Suomen kannabisyhdistys                          Tiedote
                                     30.5.1996

Hampun kotikasvatus ehkäisee rikollisuutta

Viime aikoina on tiedotusvälineissä voimakkaasti käsitelty hampun kotikasvatuksen lisääntymis- tä. Se on koettu suureksi uhkaksi. Suomen kannabisyhdistystä on syytetty ilmiöstä, erityisen uhkaavaksi on koettu yhdistyksen Internet-julkaisut. Tiedotusvälineissä on oltu huolissaan siitä, että kotikasvattajilla ei ole rikollista taustaa. Miksi tästä pitäisi olla huolissaan?

Onko kotikasvatuksen lisääntyminen todellinen ongelma? Suomen kannabisyhdistyksen mielestä asia on päinvastoin. Aikuisen ihmisen omaan käyttöön tapahtuva hampun kotikasvatus suuntautuu suoraan järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan.

Kasvattamalla itse omat hamppunsa, ei joudu yhteyteen rikollisten kanssa. Kannabiksen ostami- nen pimeiltä markkinoilta sitoo ihmistä alamaailmaan. Tällöin joutuu helposti yhteyteen muunkin rikollisuuden kanssa. Tämä ei ole yksilön eikä yhteiskunnan etu. Joutuminen syytteeseen tai tuomituksi oikeudessa leimaa ihmisen rikolliseksi, ja hän voi sen takia omaksuakin rikollisen identiteetin. Pimeät markkinat altistavat koville huumeille, joita tarjotaan edullisesti, kun "hasis on päässyt loppumaan".

Kotikasvatus ei myöskään kasvata järjestäytyneiden rikollisten omaisuutta. Ne rahat, joista suu- rin osa kulkeutuisi Suomen rajojen ulkopuolelle korruptoimaan viranomaisia ja rahoittamaan sotia ja terrorismia, jäisivät kotimaahan hyödyllisempään käyttöön.

Kannabiksen kotikasvatus on kansainvälinen ilmiö. Nykyään on saatavissa hyviä lajikkeita ja tarvikkeita, joiden avulla pystyy kasvattamaan hyvälaatuista kannabista. Kasvatuskulttuuri on kehittynyt niin, että eri maiden kasvattajat kilpailevat keskenään kuten orkkideojen ja ruusujen kasvattajat. Sen lisäksi, että hampun kasvatus on levinnyt harrastuksena kuten kotiviinin tai kotioluen valmistus, se on reaktio kannabiskieltolakia vastaan. Järjestäytynyt huumerikollisuus on uhka, jota halutaan torjua. Kotikasvatus tarjoaa tähän yhden keinon, kunnes kannabiksen kansainvälinen kauppa otetaan rikollisten käsistä normaalin kaupankäynnin piiriin.

Aikuisten hampun kotikasvatus ei ole uhka nuorisolle

On hurskastelua selittää, että kotikasvatuksen lisääntyminen olisi uhka nuorisolle. Kunnollisen kotipuutarhan perustaminen vaatii rahaa ja tilaa. Yleensä nuorilla ihmisillä ei ole kumpaakaan riittävästi. On mahdotonta pitää vanhemmiltaan salaa kasvihuonetta kotona. Jos nuori kuitenkin onnistuisi kasvattamaan äidin kukkien joukossa hampun pari, se ei vie nuorta rappiolle. Äidin kotikukkien seassa kasvatettu hamppu ei laadullisesti eikä määrällisesti tuota kannabista kuin mitättömän määrän. Huumekierre alkaa aivan muista syistä ja muista aineista.

Huumausainerikoslain 7 § on alettava soveltamaan

Voimassaolevan lain mukaan hampun kasvatus huumausainetarkoituksessa on rikos, josta voi periaatteessa saada kahden vuoden vankeusrangaistuksen. Saman lain 7 §;:n mukaan sellaisesta rikoksesta, joka on vähäinen tai ei heikennä yleistä lainkuuliaisuutta, voidaan jättää syyte ajamatta tai rangaistus tuomitsematta. Esimerkkinä perustapauksesta, jossa näin tulisi menetellä, lain perusteluosa esittää tilanteen, missä aikuinen ihminen kotonaan käyttää hankkimiaan tai valmistamiaan huumeita yksin tai muutaman vakiokäyttäjän kanssa. Lain hengen ja inhimillisen soveltamisen perusteella poliisin ja oikeuslaitoksen tulisi jättää aikuiset kannabiksen kotikasvattajat rauhaan. Ei kai ole kenenkään etu tuomita yhtä nautintoaineväemmistöä rikollisiksi? Jos joku nuori yrittää kasvattaa hamppua, se on ennemminkin vanhempien ja nuoren välillä ratkaistava asia, ei poliisitoimen kohde.

Internetin kautta sananvapautta

Internet on uusi asia ja sen takia se itsessään koetaan uhkaksi. Erityiseksi uhkaksi sen kokevat ne piirit, jotka eivät halua avointa ja sensuroimatonta tiedonvälitystä. Suomen kannabisyhdistys julkaisee tuotteitaan Internetissä, koska se on yksi media muiden joukossa. Erityisetu siinä on sen avoimuus. Yhdistyksemme on joutunut koko olemassaolonsa ajan taistelemaan olemassaolon oikeudestaan ja mahdollisuudesta sanoa ns. virallisesta kannasta poikkeavia mielipiteitä. Useimmat tiedotusvälineet sensuroivat ajatuksiamme tai jättävät ne kokonaan julkaisematta.

Suomen kannabisyhdistys

PL 12, 02781 Espoo

940 555 3890

sky@sky.org

http://www.sky.org