The Finnish Cannabis Association

10.3.1994


The Finnish Cannabis Association welcomes EURAD

The Finnish Cannabis Association is happy to welcome the participants of the EURAD annual meeting to Helsinki. We sincerely hope that your stay in our city is a pleasant one.

Like all responsible adults, we at the Finnish Cannabis Associaton share your concerns and those of your host organization SVIH about the social, medical and legal problems related to the use of psychotropic substances. We do not wish to promote the use of any drug, nor do we deny, that like all mind-altering substances, cannabis has harmful effects. However, based on both personal experience, and the expertise of professionals in a number of fields, we sincerely believe that prohibition, particularly that of cannabis, exacerbates the harm caused by the use of drugs.

We feel that the prohibitionist approach is proving a failure as it did when alcohol was made illegal in the United States and Finland in the early part of this century. The attempt to establish total control over the drug market has led to an almost total lack of control. Prohibition allows trafficers to amass fortunes by supplying substances of varying degrees of purity and toxicity to users of all ages. Prohibition creates the linkage between cannabis and more dangerous illegal drugs. Prohibition weakens the credibility of health education by suggesting that dangerous legal drugs such as tobacco and alcohol are significantly less harmful than, say, cannabis.

Using chemicals to alter one's state of conciousness is as old a phenomenon as Original Sin: experience indicates that prohibition cannot be effectively enforced in a society valuing civil liberties and democracy. We do not pretend to have ideal solutions to the problems related to drug use and therefore we feel that open public debate is needed in order to asess the various implications of this complex issue. Unfortunately the drug issue is very much a taboo subject in Finland: a leading Finnish drug law enforcement officer has tried to pressure the Finnish media not to give voice to drug policy dissidents, and the Finnish Cannabis Association is currently appealing a decision by the Ministry of Justice which refused to grant the Cannabis Association recognition as a registered association.

Many of you undoubtedly disagree with us on the issue of cannabis prohibition. Nevertheless we believe that our organizations have a common goal of increasing public awareness of the drug question. We hope that you will value the opportunity for constructive dialogue which might even prove an mutually educational.


Suomen Kannabisyhdistys tervehtii EURADia

Suomen Kannabisyhdistys toivottaa EURADin vuosikokouksen osanottajat tervetulleiksi Helsinkiin. Toivomme vilpittömästi, että olonne kaupungissamme on miellyttävä.

Kaikkien vastuullisten aikuisten tavoin, me SKY:ssä olemme EURADin ja isäntäjärjestönne SVIH:n lailla huolestuneita psykotrooppisten aineiden käyttöön liittyvistä sosiaalisista, lääketieteellisistä, sekä juridisista ongelmista. Emme pyri edistämään minkään päihteen käyttöä, emmekä väitä, etteikö kannabiksella, kuten muillakin päihteillä, olisi haitallisia vaikutuksia. Kuitenkin sekä omakohtaisten kokemusten että useiden eri alojen asiantuntijoiden arvioiden perusteella katsomme, että kieltolait, varsinkin kannabiksen, pahentavat päihteidenkäyttöön liittyviä ongelmia.

Mielestämme huumekieltolaki on osoittaunut epäonnistuneeksi, kuten alkoholikieltolaki aiemmin tällä vuosisadalla. Yritys saada aikaan täydellinen päihdevalvonta on johtanut täydelliseen valvonnan puutteeseen. Kieltolaki rikastuttaa huumekauppiaita jotka välittävät puhtaudeltaan ja myrkyllisyydeltään vaihtelevia aineita kaikenikäisille käyttäjille. Kieltolaki on saanut aikaan kannabiksen ja vaarallisempien aineiden välisen kytkennän. Kieltolaki nakertaa terveyskasvatuksen uskottavuutta antamalla ymmärtää, että vaaralliset lailliset aineet kuten tupakka ja alkoholi olisivat olennaisesti vähemmän haitallisia kuin esim. kannabis.

Tajunnantilaan vaikuttaminen kemiallisesti on ilmiönä yhtä vanha kuin perisynti. Kokemukset osoittavat, ettei kieltolakia voi tehokkaasti valvoa yhteiskunnassa joka arvostaa demokratiaa ja kansalaisvapauksia. Meillä ei ole tarjottavana mitään ihanneratkaisua päihteidenkäyttöön liittyviin ongelmiin. Avointa julkista keskustelua tarvitaan tämän monimutkaisen ongelman tasapuoliseen arviointiin. Valitettavasti huumeet ovat varsin tabu aihe Suomessa: Ylikomissario Torsti Koskinen on yrittänyt painostaa tiedotusvälineitä noudattamaan "virallista linjaa" päihdekysymyksessä, ja kannabisyhdistys on joutunut valittamaan KHO:lle oikeusministeriön päätöksestä kieltää SKY:ltä oikeus rekisteröityä.

Moni Teistä on varmasti eri mieltä kanssamme kannabiksen laillistamisesta. Mielestämme kuitenkin järjestöillämme on yhteisenä tavoitteena yleisen tietoisuuden lisääminen päihdekysymyksessä. Tarjoamme mahdollisuutta käydä asiasta rakentavaa keskustelua, mistä voisi olla hyötyä molemmille osapuolille.


Lehdistötiedote: julkaisuvapaa heti

Suomen kannabisyhdistys lähestyy Helsingissä 10.3.-13.3 vuosikokoustaan pitävää EURAD (Europe Against Drugs)-järjestöä oheisella lennäkillä. SKY on päihdepoliittinen järjestö, joka pyrkii kiinnittämään huomiota siihen, miten laittomien päihteiden (ns. huumeiden) ja varsinkin kannabiksen (hasiksen ja marijuanan) käytön rangaistavuus pahentaa aineiden käyttöön liittyviä ongelmia. Toinen tärkeä pyrkimyksemme on saada aikaan avoin päihdepoliittinen keskustelu Suomessa. Asiassa kohtaamamme vaikeudet, kuten oikeusministeriön päätös kieltää järjestön rekisteröinti, ja poliisin pyrkimys sensuroida päihdekeskustelua, mielestämme osoittavat, että työmme on tärkeää.

Suomen kannabisyhdistys


Press Release: for immediate publication

The Finnish Cannabis Association has decided to publish the accompanying leaflet addressed to EURAD (Europe Against Drugs) which is holding its annual meeting in Helsinki March 10-13. The Finnish Cannabis Association works to draw attention to the way that the prohibitionist approach to drugs, particularly cannabis (hashish and marijuana) excacerbates the drug problem. Another important goal of the Cannabis Association is to promote open debate on drugs in Finland. We feel that the problems that we have experienced in this, such as the refusal of the Ministry of Justice to allow our association to be officially registered, and attempts by police to impose censorship on the drug debate, underscore the importance of our work.

The Finnish Cannabis Association