Suomen kannabisyhdistys

Tiedote

7.6.1995


Maailma kylässä-festivaali:

liikaa suvaitsevaisuuttako?

Suomen kannabisyhdistyksen osallistuminen YK:n suvaitsevaisuuden vuoden merkeissä järjestettyyn Maailma kylässä -festivaaliin on herättänyt voimakasta kritiikkiä eräissä tiedotusvälineissä. SKY:n festivaalitelttaa on pidetty sopimattomana "huumemainoksena" tilaisuudessa, missä käy paljon nuoria. Vaikka tilaisuuden teema perustuikin Euroopan Neuvoston rasismin, antisemitismin ja muukalaisvihan vastaisen nuorisokampanjan teemoihin, se oli suvaitsevaisuuden ja avarakatseisuuden kaikenikäisille ihmisille tarkoitettu tapahtuma. Kaikissa tilaisuukissa käy nuoria, jos heidän pääsyään ei sinne estetä. Myös nuorilla on oikeus saada monipuolista tietoa kiistanalaisistakin kysymyksissä - tynnyrissä kasvattaminen ei tuota hyviä tuloksia. Telttaamme tutustui tietenkin myös nuoria, vaikka pääosa yleisöstä olikin aikuisia, myös lukuisia perheitä lapsineen.

Toisten mielestä syrjityn nautintoainevähemmistön oikeuksien puolustaminen rasisminvastaisilla festivaaleilla edistäisi varsinaista rasismia maassa, missä suvaitsemattomuutta päihdeasioissa vielä pidetään hyveenä. Onko siis oikein syrjiä vähemmistöä, joka ei ole rodullinen, vaan mielentilallinen. Yritykset estää keskustelunavauksemme on mielipidevainoa.

Synninpäästö Kepalle

Hienosti onnistuneen festivaalin järjestäjän puolustukseksi on sanottava, ettei yhdistyksemme läsnäolon salliminen todellakaan tarkoita, että Kehitysyhteistyön Palvelukeskus KePa välttämättä kannattaisi kannabiksen laillistamista, emmekä väitä, että SKY:n tavoitteiden vastustaminen olisi rasismia. Festivaaleihin osallistui yli 150 järjestöä, joiden kesken varmasti vallitsee monenlaisia käsityksiä esim. Suomen EU -jäsenyydestä. Katsomme kuitenkin, että suvaitsevaisuus edellyttää valmiutta keskustella myös kiistanalaisista asioista - vaikka päihdepoliittinen toisinajattelu koetaankin maassamme suunnilleen yhtä pahaksi tabuksi kuin neuvostovastaisuus suomettumisen vuosina.

Markkinoiko SKY huumeita? Entä KOFF?

SKY:tä on väärin syytetty huumeiden käytön markkinoinnista Maailma kylässä -festivaalissa ja muutenkin. Täysin avointa päihdemarkkinointia harjoitettiin festivaalin suuressa olutteltassa. Suomen kannabisyhdistys tiedostaa kannabiksen käyttöön liittyvät terveysriskit, vaikka katsomme, että hasiksen ja marihuanan pahimmat haitat liittyvät niiden laittomuuteen. Telttamme videonurkkauksessa esitettiin mm. tuoretta dokumenttia kannabiksen haitoista ja jaettiin aikaisemmin julkaisemaamme kannabiksen käyttäjille osoitettua kohtuukäyttöön kehottavaa julkilausumaa, jota jostakin syystä ei juurikaan ole noteerattu julkisessa sanassa. Aiomme panostaa asialliseen valistukseen kannabiksen ja muiden psykoaktiivisten aineiden vaikutuksista entistä enemmän. Suomessa pitkään vallinnut narkofobinen linja on joka tapauksessa murenemassa. Tilalle tarvitaan kaikkien - niin laittomien kuin laillistenkin - aineiden haitoista kertovaa monipuolista tietoa, joka säilyttäisi uskottavuutensa vaikka nuori huomaisikin, ettei jokainen pilvenpolttaja muutu dementoiduksi narkkariksi.

Suomen kannabisyhdistystä on yritetty vaientaa mm. aiheettomalla rikostutkinnalla sekä yhdistyksen rekisteröinnin epäämisellä. Emme väitä, että meillä olisi hallussamme absoluuttinen totuus siitä, millainen päihdepolitiikka olisi parasta. Katsomme kuitenkin, että järkevät ratkaisut ja myös demokraattisen yhteiskunnan perusarvona pidettävä suvaitsevaisuus erilaisia mielipiteitä kohtaan edellyttävät valmiutta avoimeen keskusteluun eri vaihtoehdoista.

Vaikka tapahtuma saikin vähän valtionavustusta, yhdistyksemme ei sinänsä saanut mitään, vaan maksoimme osallistumismaksun kuten muutkin yhdistykset ja kaupalliset yritykset. Päärahoittajana toimi lisäksi KOFF. Jos yhdistyksemme esittely koetaan vaaralliseksi ja huumeita mainostavaksi, niin sopii kysyä, miksi alkoholin käytön edistäminen on sopivaa. Emme vaadi paluuta entiseen alkoholipolitiikkaan, onhan selvästi nähtävissä, että vapaamielisempi suhtautuminen on johtanut terveempään alkoholin käyttöön. Asiallisempi suhtautuminen kannabikseen poistaa myös lieveilmiöitä, joita hysteerinen suhtautuminen ja laittomuus aiheuttavat. Amsterdamissa jo suljetaan kannabiskahviloita, koska kaikkiin ei riitä asiakkaita. Aiomme tulevaisuudessakin olla mukana yhteiskunnallisessa toiminnassa ja jatkaa päidepoliittista keskustelua, vaikka suutamme yritetäänkin sulkea.