Paidan tekstit on lainattu huumausainelain seitsemännen pykälän perusteluista.

Edessä on tekstiä monella eri tasolla. Takana painatus on yksinkertaisempi.

[Ensinnäkin syyte 
voitaisiin jättää ajamatta tai rangaistus tuomitsematta, jollei teko 
olosuhteet huomioon ottaen ollut omiaan heikentämään yleistä 
lainkuuliaisuutta.] [Ensinnäkin syyte 
voitaisiin jättää ajamatta tai rangaistus tuomitsematta, jollei teko 
olosuhteet huomioon ottaen ollut omiaan heikentämään yleistä 
lainkuuliaisuutta.]

Tilauslomake