Suomen Kannabisyhdistys Kaivopuiston kansanjuhlassa

Suomen Kannabisyhdistys osallistuu Elmun suureen kansanjuhlaan sunnuntaina 16.8. SKY:n infopisteessä on saatavilla ilmaista tietoa ja valistusta kannabiksesta, sen käytöstä, vaikutuksista, ja ennenkaikkea niistä yksilöllisistä ja yhteiskunnallisista haitoista, jotka seuraavat siitä, että kannabiksenkäyttäjät tänäkin päivänä leimataan rikollisiksi.

Yhä useammat lääketieteen, sosiaalialan ja lainvalvonnan asiantuntijat eri puolella maailmaa ovat tulleet siihen tulokseen, että huumeidenkäyttäjien kriminalisointi aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä, ja että kannabiksen ja kovien huumeiden rinnastaminen keskenään itse asiassa edistää mietojen aineiden käyttäjien siirtymistä koviin huumeisiin.

Emme missään tapauksessa pyri edistämään minkään psykoaktiivisen aineen käyttöä. Pyrimme sen sijaan avoimeen ja rehelliseen keskusteluun eri päihdepoliittisista vaihtoehdoista kaikkien asiasta kiinnostuneiden kanssa, olivatpa he mitä mieltä tahansa yhdistyksen tavoitteista

Kannabisvaino tietoista

Vuosi sitten ELMUn Kaivopuiston kansanjuhlassa n. 700 ihmistä allekirjoitti Suomen kannabisyhdistyksen infopisteessä vetoomuksen Tero Niemisen syyttämättäjättämiseksi. Tero oli esiintynyt TV1:n A-studiossa pari viikkoa aikaisemmin. Ohjelmassa hän arvosteli kannabiskieltolakia ja toivoi siihen muutosta sekä kertoi omasta äärimmäisen kohtuullisesta kannabiksen käytöstään, 1-2 kertaa kuukaudessa. Osan kannabiksesta hän oli kasvattanut itse, osan ostanut. Vetoomukset eivät auttaneet. Syyttäjä syytti ja käräjäoikeus tuomitsi.

Tero Nieminen tuomittiin 20.4.1998 Helsingin käräjäoikeudessa huumausainerikoksesta 25 päiväsakkoon à 113 mk eli maksamaan sakkoja 2825 mk. Lisäksi määrättiin takavarikkoon 15 hampun siementä ja kaksi vesipiippua. Tuomiosta on valitettu hovioikeuteen.

Tuomio annettiin seuraavista rikoksista: neljän vuoden aikana on ostettu ja käytetty 5 g hasiserä, on kasvatettu neljä hampukasvia ja käytetty niiden kukinnot sekä käyttöjä siten, että määrät ovat yhteensä jääneet alle gramman kuukaudessa. Tero Nieminen oli ostanut kannabiksensa itse ansaitsemillaan rahoilla. Hänellä ei ollut mitään aikaisempaa rikollista taustaa.

Tuomio poliittinen

Tuomio oli selkeästi poliittinen. Tuomion tarkoitus on hiljentää kannabiskeskustelua vaativat tahot. Sananvapaus ei näköjään sisällä sitä, että voisi puhua kannabiksen käytöstään ilman rikossyytettä. Lisäksi tuomioistuin selkeästi totesi, että oikeuskäytäntö on jättää soveltamatta rikoslain 50 luvun 7 §:ää. Tuomioistuin itse antaa tälläkin alueella selkeän viestin: lakia voidaan tulkita tarpeen mukaan miten vain, ja kansalaisten yhdenvertaisuus lain edessä on vitsi.

Toinen selkeä viesti on, että järkeä ei tarvitse käyttää. Poliisilla, syyttäjälaitoksella ja oikeuslaitoksella näyttää olevan resursseja ja intoa tutkia rikoksia, joiden kutsuminen rikoksiksi on koko käsitteen nollaamista. Syyttämättä jätetään talous- ym. suurta vahinkoa aiheuttavat rikokset. Samaan aikaan todellisten huumeiden, kuten heroiinin ja amfetamiinin, tarjonta kukoistaa ja hinnat laskevat.

Rikollisuuden tukeminen lopetettava

Tietoinen piittaamattomuus 7 §:stä, kannabiksen käyttäjien ja kotikasvattajien vaino eivät suinkaan torju huumeongelmia tai rikollisuutta. Harjoitettu "politiikka" suosii kovien huumeiden käyttöä ja kauppaa, tuhlaa verorahoja, suuntaa poliisin toimintaa vähäisten rikosten tutkintaan, lisää omaisuus- ja väkivaltarikollisuutta, vahvistaa järjestäytynyttä ammattirikollisuutta sekä aiheuttaa uhreille suuria inhimillisiä kärsimyksiä. Olisi jo aika lopettaa tämä mielettömyys.

WHO:n kannabistutkimus

New Scientist-lehti paljasti kevättalvella 21.2.1998 numerossaan 2122 WHO:n tutkimuksen, jonka se oli yrittänyt salata. Raporttia oli odotettu innokkaasti, koska se oli WHO:n uusin 15 vuoden tauon jälkeen. WHO taipui poliittiseen painostukseen, koska sitä varoitettiin, että tutkimus voisi hyödyttää kannabiksen laillistamista ajavia ryhmiä. Tästä huolimatta raportti tuli päivänvaloon. Salausyritys osoitti, että on edelleen vahvoja tahoja, jotka käyvät kiihkeää uskonsotaa kannabista vastaan. Jos tutkimus ei tuota heille mieluisaa tulosta, sen pahempi tutkimukselle.

Ongelmallisin asia tutkimuksessa oli kannabiksen vertailu laillisiin huumeisiin, alkoholiin ja tupakkaan. Vertailun tekemisen syy ei ollut edistää yhtä huumetta toisen kustannuksella, vaan vähentää sitä kaksoismitallisuutta, jota on käytetty kannabiksen terveysvaikutuksia arvioitaessa. Suurimmassa osassa vertailuja kannabiksen ja alkoholin välillä, laiton huume selviytyi paremmin tai oli tasoissa laillisen huumeen kanssa.

Olisi toivottavaa, että asiantuntijat kuten kannabiksen käyttäjätkin tutustuisivat tutkimukseen. Muuta tapaa tutkia asiaa Suomessa ei olekaan, koska käytöstä ja sen vaikutuksista kertominen johtaa rikossyytteeseen ja tuomioon. Käyttäjien olisi syytä tutustua siihen, koska kannabiksella on terveysvaikutuksia, jotka nuoremmat ihmiset helposti kokonaan kieltävät, kun ovat ikänsä kuulleet ja nähneet huumevalistuksen nimellä esitettävää roskaa.

New Scientist toteaa tutkimusta esittelevässä teemanumerossa: "Kolmekymmentä vuotta kannabiksen vaikutusten tutkimusta ei varmaan ole enää jättänyt jäljelle mitään piileviä vaaroja." Kauhukuvien maalailijoille lehdellä on yksinkertainen viesti: "Huolimatta tämän huumeen vastaisesta propagandasta suurin osa ihmisistä on hyvin tietoisia siitä, että mikään suuri yhteiskunnallinen katastrofi ei ole kohdannut Hollantia, missä kannabista on myyty avoimesti vuosia. Vaatisi todella kieroontuneen mielen vääntämään Amsterdamista koottua tietoa argumenteiksi kieltolain jatkamisen puolesta."

Tutkimuksen arkaluonteisimman johtopäätöksen voi pelkistää lauseeseen: kannabis on turvallisempaa kuin alkoholi tai tupakka. Tutkimus päätyy siihen, ettei ainoastaan tällä hetkellä kulutettava huumeen määrä aiheuta vähemmän terveyshaittoja vaan sama pätisi silloinkin, jos ihmiset nauttisivat kannabista samassa laajuudessa kuin laillisia aineita.

Erityisesti Suomessa on kiinnostava raportin johtopäätös, että "kehittyneissä yhteiskunnissa kannabis on hyvin vähän osallisena väkivallasta johtuvien vammojen syntymisessä mitä taas alkoholi on". Siinä todetaan myös, että todistusaineisto FAS:sta eli fetal alcohol syndroomasta on "riittävä" kun taas todistusaineisto siitä, että kannabis aiheuttaisi sikiövaurioita, on "kaukana varmasta".

Kannabis pärjäsi hyvin viidessä seitsemästä vertailusta, joissa selvitettiin pitkäaikaisia terveysvaikutuksia. Esimerkiksi raportissa todetaan, että vaikka molempien aineiden runsas käyttö voi johtaa riippuvuuteen, ainoastaan alkoholilla on "selväpiirteinen vieroitusoiresyndrooma". Ja kun todetaan, että runsas juominen johtaa maksakirroosiin, vakaviin aivovaurioihin ja suuresti lisääntyneeseen vahinko- ja itsemurhariskiin, niin raportissa päädytään, että on "selviä todisteita siitä, että kannabiksen krooninen käyttö aiheuttaa lieviä älyllisten toimintojen vaurioita".

Kaksi vertailuista oli tasaisempia. Raportissa todetaan sekä runsaan juomisen että runsaan polttamisen voivan aiheuttaa psykoosin oireita alttiilla ihmisellä. Siinä todetaan myös, että on olemassa todistusaineistoa siitä, että jatkuva kannabiksen polttaminen voi olla myötävaikuttamassa hengityselinten ja -kanavien syöpien syntymiseen.

Viime päivinä Suomessa on otsikoihin päässyt se, että joka neljännen rattijuopon veressä on myös huumeita. Raportissa todetaan, että ajosimulaattoreissa marihuana vaikuttaa näkökykyyn ja henkiseen nokkeluuteen. Mutta todellisen ajamisen tutkimukset osoittavat, että jopa suuret kannabisannokset vaikuttavat vähemmän kuin alkoholi, ilmeisesti koska polttaminen ei tee ihmisistä niin huolimattomia. Yhdessä kokeessa alhaiset kannabisannokset saivat ajajat varovaisemmiksi. Siitä huolimatta rattiin ei pidä tarttua kannabiksen vaikutuksen alaisena.

Uusia tuulia muuallakin

Kesäkuussa julkaistun Ranskan Valtion tilaaman tutkimuksen mukaan alkoholi on huomattavasti vaarallisempi terveysriski kuin kannabis. Le Monde -lehden osittain julkaiseman tutkimuksen tekijöinä oli valtiollinen lääketieteellinen tutkimuslaitos INSERM, ja siihen osallistui myös joukko ulkomaisia asiantuntijoita. Sen mukaan terveydelle kaikkein vaarallisimpia aineita ovat alkoholi, heroiini ja kokaiini. Toiseen ryhmään kuuluvat mm. tupakka, rauhoittavat lääkkeet ja hallusinogeenit. Kannabis listattiin aineeksi, joka aiheuttaa suhteellisen vähän vaaroja käyttäjilleen. Tutkimuksen mukaan kannabiksen toksisuus ja riippuvuutta aiheuttava vaikutus ovat vähäisiä. Pahimpana vaarana nähtiin vähäinen kielteinen vaikutus sosiaaliseen käyttäytymiseen.

British Medical Association ja National Institutes of Health (NIH) päätyivät tänä vuonna julkistamissaan kannabiksen lääkekäyttöä selvittäneissä raporteissaan samaan mihin WHO: kannabiksen huumeluokitus YK:n huumausaineyleissopimuksessa tulisi muuttaa.

Tietoa Internetissä

http://www.sky.org
Suomen kannabisyhdistyksen sivut
http://www.verkkotie.fi/vait1.htm
Syksyn 1997 väittely "Pitäisikö kannabis laillistaa", väittelijöinä Timo Larmela SKY:sta ja Teuvo Peltoniemi A-Klinikkasäätiöstä.
http://www.a-klinikka.fi/prevnet.htm
A-klinikkasäätiön huumeohjelma PREVNET
http://www.irtihuumeista.fi
Irti huumeista ry:n sivut
http://yad.finlandia.net/
YAD, Youth Against Drugs Finlandin sivut
http://www.independent.co.uk/sindypot
Independent On Sunday:n kannabiskampanja
http://marijuana.newscientist.com
New Scientist-lehden erikoiskannabisraportti (mm. WHO:n tutkimus)
http://www.sky.org/data/who/library/study
WHO:n tutkimus, WHO Project on Health Implications of Cannabis Use: A Comparative Appraisal of the Health and Psychological Consequences of Alcohol, Cannabis, Nicotine and Opiate Use
http://norml.org
The National Organization for the Reform of Marijuana Laws (NORML):n sivut
http://www.abc.net.au/quantum/poison/marijuan/marijuan.htm
Keväällä 1998 Prisma:n sarjan "Mikä on sinun huumeesi?" sensuroitu osa.
http://www.dare-america.com
D.A.R.E. Drug Abuse Resistance Education
http://justice2.usdoj.gov/dea/deahome.htm
Administrator of the U.S. Drug Enforcement Administration (DEA)