Suomen kannabisyhdistys

Tiedote

17.8.1995


Jos käytät kannabista ...

... tai jos et

Päihdepoliittinen toisinajattelu on arka asia Suomessa. Moni olettaa, että kannabiksen dekriminalisointiin pyrkivä Suomen kannabisyhdistys haluaisi edistää kannabiksen käyttöä. Tämä ei pidä paikkaansa. Suomen kannabisyhdistys haluaa osaltaan lisätä tietoisuutta psykoaktiivisten aineiden vaikutuksista. Tiedostamme, että myös kannabikseen liittyy terveydellisiä haittoja. Kuluttajavalistuksemme tarkoituksena ei ole yllyttää ketään käyttämään hasista tai marihuanaa. Sen sijaan, pyrimme neuvomaan niitä, jotka joka tapauksessa käyttävät kannabista, miten vähentää käyttöön liittyviä riskejä. Haluamme myös auttaa niitä, jotka eivät käytä kannabista, suhtautumaan asiallisemmin tähän huomattavaan nautintoainevähemmistöön.

Marihuanaa ja hasista kutsutaan kannabikseksi, jota saadaan hampusta, erityisesti sen kukinnoista. Kannabis vaikuttaa 1-4 tuntiin laadusta ja nautitusta määrästä riippuen, vatsan kautta nautittuna sen vaikutus voi kestää 6-8 tuntiin. Kannabis vaikuttaa tajuntaan ja tuottaa hyvän olon. Vaikutus vaihtelee hyvin paljon eri ihmisillä ja käyttökerroilla. Toiset tulevat puheliaksi, toiset vaiteliaiksi. Jotkut tulevat aktiivisiksi, toiset taas rauhallisiksi.

Erityisesti nuorille: Yksi tavoitteistamme on saattaa kannabistuotteet laillisen ikärajavalvonnan piiriin. Nuoruus on fyysisen ja henkisen kehityksen sekä persoonallisuuden muodostumisen aikaa. Nämä mielenkiintoiset vaiheet kannattaa kokea ilman, että mielentilan keinotekoinen säätely tai elimistön ylimääräinen rasittaminen muodostuisi mitenkään keskeiseksi osaksi elämää. Tämä pätee niin kannabikseen kuin alkoholiin ja tupakkaan. Jos kuitenkin käytät kannabista, muista kohtuus. Toisin, kuin jotkut kauhuvalistajat antavat ymmärtää, kannabiksenkäyttäjil lä ei ole mitään velvollisuutta siirtyä kovempiin aineisiin.

Erityisesti vanhemmille: Asiallisuus on tärkeä niin päihdevalistuksessa, kuin sukupuoliva listuksessakin. Vanhempien ei tarvitse eikä pidäkään hyväksyä lastensa kannabiksen- alkoholin- tai tupakankäyttöä. Suhteellisuudentaju on silti tärkeää. Kannabiskokeilu ei ole mikään peruuttamaton askel huumekurjuuteen. Nuori saattaa tosin turvautua kovempiin aineisiin, jos hasispiipun löytyminen pöytälaatikosta tekee perhe-elämän sietämättömäksi. Ylenpalttinen ja liioitteleva pelottelu huumeiden vaaroista on vahingollisempaa, kuin satunnaiset kannabiskokeilut. Vanhempien narkofobinen asenne ei estä kokeiluja - se vaan varmistaa, että nuori tekee kaikkensa estääkseen niiden ilmitulon. Tärkeintä on säilyttää perheessä keskinäisen luottamuksen ilmapiiri; se ei välttämättä estä nuorten päihdekokeiluja, mutta vähentää riskiä, että ne kehittyvät varsinaiseksi ongelmaksi. Erityisen tuomittavina pidämme yrityksiä käyttää vanhempien pelkoja rikastumiskeinona: USA:n markkinoilla on jo kaksi erilaista kotihuumetestiä, joiden avulla vanhemmat voivat huonepöly- tai hiusnäytteestä tutkituttaa, onko lapsi käyttänyt jotakin kiellettyä ainetta. Sen lisäksi, että tällainen urkinta vahingoittaa vanhempien ja nuorten välistä luottamussuhdetta, se myös suosii esim. LSD:tä, jota on lähes mahdotonta paljastaa laboratoriotestien avulla.

Kannabiksenkäyttäjille: Käyttötilanteessa rento ja kiireetön olo sekä hyvä seura ovat tärkeää. Kannabista ei kannata käyttää stressaavissa tilanteissa, tai jos on muuten huono olo: ikävät tunteet voivat kannabiksen vaikutuksesta vahvistua. Kovin usein toistettuna kannabiksesta saatu nautinto latistuu. Kannabista käytettäessä usein tulee voimakas näläntunne, jonka varalle kannattaa hankkia hedelmiä tai muuta hyvänmakuista vähäkalorista syötävää.

Kannabiksen laittomuus aiheuttaa monia ongelmia. Kohtuukäyttäjäkin helposti leimautuu narkkariksi. Laittomilla markkinoilla aineen laatu vaihtelee huomattavasti. Joskus huonolaatuista kannabista vahvistetaan lisäämällä siihen kovempia ja vaarallisempia aineita. Paras tapa varmistua aineen puhtaudesta on kasvattaa oma hamppu itse, jolloin ei tarvitse asioida rikollisen alamaailman kanssa.

Vaikka kannabis ei vaikuta suorituskykyyn läheskään niin paljon kuin alkoholi, kannabista ei tule käyttää kun ajaa autoa tai tekee muuta tarkkuutta vaativaa työtä.

Kannabiksen savu voi ärsyttää kurkkua ja keuhkoja, eikä syöpäriski ole olematon. Ärsytystä myös lisää monien käyttäjien tapa pidättää savua mahdollisimman syvällä ja kauan keuhkoissa. Kevyt ja rauhallinen jointin polttelu ärsyttää vähemmän. Savun hengittämisen tarve vähänee, jos hankkii mahdollisimman korkealaatuista kannabista. Vesipiipun käyttö, ja piipun säännöllinen puhdistaminen vähentävät haitallisen tervan määrää. Kannabikseen ei myöskään tarvitse sekoittaa myrkyllistä ja riippuvuutta aiheuttavaa tupakkaa.

Rasvaan hyvin sekoitetusta kannabiksesta voi valmistaa teetä tai leivonnaisia. Syömällä välttää savun aiheuttaman ärsytyksen kokonaan. Vatsan kautta nautittuna kannabis vaikuttaa hitaammin - joskus jopa vasta tunnin kuluttua - mikä vaikeuttaa annostusta. Kannabis vaikuttaa voimakkaammin vatsan kautta nautittuna kuin polttamalla. Siksi on syytä oppia löytämään itselleen sopiva annos ennen kuin syö sitä ennakoimattomissa olosuhteissa. Liian voimakkaiden ja pitkien vaikutusten tai pahoinvoinnin välttämiseksi kokemus on tärkeää, koska vaikuttavat annokset vaihtelevat paljon eri ihmisten välillä.

Hengitystieongelmien lisäksi runsaan ja usein toistuvan käytön yhteydessä joskus havaitaan muistin heikkenemistä ja muutoksia aivotoiminnassa. Jatkuva päivittäinen käyttö voi myös muodostua kiusalliseksi tottumukseksi, jonka lopettaminen ei aina ole helppoa.

Kannabis vaikuttaa lähimuistiin. Siksi voi unohtaa kesken lauseen, mitä oli sanomassa. Kannabiksen vaikutuksen alaisena ei siksi ole syytä olla töissä tai koulussa tai opiskella. Kannabista ei yleensä kannata käyttää alkoholin kanssa. Raskaana ollessa on syytä välttää kannabiksenkin käyttöä. Lääkkeitä käytettäessä on syytä ottaa selvää esimerkiksi lääkäriltä, voiko kannabiksen käytöllä olla haitallisia yhteisvaikutuksia.

Joskus kannabiksen käytön jälkeen voi tulla hyvinkin huono olo. Silloin kannattaa hakea rauhallinen paikka, käydä makuulle ja juoda tai syödä jotain makeaa. Tunnin sisällä huono olo häviää.

Käytä kannabista nautintoaineena, älä huumeena. Älä käytä kannabista, jos olet epävakaassa tilassa tai stressaantunut. Ongelmiaan ei pysty ratkaisemaan piippua tai jointia sytyttämällä.