Suomen kannabisyhdistys

Kannanotto 31.3.1996

Päihdetiedotus Internetissä

Raittiusjärjestö Sininauhaliiton hiljattain perustamien Internet- kotisivujen julkilausuttuna tarkoituksena on tarjota tietoa huumausaineista Suomen kannabisyhdistyksen "huumemyönteisten" sivujen vastapainoksi.

SKY pitää avointa keskustelua eri päihteiden ja nautintoaineiden käytön fyysisistä, henkisistä ja sosiaalisista vaikutuksista sekä eri päihdepoliittisista vaihtoehdoista erittäin tervetulleena. Sininauhaliitto syyttää Suomen kannabisyhdistyksen sivuja huumemyönteisiksi. Erityisesti meitä kritisoidaan siitä, että sivuiltamme löytyy hampun kotikasvatusohjeita, lehtemme Hamppu ilmestyy verkossa, ja sivuiltamme väitetään löytyvän koville huumeille myönteiset "Kapteeni Hapon" sivut.

Hampun kotikasvatus on yhteiskunnan kannalta parempi vaihtoehto kuin järjestäytyneiden huumerikollisten omaisuuden kartuttaminen. Nykyaikana lienee itsestään selvyys se, että julkaisemme tiedotusmateriaalia myös Internetissä. "Kapteeni Hapon" sivujen myönteisyydestä kovia huumeita kohtaan voimme olla montaa mieltä, sivuiltamme löytyy runsaasti linkkejä kaikenlaisille päihdekysymystä käsitteleville sivuille - tieto ei lisäänny piilottamalla.

Haluamme avointa keskustelua nykyisen hyssyttelyn tilalle. Sen lisäksi, että sivuiltamme löytyy linkki Kapteeni Hapon sivuille, sieltä löytyy linkki myös Sininauhaliiton sivuille. Sininauhaliiton sivuilta sen sijaan ei ole linkkiä meidän sivuillemme, vaikka heidän kannanotoistansa näkee, että sivumme on luettu tarkaan ja hartaudella.

Kannabisyhdistyksen mielestä kannabis ja kovat huumeet pitäisi lainsäädännössä erottaa toisistaan. Nykyisen huumeongelman vakavin asia on amfetamiinin ja heroiinin käytön kasvu. Sen kehittymiseen on omalta osaltaan vaikuttanut Suomessa harjoitettu politiikka ja poliisin ja vanhempainyhdistysten tiedotusmonopoli.

Tarkista itse objektiivisuus

Sininauhaliitto myös kehuu Internet-sivujensa tietoa "objektiiviseksi". Objektiivisuus tiedotuksessa on toki hyvä tavoite, johon mekin pyrimme. Terve nöyryys kuitenkin pakottaa tunnustamaan, että vajaavaisten ihmisten julistamat ajatukset ovat aina jossakin määrin subjektiivisia. Kommunismin romahtaminen osoitti objektiiviseksi totuudeksi itseään mainostavat ideologiat hiekalle rakennetuiksi harhaopeiksi. Kaikkien kannattaa tutustua näihin sivuihin ja vetää itse johtopäätöksensä niiden objektiivisuudesta: http://www.freenet.hut.fi/kama.

Valistusko yllytystä

Laittomien päihteiden (ns. huumeiden) ympärille on rakennettu voimakas saatanateologia: kun vastustettava asia mielletään absoluuttisen pahan ilmentymäksi, kohtuus ja suhteellisuudentaju muuttuvat synniksi. Niinpä myös SKY:n pyrkimykset asialliseen keskusteluun ja valistukseen leimataan yllytykseksi aineiden käyttöön.

Suomen kannabisyhdistys ei pyri yllyttämään ketään käyttämään kannabista tai mitään muutakaan psykoaktiivista ainetta. Olemme eri tiedotteissamme korostaneet, että kannabiksellakin on omat haittavaikutuksensa. Varsinkin voimakkaan fyysisen ja henkisen kehityksen keskellä kamppailevalle nuorisolle olemme suositelleet kannabiksen ja muidenkin päihteiden käytöstä pidättäytymistä.

Vähintään yhtä tärkeää kuin eri aineiden haitoista tiedottaminen on edesauttaa vastuullista käyttäytymistä ja haittojen minimointia niiden keskuudessa, jotka kaikesta huolimatta haluavat käyttää kannabista. Internet-sivuillamme ja muussakin tiedotustoiminnassamme pyrimme korostamaan, että kannabista voi käyttää kohtuullisesti kuten muitakin nautintoaineita.

Suomen kannabisyhdistyksen kevätkokous 31.3.1996