Tiedote 30.11.1995

Suomen kannabisyhdistys piti syyskokouksen

Suomen kannabisyhdistys piti syyskokouksensa sunnuntaina 26.11.1995 Pasilan rauhanasemalla. Kokoukseen osallistui lähes viisikymmentä jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 1996, valittiin puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Puheenjohtajana vuonna 1996 jatkaa edelleen Timo Larmela. Kokouksessa hyväksyttiin myös oheinen Suomessa harjoitettua huumevalistusta kritisoiva kannanotto ja kuultiin kuulumiset Amsterdamissa 16.-19.11. pidetystä ECCOn (European Cannabis Consumers Organization) kokouksesta.

Erityistä huomiota kannabisyhdistys kiinnittää siihen, että vuoden 1994 alusta voimaan tulleen huumerikoslain seitsemättä pykälää ei vieläkään noudateta ainakaan pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Lain mukaan vähäpätöisistä tapauksista kuten pelkästä kannabiksen käytöstä, pienen määrän hallussapidosta tai omaan käyttöön tapahtuvasta hampun viljelystä ei pitäisi nostaa syytettä tai tuomita. Kuitenkin "vanha meno" jatkuu: ihmisiä pidätetään ja tuomitaan pelkän käytön perusteella ja pieniä kotiviljelmiä tuhotaan ja niistä rangaistaan. Näin menetellen yhteiskunta vain lisää huumeongelmia, altistaa nuoria ihmisiä rikollisuudelle ja myös tukee organisoitua rikollisuutta.

Toiminnassaan yhdistys keskittyy kansainvälisten yhteyksien lisäämiseen kanna biskieltolakien kumoamiseksi, tutkimustoimintaan, erityisesti painottuneena tietoverkkopalveluiden sisältöön Internetissä ja keskustelu- ym. tapahtumien järjestämiseen. Niissä käsitellään monipuolisesti päidepolitiikan ajankohtaisia kysymyksiä. Yhdistys jatkaa edelleen Hamppu-lehden ja muun valistusmateriaalin julkaisemista, tarkoitus on mm. tuottaa nuorisolle suunnattu tiedote kannabiksen terveysvaikutuksista.