Huumepolitiikka tutkijan silmin

Teksti: Katarina Turpeinen
Kuvat: Eero Hankonen

Huumetutkija Osmo Kontula suhtautuisi positiivisesti uutiseen kannabiksen laillistamisesta Suomessa. Käytännössä olisi kuitenkin järkevintä vain soveltaa uutta lakia avarakatseisemmin. Pilvenpolttajat saisivat röyhytellä rauhassa poliisin keskittyessä kovempiin aineisiin. Kontula haluaisi Suomeen myös laittomien huumeiden laadunvalvontaa.

Mitä enemmän kriminalisoidaan, sitä rankemmaksi huumemaailma muuttuu, huomauttaa tutkija Osmo Kontula.

Osmo Kontula on epäilemättä Suomen kuuluisin huumetutkija. Työssään Kontula pyrkii mahdollisimman suureen objektiivisuuteen, eikä ole muun muassa siksi koskaan kokeillut mitään laittomia nautintoaineita. Poliisilla olisikin paljon opittavaa Kontulan puolueettomista mielipiteistä.

- Poliisin laajat valtaoikeudet käyttäjiin ovat täysin kohtuuttomia. Suomessa ollaan niin kategorisia, että kun laki antaa jonkun valtuuden, niin sitä sovelletaan heti käytäntöön. Poliisin toimiin kaivattaisiin tervettä järkeä. Euroopassa poliisi ei sovella pakkokeinoja käyttäjiin, vaikka valtaoikeuksia olisikin. Siellä keskitytään todellisiin ongelmiin, huomauttaa Kontula.

- Ymmärrän kyllä sen, että poliisi keskittää toimintansa katutasolle kannabiksen ja lääkkeiden käyttäjiin, koska näinhän saadaan parhaimman näköinen tulos eli eniten kiinnijääneitä. Sillä taas voidaan perustella, miksi huumepoliisia ja ylipäänsä poliisia tarvitaan, eikä tarvitse tehdä leikkauksia poliisitoimeen. Huumejutuilla saa myös julkisuutta.

Millainen huumepolitiikka suomeen?

- Suomessa olisi nyt paras ratkaisu soveltaa lakia avarakatseisemmin, uutta huumelakia ei kannata taas uudestaan alkaa sorvaamaan.

- Poliisin tulisi keskittää valvonta miedoista huumeista koviin huumeisiin ja sellaisiin ihmisiin, jotka ovat jo muutenkin sotkeutuneet rikollisuuteen. Kovista huumeista saatavat voitot ovat usein houkutelleet nämä ihmiset huumekaupan piiriin. Kannabiksen pariin myyjiä ei ole yleensä houkutellut suuri raha, vaan he haluavat, että tavaraa liikkuu, aprikoi Kontula.

- Valitettavasti suunta on ollut viime vuosina Suomessa lähes päinvastainen. Poliisi valvoo yhä tiukasti kannabiksen käyttäjiä. Muualla Euroopassa valvonta keskittyy lähinnä heroiiniin, kannabista ei edes mielletä huumeeksi.

Doping ja yksilönvapauden nousu

Viime aikoina on kovasti keskusteltu dopingin käytön kriminalisoimisesta. Dopingin käytön laillisuutta puolustettaessa on käytetty samoja argumentteja kuin huumeiden kohdalla ja ne voikin Kontulan mielestä hyvin rinnastaa.

- Dopingista ei pidä rangaista käyttäjää rikosoikeudellisesti, vaan kilpailukielto riittää. Sama pätee tietysti huumeiden käyttöön. Suomessa on vain totuttu eri käytäntöön, kun yhteiskunta on tuominnut käytön niin voimakkaasti.

- Suomessahan on pitkään katsottu, että yksilö on yhteiskunnan alainen ja velvollisuussuhteessa siihen. Tämän etiikan mukaisesti on katsottu, että yksilön täytyy esimerkiksi hoitaa kuntoaan palvellakseen yhteiskuntaa parhaiten. Tähän kytkeytyy kokonainen arvokimppu, joka selittää suhtautumista huumeisiin. Dopingkeskustelussa näkyy jo yksinlönvapauden kunnioitus, joka on viime vuosina ollut nousussa. Tämä heijastui Kontulan mielestä myös presidentinvaaleihin; ihmiset eivät enää alistu valtion tai puolueiden käskyvaltaan yhtä helposti kuin ennen.

- Valitettavasti tämä ei ulottunut Suomen huumausainelainsäädännön uudistamiseen, siinä näkyy vielä vanha arvomaailma, pahoittelee Kontula.

Kansainvälinen huumetutkija

Osmo Kontula on kunnostautunut huumetutkijana myös kansainvälisesti. Hän kuuluu Euroopan maita yhdistävän Pompidoun asiantuntijaryhmään nimeltään Multicity Study. Virallisella tasolla Suomen edustajana Pompidou-ryhmässä on sosiaali- ja terveysministeri.

Keskustelu porttiteoriasta on Kontulan mielestä täysin lapsellista.
- Siirtymätodellisuus miedoista koviin huumeisiin on äärimmäisen pieni. Portin voi sitäpaitsi viedä vaikka äidinmaitoon asti, sillä lähes jokainen pilvenpolttaja on joskus polttanut tupakkaa ja juonut kahvia, jne.

Pompidoun asiantuntijaryhmässä kerätään aineistoa Euroopan huumetilanteesta yhdenmukaisin menetelmin. Tämä helpottaa kansainvälisen huumetilanteen arviointia.

Suomalainen huumepolitiikka ei saa suosioita eurooppalaisten keskuudessa. Pompidoun rikollisuutta käsittelevässä asiantuntijaryhmässä on hämmästelty poliisin kovia otteita (pidätykset, kotietsinnät) käyttäjiä kohtaan.
- Eurooppalaisten tutkijoiden on ollut jopa vaikea uskoa korviaan, kun olen raportoinut heille Suomen poliisin toimista, kertoo Kontula.

Kontula lupailee jatkoa väestötutkimukselle Huumeiden käyttö ja mielipiteet huumeista - Suomi ja Eurooppa vertailussa.
- Pyrimme tekemään Pompidou-ryhmässä raportteja huumetilanteesta muutaman vuoden välein.

Sana Huume on mielikuva, joka syntyy ihmisten päässä. Suomessa siihen sisältyvät lähes kaikki nautintoaineet, Euroopassa lähinnä heroiini, kertoo Kontula. Tässä artikkelissa sillä tarkoitetaan Suomessa laittomia huumeita.

Laillistaminen ratkaisuna huumeongelmaan ?

Huumeiden laillistamista ratkaisuna paisuviin ongelmiin on pohdittu jo pitkään. Useat tutkijat, Kontula mukaan lukien, pitävät selvänä, että suurin osa huumeiden haitoista häviäisi, jos ne laillistettaisiin.

- Monet ihmiset eivät tajua, että se on kieltolaki, joka rakentaa rikollisjärjestelmän. Mitä enemmän kriminalisoidaan, sitä rankemmaksi huumemaailma muuttuu, painottaa Kontula.

- Laillistamisessa pelätään eniten sitä, että huumeiden käyttö kasvaisi valtavasti, mutta siitä ei Kontulan mielestä ole juuri mitään näyttöä. Päinvastoin, USA:n osavaltioissa, sekä Saksassa ja Hollannissa on kohdistettu vierivieressä melko erilaisia kontrollitoimenpiteitä käyttäjiin. Käytön laajuudessa ei kuitenkaan ole mitään merkittäviä eroja.
- Kaikki eivät käyttäisi huumeita, vaikka ne olisivat laillisia. Käytön voi jopa usein sanoa olevan kulttuurisidonnaista. Eiväthän kaikki osta kaupastakaan samoja elintarvikkeita, vaikka niitä olisi saatavilla.

Huonot laadut pannaan?

Jokainen kannabiksen parhaita ominaisuuksia arvostava polttelija on varmasti pahoitellut puutteellista kuluttajansuojaa. Myös Kontula kaipaisi Suomeen huumeiden laadunvalvontaa.

- Olematon laadunvalvonta on keskeinen puute. Monissa Euroopan suurissa kaupungeissa, esimerkiksi Amsterdamissa, seurataan jatkuvasti markkinoilla liikkuvan aineen laatua. Damissakaan ei tosin ole mitään paikkaa, jossa kuluttaja voisi testauttaa aineen laadun. Tällainen paikka pitäisi ehdottomasti järjestää Suomeen.

Valistuksen taso

Nykyään on liikkeellä valtavasti tietoa huumeista, muun muassa Torsti Koskisen parjaamissa tietoverkoissa. Kontula pitää kehitystä hyvänä. Aiempi vanhempainyhdistysten näkökulma oli varsin yksipuolinen ja niiden julkisuuteen tuoma tieto usein täysin paikkansapitämätöntä, tyyliin, "jos poltat kerran pilveä, voit kuolla".

- Kannabisyhdistyksen näkökulma keskusteluun oli erittäin tervetullut. Kaipaan muutenkin enemmän keskustelua huumeiden hyvistä puolista. Alkoholin haitat ovat yhteiskunnassamme noin satakertaisia verrattuna kaikkien laittomien huumeiden haittoihin. Silti viinan hyvistä puolista keskustellaan.

- Valistuksessa pitäisi tuoda myös kuluttajan näkökulma esiin ja antaa tietoa käyttötavoista. Nykyinen koulun huumevalistus tyytyy vain luettelemaan huumeiden haitat niin yksityiskohtaisesti ja moneen kertaan, että oppilaat ovat kurkkuaan myöten täynnä ja kokeilevat jotain huumetta ihan kiusallaankin. Yksipuolinen tiedottaminen kääntyy aina itseään vastaan, korostaa Kontula.

- Vieläkin ihmisten käsitykset huumeista ovat usein suoraan amerikkalaisista sarjafilmeistä. Siksi tiedotuskin painottuu klassisiin huumeisiin. Esimerkiksi imppauksesta puhutaan vähän, koska se ei ole lööppikamaa, vaikka välittömät riskit esim. kuolla ovat paljon suurempia kuin monien klassisten huumeiden kohdalla.

English Summary: Hamppu interveiws drug researcher Osmo Kontula

Finland's top drug researcher Osmo Kontula is involved in the international Multicity Study of the Pompidou Group devoted to the study of the drug situation around Europe. He would like to see cannabis legalized, but for now, he suggests that the police should apply current legislation more flexibly by leaving pot smokers alone and concentrating on the market in hard drugs. Kontula, who has never used an illegal substance himself, believes that violence linked with drugs is the result of prohibition. He also welcomes the input of the Finnish Cannabis Association into the drug debate and calls for the establishment of quality control for recreational drugs.