Lehdistötiedote

INTERNET JA HUUMEET

Maailmassa on tällä hetkellä 35 miljoonaa (35 000 000) internetin käyttäjää. Heistä Suomessa n. 300 000. Kasvuennusteet korjataan ylöspäin lähes viikoittain. Tiedon tai oikeastaan informaation valtaväylälle on ovi avoinna kenelle tahansa. Myös huumeinformaatiolle. Suomenkielisessä verkosta löytyy esim. seikkaperäisiä ohjeita aineiden käyttöön. Käyttövälineiden tilaus onnistuu myös netin kautta. Informaatio on ollut pääsääntöisesti huumeiden käyttöön opastavaa ja ainemyönteistä.

TIEDOSTUS- JA HUUMEITA KÄSITTELEVIEN SIVUJEN JULKISTAMISTILAISUUS


MAANANTAINA 15.1.1996 klo 11

Freenetin toimistossa Otakuja 2, Dipoli

Mukana projektikouluttaja Juha Kinanen
Myös edustaja huumepoliisista

TULEVAISUUS JO NYT

Internet tunnistetaan varsinkin nuorten keskuudessa. Heitä käyttäjäkunnassakin on paljon. Kirjastot ja koulut valmistelevat omia kansalaisten internet -yhteyksiä. Ei tarvitse omistaa edes konetta tai modeemia voidakseen surffailla tiedon valtaväylällä. Kahden vuoden sisällä on Helsingissä suunnitteilla avata kaikille koululaisille oma sähköpostilaatikko.

MIKÄ ON INTERNET?

Internet ei ole itseasiassa mikään uusi keksintö vaan se on kehittynyt 30 vuodessa armeijan ja yliopistojen tiedonsiirtoverkosta. Buumin ovat aiheuttaneet uudet helppokäyttöiset browser- l. selailuohjelmat. Tutulla hiirellä on mahdollisuus vaivattomasti risteillä verkon palvelinkoneissa ympäri maailmaa. Vain klikkaus hiirellä ja siirryt johonkin tuhansien kilometrien päähän vaivattomasti kuin ajatus.

Internet on valtava määrä erilaista informaatiota, mutta myös kansainvälistä kommunikaatiota eri ihmisten välillä nopealla ja vaivattomalla tavalla. Viestisi tavoittaa ystäväsi postilaatikon muutamissa sekunneissa.

VERKKO -PROJEKTI

Myös huumemarkkinat ovat löytäneet uuden median mahdollisuudet. Sininauhaliiton projektikouluttaja Juha Kinanen on tutkinut verkossa liikkuvaa huumeinformaatiota soisiaali- ja terveysministeriön rahoittaman Verkko-projektin merkeissä. Projektin tukiryhmään kuuluvat huumepoliisista Leena Kontula, SVIH ry:stä Saini Mustalampi, Telestä Maija Mutku, Internet -asiantuntijana Thorleif Johansson, Freenetistä Heikki Korpinen ja projektikouluttaja Juha Kinanen.

HUUMEET VERKOSSA

Huumeinformaatiota liikkuu yllättävän paljon myös suomenkielisessä internetissä. Ja suomenkielinen materiaali on pääosin huumemyönteistä. Rekisteröimätön Suomen kannabisyhdistys tarjoaa omilla sivuillaan varsin yksityiskohtaiset tiedot ja ohjeet esim. kannabiksen kotikasvatuksesta. Hamppu-lehti ilmestyy siellä sähköisessä muodossa. Samoilta sivuilta löytyy myös nk. koville huumeille myönteiset "Kapteeni Hapon" sivut.

Huumeita käsitteleviä ilmoitustauluja löytyy useita suomenkielisiä. esim. sfnet.keskustelu.huumeet., josta on mahdollista helposti saada vinkkejä aineiden käyttöön.

LINKKEJÄ MAAILMALLE

SKY:n sivuilta on linkit myös varsin laajaan kansainväliseen huumeinformaatioon. Sieltä löytyy esim. linkki Paranoia -huumetietokantaan, joka huumemyöteisyydestään huolimatta on hyvä tietolahde huumausaineiden ja käyttäjien kanssa tekemisiin joutuville.

Objektiivisia ja käyttökelpoisia kansainvälisiä huumesivuja löytyy esim. DEA:n eli USA oikeusministeriön huumeiden vastaisen yksikön sivuilta. Sieltä löytyy hyvä kysymysluettelo keskusteluun huumeiden vapauttamisesta.

UUDET HAASTEET

Lähes kaikki muu kuin huumeista puhuminen on suomalaisessa rikos- ja huumelaissa kriminalisoitu. Huumemyönteiset www-sivut liikkuvatkin lain rajoilla välittäessään tietoja esim. kannabiksen kasvatuksesta.

Internet on tuonut uusia ongelmia valvonnalle, koska netti on kontrolloimaton ja globaalinen media. Nimetön tiedonvaihto on mahdollista siihen erikoistuneiden palvelimien kautta. Salausohjelmat, kuten PGP, ja anonyymit palvelimet mahdollistavat huumekeskustelun varsin suojattuna. Lainsäädännälle Internetin kehitys ja kasvu tuottavat päänvaivaa. Se ei pysy perässä. Kuten muussakin postmodernissa yhteiskunnassa myös verkossa kansalaisen l. yksilön oma päätäntävalta ja valinta korostuu.

On tarve objektiivisen ja huumeiden käytön riskeistä kertovasta materiaalista suomenkielisessä internetissä. Freenet ja Sininauhaliitto julkaisee maanataina 15.1.1996 klo 11 huumeita käsittelevät www-sivut. Sivut ovat suunnattu niin oppilaille ja opettajille kuin myös vanhemmille sekä muille lähikasvattajille. Sivuilta kasvattajat löytävät objektiivista tietoa nuorten esittämiin kysymyksiin. Sivuilla voi myös esittää kysymyksiä asiantuntijoille. Koululaisten tietoverkko, Freenet, tarjoaa kaikille helposti ja vaivattomasti mahdollisuuden sähköpostiin sekä internetin muihin palveluihin.

MEDIA-PAJAT

Tiedostustilaisuudessa esitelllään myös mediapajojen www-sivut. Mediapajat ovat mediakoulutusta työttömille nuorille. Siten ne toimivat erinomaisena ennaltaehkäisevänä toimintana. Pajoissa opiskellaan erilaisten medioiden käyttöä.

LISÄTIETOJA

Sininauhaliitto
projektikouluttaja Juha Kinanen
Puhelin: 949 304 490
E-mail: jukina@kaapeli.fi