Suomen kannabisyhdistys

Avoin kirje eduskunnalle

28.3.1995


Avoimeen ja asialliseen keskusteluun

Huolestuneena maamme vakavasta päihdeongelmasta Suomen kannabisyhdistys vetoaa uuteen eduskuntaan avoimen ja asiallisen huumausainekeskustelun puolesta. Suomalaisen huumepolitiikan peruspilari on selvästi epäonnistunut: laittomien päihteiden käyttäjien juridinen ja henkinen syyllistäminen ei ole estänyt kovien huumeiden käytön lisääntymistä. On selvästi nähtävissä, että kannabistuotteiden - hasiksen ja marijuanan - rinnastaminen koviin aineisiin olennaisesti pahentaa huumeongelmaa.

Väärinkäsityksiä

Toisin kuin eräät vastustajamme väittävät, emme pyri edistämään minkään psykoaktiivisen aineen käyttöä. Motiivinamme ovat vakavat omantunnon syyt. Ennakkoasenteiden takia pyrkimyksemme usein ymmärretään väärin - joskus jopa tahallaan. Päihdepoliittisina toisinajattelijoina joudumme jatkuvasti perustelemaan vakaumustamme ja oikaisemaan väärinkäsityksiä. Aikaisempi yrityksemme lähestyä eduskuntaa johti turhaan poliisitutkintaan, ja olemme joutuneet vetoamaan Euroopan ihmisoikeuskomissioon yhdistymisvapautemme puolesta.

Ei vapaaksi, vaan valvontaan

Emme väitä, että kannabistuotteet olisivat täysin vaarattomia. Kriminalisointi, sekä narkofobiasta johtuva käyttäjien syrjäyttäminen kuitenkin aiheuttavat enemmän haittaa kuin itse kannabis, mikä on monessa suhteessa jopa miedompi kuin lailliset tupakka ja alkoholi. Kieltolakikokeilut ovat epäonnistuneet niin alkoholin kuin muidenkin päihteiden osalta. Toivottoman huumesodan takia kansainväliset rikollisliigat vaurastuvat. Laittomat huumemarkkinat ovat täysin vailla valvontaa: ikärajoja ei tunneta, myytävien aineiden puhtaus vaihtelee satunnaisesti, ja ns. porttiteoria toteutuu helpommin, kun kannabiksen kohtuukäyttäjät joutuvat tekemisiin kovempien aineiden myyjien kanssa. Rangaistuksen pelko ei juuri estä huumekokeiluja: kiinnijäämisen vaara on pieni, ja monelle nuorelle juuri kielletyn hedelmän houkutus on vastustamaton. Kannabiksen rinnastaminen koviin huumeisiin madaltaa kynnystä siirtyä koviin huumeisiin.

Monissa maissa on toteutettu, tai harkitaan vakavasti uudenlaista päihdepolitiikkaa: kannabiksen käyttö on käytännössä dekriminalisotu mm. Hollannissa, Saksassa ja Tanskassa, ja vastaavanlaisia toimenpiteitä harkitaan esim. Ranskassa, Brasiliassa, ja Israelissa....

Asiallinen keskustelu tärkeää

Emme väitä tietävämme mikä olisi paras mahdollinen ratkaisu päihdeongelmiin. Narkofobia on kuitenkin osoittautunut kestämättömäksi päihdepolitiikan perustaksi. Viime vuonna voimaantullut uusi huumausainelaki antaa mahdollisuuden toteuttaa valistuneempaa politiikkaa... Henkistä valmiutta asennemuutoksiin kuitenkin tarvitaan. Olemme valmiita asialliseen ja avoimeen keskusteluun kaikkien kiinostuneiden kanssa.

Aiheesta kiinnostuneet päättäjät voivat myös ottaa yhteyttä yhdistykseen tai suoraan Timo Larmelaan tai Kimmo Wilskaan. Timo Larmela (puh. (90) 5634 420) on kannabisyhdistyksen puheenjohtaja ja atk-erikoistutkija. Kimmo Wilska (puh. (90) 676604) on yhdistyksen hallituksen jäsen, toimittaja ja Sosiaali- ja terveysministeriön päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan varajäsen. Molemmat puhelinnumerot ovat kotinumeroita.

Helsingissä Pasilan rauhanasemalla

Suomen kannabisyhdistyksen kevätkokous 28.3.1995