Suomen kannabisyhdistys              Tiedote
                         22.9.1994	
                         Julkaisuvapaa heti	

Suomen kannabisyhdistys
PL 12, 02781 Espoo
(90) 811 232
sky@sky.org

KHO:n päätös mielipidevainoa

Oikeusministeriö päätti 5.5.1993 hylätä Suomen kannabisyhdistyksen 14.11. 1991 tekemän ilmoituksen merkitä yhdistys yhdistysrekisteriin. Rekisteröimisen epäämisen perustelu oli yhdistyksen tarkoitus (sääntöjen 2 §), jota "on pidettävä hyvien tapojen vastaisena siten, että esitetty tarkoitus on yhteiskunnassamme vallitsevien oikeus- ja moraalikäsitysten vastainen". Valitimme asiasta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, koska tarkoitus vaikuttaa päihdepolitiikkaan ja lainsäädäntöön siten, että kannabiksen käyttö, saatavuus ja kotikasvatus omaan käyttöön tulee lailliseksi täysi-ikäisille ihmisille sekä kannabiksen käyttön tutkiminen eri kulttuureissa ja eri aikoina ei ole hyväksyttävä epäämisperuste. Päätös oli mielestämme Euroopan ihmisoikeussopimuksen, hallitusmuodon sekä yhdistyslain, ja siten Suomen voimassaolevan oikeusjärjestyksen vastainen.

KHO hylkäsi valituksen. 16.9.1994. Päätöksessään KHO myönsi, että yhdistyksen pyrkimys muuttaa yhteiskunnassa vallitsevia käsityksiä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä ei sinänsä ole hyvien tapojen vastaista. KHO:n mielestä tarkoitus sisältää kuitenkin pyrkimyksen edistää terveydelle haitallisen tavan yleistymistä. KHO vetoaa päätöksessään Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklaan, jonka mukaan sanan ja mielipiteenvapauteen voidaan asettaa rajoituksia, jos ne ovat välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa mm. kansallisen turvallisuuden, alueellisen koskemattomuuden ja yleisen turvallisuuden vuoksi, epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämiseksi ja terveyden tai moraalin suojaamiseksi. Päätöksessä vedotaan myös siihen, että kannabiksen käyttö on edelleen kriminalisoitu selvänä osoituksena siitä, ettei yhteiskunta hyväksy huumausaineiden käyttöä.

Yhdistyksen tarkoitus ei ole edistää kannabiksen eikä minkään muunkaan aineen käyttöä. Pyrkimyksemme on vaikuttaa lainsäädäntöön ja tuoda julkiseen keskusteluun mielestämme hyvin perustellun näkemyksemme, jonka mukaan kannabiksen käyttäjien juridinen ja henkinen syyllistäminen aiheuttaa enemmän yhteiskunnallisia, ja kansanterveydellisiä haittoja, kuin aine itse. Toiminnassamme olemme pyrkineet myös tuomaan esille käytön haittoja ja ohjaamaan terveellisempiin käyttötapoihin. Emme pidä harjoittamaamme haittojen vähentämiseen pyrkivää kuluttajavalistusta käytön edistämisenä. Kahden SMP:n kansanedustajan alullepanemassa poliisitutkinnassakaan ei löytynyt näyttöä rikolliseen toimintaan kehottamisesta. Tavoitteemme on myös torjua narkofobiaa, joka on tehnyt järkevän päihdepoliittisen keskustelun vaikeaksi Suomessa.

Tämä on mielestämme tärkeää, koska suuri osa kauhukuvien lietsontaan keskittyvästä "virallisesta" huumevalistuksesta on menettänyt uskottavuutensa niiden silmissä, joilla on kokemuksia kannabiksesta. On myös tärkeää, ettei kannabista kokeillut, tai sitä säännöllisesti käyttävä omaksuisi ulkoapäin annettua narkkari-identiteettiä.

Päätöksellään KHO asettaa meidät vähemmän tasa-arvoisiksi kuin muut kansalaiset. Pyrkimyksistämme voidaan olla montaa mieltä. Silti länsimaisen kansalaisyhteiskunnan peruspilari on se, että jokainen saa tuoda oman mielipiteensä esille ja saa myös organisoitua tavoitteidensa ajamiseksi. Vetoaminen Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklaan, että tavoitteemme ja toimintamme olisi suuri terveysvaara yhteiskunnalle, ei voi olla oikea. Rekisteröinnin estäminen rajoittaa toimintaamme ja on mielipidevainoa, koska näin viranomaiset estävät heidän mielestään epämiellyttävien mielipiteiden esittämistä.

Samalla perusteella olisi Suomessa aikoinaan voitu kieltää alkoholikieltolain kumoamissliikkeet. KHO:n perusteilla voitaisiin estää vaikka mitä, koska hyvin monien yhdistysten toimintaan sisältyy terveysvaaroja (esim. olut- ja viiniseurat, sukelluskerhot jne.) jotka ovat huomattavasti suurempia kuin tavoitteemme ja toimintamme järkevämmän päihdepolitiikan ja -valistuksen ajamisessa. Suomessa on myös maatalouspoliittisin perustein tietoisesti edistetty maitorasvojen käyttöä.

Päätöksellään viranomaiset ottavat kantaa keskusteluun, vaikka heidän tehtävänsä olisi turvata kansalaiskeskustelun puitteet. Näin päätös on myös poliittinen ja vaarallinen ennakkotapaus, missä oikeusistuin mielestämme ylittää roolinsa laintulkitsijana tekemällä selkeän sananvapautta rajoittavan päätöksen.

Viranomaiset tuntuvat kuvittelevan, että hyväksymällä erilaisia mielipiteitä edustavien toiminnan, he ikäänkuin hyväksyisivät nämä mielipiteetkin.

Olemme päässeet varsin hedelmälliseen keskusteluyhteyteen monien aatteellisten vastustajiemme kanssa: heille KHO:n päätöksen ei ainakaan pitäisi olla mikään riemuvoitto. Raittiusväellä ja huumepoliisilla on pitkään ollut eräänlainen sananvapauden yksinoikeus huumekysymyksissä, jonka takia valistuksen ja tiedotuksen taso on kärsinyt. Laittomien päihteiden käytön väitetty lisääntyminen Suomessa ei ainakaan voi johtua siitä, ettei käyttäjiä olisi syyllistetty tarpeeksi.

Päätöksestä huolimatta Suomen kannabisyhdistys jatkaa toimintaansa, pyrkii kumoamaan KHO:n päätöksen ja pääsemään tasa-arvoiseksi muiden yhdistysten kanssa. Valitamme KHO:n päätöksestä Euroopan ihmisoikeuselimiin.


Paluu pääsivulle


sky@sky.org
Muutettu: 301094