Vastuullisen kannabiksenkäytön periaatteet

17.8.1997

Suomalainen huumeevalistus on keskittynyt lähes yksinomaan ns. primaaripreventioon eli estämään kaikenlaisen kanssakäymisen minkään laissa huumausaineeksi määritellyn aineen kanssa. Ideologisista syistä ei suostuta tekemään käsitteellistä eroa kannabiksen ja muiden laittomien päihde- tai nautintoaineiden välillä. Kannabiksenkäyttäjille jää lähinnä varoittavan esimerkin rooli.

Suomen kannabisyhdistys katsoo, että uskottavalla päihdevalistuksella on oltava sanoma myös niille, jotka haluavat käyttää muitakin tajuntaan vaikuttavaa aineita kuin alkoholia, nikotiinia tai kofeiinia.

SKY on kääntänyt NORML:in (National Organization for the Reform of Marijuana Laws) vastuullisen kannabiksenkäytön periaatteet suomeksi, koska katsoo, että näiden periaatteiden noudattaminen voisi olennaisesti vähentää kannabiksenkyttöön liittyviä haittoja.

Kannabiksenkäyttö sopii vain aikuisille. On vastuutonta antaa kannabista lapsille.

Moni asia sopii nuorille, monet muut eivät ehdottomasti sovi. Lapset eivät aja autoja, eivät tee virallisia sopimuksia, eivät solmi avioliittoja ja heidän ei tule käyttää päihteitä. On epärealistista edellyttää elinikäistä kieltäytymistä autoilusta, sopimuksista tai avioliitoista, ja on myös epärealistista edellyttää elinikäistä kieltäytymistä kaikista päihteistä, alkoholi mukaanlukien. Pyrkimyksemme on, että nuoret ihmiset kasvavat vastuullisiksi aikuisiksi. Olemme velvollisia osoittamaan esimerkillämme, mitä tämä merkitsee.

Vastuullinen kannabiksenkäyttäjä ei käytä moottoriajoneuvoja tai muita vaarallisia laitteita kannabiksen tai minkään muun aineen tai lääkkeen vaikutuksen alaisena, väsyneenä tai muussa suorityskykyä heikentävässä tilassa. Vaikka useimmat asiantuntijat pitävät kannabista turvallisempana autoilijoille kuin alkoholia tai monia lääkkeitä, vastuullinen kannabiksenkyttäjä ei koskaan käytä moottoriajoneuvoa vajaakuntoisena. Yleisen turvallisuuden kannalta on tärkeää pitää vajaakuntoiset ajajat pois teiltä ja kehittää objektiivisia menetelmiä vajaakuntoisuuden toteamiseksi kemiallisen testauksen sijaan.

Vastuullinen kannabiksenkäyttäjä arvioi tarkkaan käyttönsä tilan ja tilanteen. Tilalla tarkoitetaan käyttäjän arvoja, asenteita, kokemusta ja persoonallisuutta. Tilanne taas viittaa fyysisiin ja sosiaalisiin olosuhteisiin. Vastuullinen kannabiksenkäyttäjä_ varmistuu olosuhteista, ajasta, paikasta, mielialasta, jne. eikä_ epäröi sanoa ei, kun nämä olosuhteet eivät ole omiaan edistämään turvallista, miellyttävää ja/tai hyödyllistä kokemusta.

Kannabiksenkäyttö on väärinkäyttöä, jos sitä tekee tavalla, joka haittaa terveyttä, henkilökohtaista kehitykstä tai suorituskykyä. Vastuullinen kannabiksenkäyttäjä välttää väärinkäyttöä. Väärinkäyttö on haitallista. Kannabiksenkäyttö on joskus haitallista, useimmiten se ei sitä ole. Sotia on käyty huumeiden väärinkäytön vastustamiseksi. Sen sijaan, että oltaisiin keskitytty väärinkäyttöön, valvontayrityksiä on vesitetty kohdistamalla toimenpiteet kaikkeen käyttöön, oli siitä haittaa tai ei. Jos kannabiksen väärinkäyttöön halutaan puuttua, on tärkeää kehittää selkeät standardit sen määrittelemiseksi.

Muiden oikeuksia on kunnioitettava. Vastuullinen kannabiksenkäyttäjä ei loukkaa muiden oikeuksia, hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymisnormeja ja kunnioittaa niitä, jotka eivät halua käyttää kannabista lainkaan.

Kenelläkään ei ole oikeutta loukata toisten oikeuksia. Minkään aineen käyttö ei oikeuta tällaista loukkausta. Riippumatta kannabiksen juridisesta asemasta vastuulliset käyttäjät noudattavat säädettyjä tupakointiin liittyviä rajoituksia julkisilla paikoilla ja yksityistiloissa.