Suomen kannabisyhdistys              Tiedote
                         7.11.1996
                         Julkaisuvapaa heti

Suomen kannabisyhdistys
PL 12, 02781 Espoo
040 5553890
sky@sky.org

Kalifornian ja Arizonan kannabiskansanäänestykset: käännekohta USA:n huumepolitiikassa?

USA:n äskettäisten presidentin- kongressin-, osavaltioiden, ja paikallistason vaalien lisäksi eri osavaltioiden äänestäjät ottivat vaalipäivänä kantaa lukuisiin eri kansanäänestysaloitteisiin. Yksi kiistanalaisimmista oli Kalifornian aloite marijuanan käytön sallimiseksi lääketieteellisiin tarkoituksiin. Arizonassa sama tavoite sisältyi laajempaan huumausainepoliittiseen aloitteeseen. Molemmat aloitteet hyväksyttiin, mitä voidaan pitää huomattavana käännekohtana Reaganin presidenttikautena alkaneeseen rangaistuksia korostaneeseen huumepolitiikkaan.

Kannabiksen on todettu mm. vähentävän viherkaihipotilaiden silmäpainetta, lievittävän MS-taudin oireita sekä AIDS-potilaiden ja sytostaattihoitoa saavien syöpäpotilaiden pahoinvointia ja elvyttävän heidän ruokahaluaan. Sytostaattihoidon sivuvaikutuksista kärsiville syöpäpotilaille onkin kehitetty kannabiksen vaikuttaja-ainetta THC:tä sisältävä Marinol(R), jota moni potilas kuitenkin pitää luonnonkannabista huonompana lamauttavien sivuvaikutusten takia.

Eräitä kokeiluja lukuunottamatta kannabiksen käyttö lääkkeenä on kuitenkin ollut Yhdysvalloissa laitonta. Silti USA:ssa on kaupunkeja, joiden viranomaiset eivät ole puuttuneet ns. "kannabiksen ostajien kerhojen" toimintaan. Näissä kerhoissa eri tauteja sairastavat potilaat ovat voineet lääkärintodistusta vastaan ostaa tarvitsemansa marihuanan joko poltettavassa muodossa tai leivonnaisina.

Kalifornian aloitteen n:o 215 mukaan potilaat saisivat lääkärin lausunnon perusteella laillisesti kasvattaa ja pitää hallussaan marihuanaa lääkkeeksi. Vastustajien mielestä uudistus olisi takaportti kannabiksen täydelliselle laillistamiselle ja loisi juridisia porsaanreikiä huumerikollisille. Näyttävästä vastakampanjasta huolimatta aloite hyväksyttiin 56 prosentin enemmistöllä. Aloitteen puolesta käytyä kampanjaa osaltaan rahoitti päihdepoliittisena toisinajattelijana tunnettu unkarilaissyntyinen liikemies George Soros. Aloitteen puolesta otti voimakkaasti kantaa myös piirtäjä Garry Trudeau suositussa Doonesbury -sarjakuvassaan. Vastustajiin kuuluivat mm. presidentti Clinton, entiset presidentit Bush, Carter ja Ford, sekä osavaltion kuvernööri Pete Wilson. Elokuussa, vaalitaiston kovetessa osavaltion oikeusministeri Dan Lundgren määräsi useita vuosia avoimesti toimineen San Franciscon Cannabis Buyers Club:in suljettavaksi, jonka jälkeen kerhon n. 11,000 jäsentä ovat joutuneet turvautumaan laittomiin markkinoihin lääkkeensä saamiseksi. Lokakuussa kerhon puuhamies Dennis Peron sai syytteen salaliitosta, sekä marihuanan hallussapidosta ja myynnistä.

Arizonassa kannabiksen lääketieteellisen käytön salliminen sisältyi huumepoliittiseen aloitteeseen n:o 200. Vaalipäivänä hyväksytty aloite sekä tiukentaa, että liberalisoi osavaltion huumepolitiikkaa. Siinä määrätään, että huumeiden vaikutuksen alaisena tehdyistä väkivaltarikoksista tuomitut joutuisivat kärsimään vankeusrangaistuksensa lyhentämättomänä ilman mahdollisuutta päästä ehdonalaiseen. Toisaalta marihuanan tai muun vastaavan aineen omaan käyttöön tarkoitetusta hallussapidosta ei rangaistaisi vankeudella, ja rangaistusta kärsivät pääsisivät vapaalle jalalle. Siinä myös määrätään perustettavaksi huumevalistukseen ja -hoitoon tarkoitettu rahasto, jonka varat saaataisiin alkoholi- ja tupakkaveron tuotosta.

Vaikka kansanäänestykset eivät laillista kannabiksenkäyttöä muuhun, kuin lääkinnälliseen käyttöön, niitä voi kuitenkin pitää tervetulleena käännekohtana USA:n epäonnistuneessa jatkuvasti kovenevia otteita korostavassa huumausainepolitiikassa. Myös suomalaisten poliitikkojen kannattaa huomata, että äänestäjien innostus "huumesotaan" ei välttämättä ole loputon. Narkofobian esitaistelijat eivät kuitenkaan ole luovuttaneet; kansanäänestyksen tulosten vastustajat aikovat yrittää kumota ne tuomioistuimissa.

Lisätietoa kannabiksen lääkinnällisistä, ja muista ominaisuuksista on saatavilla mm. SKY:n internet-sivuilta sekä seuraavista lähteistä:

Lester Grinspoon M.D. & James B. Bakalar: Marihuana, the Forbidden Medicine, Yale University Press, 1993

Andrew Weil & Winfred Rosen: From Chocolate to Morphine, Everything You Need to Know About Mind-Altering Drugs, Houghton Mifflin Company, New York