Mitä? Taasko se kannabisporukka täällä häärää?!

17.8.1997

Suomen kannabisyhdistys osallistuu ELMUn Kaivopuiston kansanjuhlaan sunnuntaina 17.8. klo 12-20. Yhdistyksellä on juhlassa infopiste, jossa on yhdistyksen tiedotteita ja mahdollisuus selvittää, kuka tässä maassa rikkoo huumerikoslakia.

Edesvastuutonta sensurointia

Suomen kannabisyhdistys on jo kauan pyrkinyt edistämään asiallista ja ennakkoluulotonta päihdepoliittista keskustelua. Kun olemme eri tilaisuuksissa tuoneet näkemyksiämme esille, tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjät ovat lähes aina saaneet arvosteluryöpyn niiltä, joiden mielestä kieltolakiin perustuvalle päihdepolitiikalle kriittisiä mielipiteitä ei saisi päästää julkisuuteen, varsinkaan jos nuoria ihmisiä on paikalla. Mielestämme päihteiden käyttö on monimutkainen yhteiskunnallinen kysymys, johon liittyy niin paljon ratkaisemattomia ongelmia, että on edesvastuutonta yrittää sensuroida toisinajattelijoiden mielipiteitä. Tämän takia olemme tyytyväisiä, että tämän tilaisuuden järjestäjät ovat sallineet meidän olla paikalla. Pahoittelemme etukäteen niitä vaikeuksia, joita läsnäolostamme heille ehkä seuraa.

Kannabiksenkin käytöstä haittoja

Vastustajiemme päinvastaisista väitteistä huolimatta SKY ei puhu minkään päihdyttävän aineen käytön puolesta. Kaikissa psykoaktiivisissa aineissa - myös kannabiksessa - on haittoja, jotka varsinkin nuorten ihmisten on hyvä tiedostaa. Nuoruus on mielenkiintoista aikaa, jota kannattaa kokea ilman, että totuttautuu mielialojen keinotekoiseen säätelyyn kovin varhain. Sen sijaan katsomme, että viime vuodet ovat osoittaneet, ettei päihdepolitiikka, joka perustuu käyttäjien juridiseen ja henkiseen syyllistämiseen, voi onnistua. Varsinkin kannabistuotteiden käytön kriminalisointi pahentaa ja pitkälti myös aiheuttaa niitä yhteiskunnallisia haittoja, jotka liittyvät ns. huumeiden käyttöön.

Kannabis erotettava kovista aineista

Juuri kannabiksen rinnastaminen vahvempiin huumeisiin tuo kannabiksenkäyttäjät tekemisiin kovien aineiden myyjien ja käyttökulttuurin kanssa. Kaikkien pilvenpolttajien leimaaminen normaaliin elämään kykenemättömiksi huumerikollisiksi myös luo heihin tarpeetonta narkkari-identiteettiä. Nykyinen asenneilmasto myös päästää alkoholin ja tupakan - molemmat vaikutuksiltaan maailman kovimpia huumeita - liian vähällä.

7 § sovellettava

Tiedostamme, että kestää ehkä vielä joitakin vuosia ennen kuin poliittinen asenneilmasto kypsyy kannabiksen varsinaiseen laillistamiseen. Kuitenkin nykyinen huumerikoslaki antaa mahdollisuuden toteuttaa järkevämpää päihdepolitiikkaa, jonka avulla kannabiksen käyttökulttuuria voisi ohjata myönteisempään suuntaan. Lain 7 pykälä suorastaan velvoittaa viranomaiset jättämään syyttämättä omasta käytöstä yksityistiloissa. Viranomaiset eivät kuitenkaan tunnu huomioivan nykyistä lainsäädäntöä: käyttäjiä pidätetään ja tuomitaan muutaman gramman takia, ja poliisi tuntuu ottaneen hyvin tiukan linjan kannabiksen kotikasvattajia vastaan - ikään kuin heidät haluttaisiin pitää varsinaisten huumekauppiaiden asiakkaina Poliisikuulusteluun ja kotietsinnän kohteeksi joutui myös TV-1:n A-Studion kannabisohjelmassa 28.7. haastateltu kohtuukäyttäjä Tero Nieminen, koska oli kertonut ohjelmassa käyttävänsä itsekasvattamaansa marihuanaa pari kertaa kuukaudessa.

Mielestämme järkevä päihdepoliittinen päätöksenteko vaatii avointa keskustelua eri vaihtoehdoista. Siksi kutsumme kaikki kiinnostuneet SKY:n esittelypöydälle, jossa toivomme vilkasta ja rakentavaa ajatustenvaihtoa. Paikalla on myös A-studiossa esiintynyt Tero Nieminen.