Paidan tekstit on lainattu Suomen perustuslaista. Yhdistymisvapautta käsitellään kohdassa 10 a §. Sananvapaus mainitaan kohdassa 10 §.

Edessä on tekstiä monella eri tasolla. Takana painatus on yksinkertaisempi.

[Jokaisella on
yhdistymisvapaus. Yhdistymisvapauteen sisältyy oikeus ilman lupaa
perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja osallistua
yhdistyksen toimintaan] [Jokaisella on
sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja
vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta
estämättä.]

Tilauslomake