Suomen kannabisyhdistys         Lehdistiedote
                    Julkaisuvapaa heti 	
                    5.5.1994

Suomen kannabisyhdistys
PL 12, 02781 Espoo
(90) 811 232

Tärkeä edistysaskel eurooppalaisessa päihdepolitiikassa:

Hampun käyttö lailliseksi Saksassa

Suomen kannabisyhdistyksen hallitus on tyytyväisenä pannut merkille Saksan korkeimman oikeuden päätöksen 28.4. kumota kannabistuotteiden (hasiksen ja marijuanan) käytön rangaistavuus. Maan 16 osavaltiota määrättiin lopettamaan syytetoimet pienten kannabismäärien takia pidätettyjä vastaan. Kannabiksen myynti pysyy rangaistavana. Jotkut osavaltiot ovat jo itsenäisesti lakanneet rankaisemasta kannabiksen käyttäjiä. Olemme erityisen tyytyväisiä siitä, että päätös tuli samana päivänä, kun Tukholmassa kokoontuneet Helsingin ja 20 muun eurooppalaisen kaupungin narkofobiset johtajat allekirjoittivat kaupunkiensa puolesta julistuksen laittomien päihteiden (ns. huumeiden) laillistamista vastaan.

Myös Suomen uuden huumausainelain 7. pykälä antaa mahdollisuuden jättää syyttämättä laittomien päihteiden käytöstä. Voi vain toivoa, että Saksan uusi kannabispolitiikka toimii esimerkkinä myös Suomen viranomaisille.

Saksan korkeimman oikeuden päätös ja Suomen uusi huumausainelaki ovat tärkeitä, mutta riittämättömiä askeleita kohti järkevämpää päihdepolitiikkaa Euroopassa; vaikka asennoituminen kannabiksen käyttäjiin tulee järkevämmäksi, suuri osa käyttäjistä joutuu jatkossakin tekemisiin kansainvälisen rikollisuuden kanssa. Hollannissakin, missä pienimuotoinen vähittäiskauppa Coffee Shopien kautta on sallittua, maahantuonti ja tukkumyynti ovat rikollisten käsissä. Tämän takia tuotanto, maahantuonti, tukku- ja vähittäismyynti olisi saatava heiltä pois. Verotuksella saataisiin myös nyt rikollisuuden vahvistamiseen kuluvat rahat yhteiskunnan haltuun käytettäväksi koulutukseen ja terveydenhoitoon.

Kannabis irti huumeista!

Päämäärämme on kannabistuotteiden laillisen hankinnan turvaaminen täysi ikäisille ihmisille. Vaikka emme väitä, ettei kannabikseen liittyisi terveydellisiä haittoja, pahimmat haitat kuten alaikäisiin kohdistuva markkinointi, laadunvalvonnan puute ja ns. porttiteorian toteutuminen johtuvat pikemminkin hampun laittomuudesta ja käyttäjien henkisestä syyllistämisestä kuin sen toksikologisista vaikutuksista. Kannabiksen laillisen myynnin ja laadunvalvonnan säädösten luominen sekä lainmuutokseen tarvittavan vallitsevien narkofobisten asenteiden muuttaminen kestänee joitakin vuosia. Hampun kotikasvatuksen salliminen on välitavoite, joka on käytännössä mahdollista jo nyt, vaikka mitään olemassaolevaa lakia ei muutettaisikaan.


Paluu pääsivulle


sky@sky.org
Muutettu: 301094