KAPTEENI HAPON

PK-ELIKSIIRI

Tuoteseloste

PK-eliksiiri on 2-komponenttinen, täysin vesiliukoinen ravinnetiiviste, joka sopii käytettäväksi erityisesti humalansukuisten yksivuotisten ruohokasvien kukittamiseen.

PK-eliksiirin A-komponentti sisältää runsaasti kukkimisvaiheessa välttämätöntä fosforia sekä hyvin pieniä määriä typpeä. Magnesiumin puutteen - yleisimmän sivuravinnevajauksen - torjumiseksi A-komponentissa on myös runsaasti magnesiumia.

B-komponentti sisältää fosforin lisäksi myös runsaasti kaliumia.

Riittoisuus: yksi paketti PK-eliksiiriä riittää sekoitussuhteista riippuen noin 300-400 litraan kasteluvettä.

Käyttö

Kasvit saavat kukkimisvaiheessa PK-eliksiiristä kaiken tarvitsemansa fosforin ja kaliumin. Kukkivien kasvien typentarve on vähäinen, mutta sitä saadaan tarvittaessa mistä tahansa huonekasvilannoitteesta(esim.Biolan Ruukunvoima, Substral, Blomstra). Hivenaineiden saannin takaamiseksi kasteluveteen kannattaa lisätä PK-eliksiirin ohella myös merileväuutetta(esim.Biolan, Neko).

Kasvien ravinnetarpeet muuttuvat voimakkaasti sen elinkaaren eri vaiheissa. Eroavaisuudet ovat suurimmat kasvuvaiheen ja kukkimisvaiheen välillä, mutta ravinnetarpeet muuttuvat myös kukkimisen aikana. PK-eliksiiri on suunniteltu kaksikomponenttiseksi nimenomaan tätä silmällä pitäen; näin kukkimisen eri vaiheisiin voidaan sekoittaa optimaalinen lannoite.

Kukkimislannoitetta voidaan alkaa käyttää jo esikukkimisvaiheessa - noin kaksi viikkoa ennen kuin valojaksoa aletaan lyhentää. Tässä vaiheessa voidaan typpilannoitusta hiljalleen vähentää ja fosforin ja kaliumin osuutta lisätä. Varsinaisen kukkimisen alkaessa fosforin määrää kannattaa lisätä entisestään, kaliumin osuutta vähentää hieman ja typpilannoitus voidaan lopettaa jopa kokonaan. Typpilannoitus kannattaa joka tapauksessa lopettaa kukkimisvaiheen kahden viimeisen viikon aikana.

Annostelu

PK-eliksiiri on ravinnepitoisuudeltaan varsin voimakas lannoite, joten annostelussa kannattaa noudattaa huolellisuutta. Ohessa annetut annostelusuositukset eivät ole ehdottomia ylärajoja, mutta niiden noudattaminen edesauttaa hyvään lopputulokseen pääsemistä ja pienentää ylilannoitusriskiä. Lannoitetta ei muutenkaan kannata lisätä jokaisella kastelukerralla, vaan mieluiten korkeintaan joka toisella. Ylilannoitus on huomattavasti kiusallisempi ja vaikeammin korjattavissa oleva ongelma kuin vähäinen alilannoitus.

Esikukkimisvaiheessa kannattaa A- ja B-komponentteja lisätä suhteessa 1:2. Tällöin riittää yksi millilitra A-komponenttia ja kaksi grammaa B-komponenttia viittä vesilitraa kohti. Haluttaessa voidaan lisäksi käyttää pieniä määriä jotain yleislannoitetta - parhaiten tarkoitukseen sopii Biolan Ruukunvoima.

Kukkimisvaiheessa A- ja B-komponentteja tulisi lisätä suhteessa 3:1, jolloin kolme millilitraa A-komponenttia ja yksi gramma B-komponenttia riittää neljään vesilitraan. Tässä vaiheessa kannattaa lisätä muita lannoitteita ainoastaan silloin, jos lehdet alkavat voimakkaasti kellastua. Sen sijaan hivenainetasapainon ylläpitämiseksi voidaan käyttää merileväuutetta.

Siemeniä tuotettaessa kannattaa fosforin osuutta vähentää ja typen sekä kaliumin osuutta lisätä. Tällöin lannoitteeksi sopii hyvin esim. Biolan Ruukunvoima, jota kannattaa lisätä noin 10 millilitraa yhtä vesilitraa kohti.

Lehtiruokinta

Kasvit imevät itseensä ravinteita paitsi juurten, myös lehtiensä kautta ja erityisesti lehtien alapinnoilta. Tätä voi hyödyntää lehtiruokinnalla eli suihkuttelemalla lehtiä ravinneliuoksella. Varmuuden vuoksi liuoksesta kannattaa tehdä 2-3 kertaa laimeampaa kuin kasteluvedestä. Lehtiruokinnasta on apua erityisesti silloin, kun ravinteiden imeytyminen maasta on estynyt esim. väärän pH-arvon tai suolojen liiallisen kerääntymisen johdosta.

Mittayksiköistä

Tarkempien mittavälineiden puuttuessa voidaan annostelussa käyttää apuna seuraavia mittayksiköitä:

Teelusikan tilavuus on noin 5 millilitraa

Yksi millilitra B-komponenttia painaa noin 1.2 grammaa.

-> Teelusikallinen B-komponenttia painaa noin 6 grammaa.

Mittaamisen helpottamiseksi lannoitteet voi tietysti laimentaa vedellä suhteessa 1:x ja tämän jälkeen käyttää laimennettua nestettä x kertaa ohjeissa neuvottu määrä. B-komponenttia laimennettaessa on syytä huomioida, että se liukenee kunnolla veteen vasta suhteessa 1:5.