Suomen kannabisyhdistys            Kannanotto
                       7.4.1994

Suomen kannabisyhdistys
PL 20, 00770 Helsinki
(90) 811 232

Kohtuus kannabiksenkin käytössä

Suomen kannabisyhdistys suhtautuu kriittisesti suomalaiseen päihdepolitiikkaan varsinkin kannabiksen käyttöä koskevaan kieltolakiin sekä pyrkimykseen ylläpitää kielteisiä ennakkoluuloja laittomien päihteiden (ns. huumeiden) käyttäjiä kohtaan. Vaikka suuri osa "huumeisiin" liittyvistä ongelmista johtuvat niiden laittomuudesta, olemme hyvin tietoisia siitä, että kannabikseen liittyy muitakin haittoja. Suomen kannabisyhdistys haluaa osaltaan lisätä tietoisuutta psykoaktiivisten aineiden käyttöön liittyvistä haitoista. Pidämme tätä valistustehtävää erityisen tärkeänä koska kannabiksen ja muiden laittomien aineiden käytön väitetty lisääntyminen osoittaa, että kielteisten asenteiden ja kieltolain ylläpitämiseen keskittyneiden tahojen harjoittama valistus on pitkälti menettänyt uskottavuutensa.

Järkevän päihdevalistuksen lähtökohtina tulisi olla toisaalta tietoisuus siitä, etteivät kieltolait pysty tukahduttamaan ihmisten taipumusta käyttää nautintoaineita tajuntansa muuttamiseen, sekä toisaalta pyrkimys rajata aineiden haitalliset vaikutukset minimiin edistämällä vastuullista käyttäytymistä niiden kanssa. Edellytämme vastuullista käyttäytymistä varsinkin omilta jäseniltämme. Suomen kannabisyhdistys on yleiskokouksessaan 7.4.1994 hyväksynyt seuraavat suositukset:

Suomen kannabisyhdistyksen kevätkokous 7.4.1994


Paluu pääsivulle


sky@sky.org
Muutettu: 301094