Suomen kannabisyhdistys            Tiedote
                       Julkaisuvapaa heti 	
                       7.4.1994

Suomen kannabisyhdistys
PL 20, 00770 Helsinki
(90) 811 232

Suomen kannabisyhdistys kommentoi uutta huumausainelakia

Kevätkokouksessaan 7.4.1994 Suomen kannabisyhdistys hyväksyi kannanoton vuoden vaihteessa voimaantulleesta huumausainelaista. Kannanotossa paheksutaan kannabiksen käytön rangaistavuuden säilyttämistä. Yhdistys kuitenkin näkee laissa myönteisiä puolia: antamalla viranomaisille mahdollisuuden jättää syyttämättä, lain 7. pykälän perusteella voidaan luoda pohjaa järkevämmälle huumausainepolitiikalle, joka on jo pitkään ollut vallitseva useissa Euroopan neuvoston maissa.

Entisen huumausainelain aikana muotoutui käytäntö, joka johti monissa tapauksissa ihmisten syrjäytymiseen. Siksi on käsittämätöntä, että edelleen eräät tahot vaativat rankaisuun perustuvan politiikan jatkamista. Liberaalimpi suhtautuminen on sekä inhimillistä että johtaa myös parempaan lopputulokseen haittojen torjunnassa.

Uutta huuumausainelakia ja sitä edeltänyttä eduskuntakeskustelua kommentoidaan tarkemmin HAMPPU-lehdessä 1/94.


Paluu pääsivulle , "Olemme valmiit yhteistyöhön"-kannanotto


sky@sky.org
Muutettu: 301094