Sano vain nyt

Arvovaltaisessa The Times-sanomalehdessä julkaistiin perjantaina 24.7. koko sivun laillistakaa kannabis-ilmoitus Just Say Now. Vetoomuksen oli allekirjoittanut 213 julkisuuden henkilöä. Tasan 25 vuotta sitten julkaistiin samanlainen. Sen organisoijana oli silloin SOMA. Tämän organisoijana on RELEASE, joka toimii Isossa-Britanniassa mm. kannabiksen laillistamiseksi.

The Times käsittelee aihetta myös pääkirjoituksessaan todeten jo otsikossa, että kannabiksen kieltolain kumoaminen on kovasti myöhässä. Lehti kirjoittaa kannabiksen lainsuojattomaksi julistamisen olevan enemmän kuin historiallinen omituisuus, ja johtaneen vakaviin sivuvaikutuksiin. Pohdittuaan nautinto- ja huumaavien aineiden kieltämistä ja sallimista eri aikoina lehti tulee päätelmään, että yhteiskunnan suhtautuminen huumeisiin ei ole muuta kuin määrättyjen aineiden lisäämistä kiellettyjen aineiden luett eloon tai siitä poistamista.

Kannabiksen kieltolakia ei kuitenkaan käytännössä pystytä ylläpitämään, sitä rikkoo jatkuvasti suuri osa väestöä. "Lait, jotka eivät nauti laajaa hyväksyntää, vähentävät lainkunnioitusta", The Times toteaa. Lehti näkee ongelmana "valtavan teollisuuden, jonka tuotanto ja jakeluketju toimii lain ulkopuolella ja avoimesti halveksii sitä". Tämä lisää ja ylläpitää rikollisuutta ja puolisotilaallisia ryhmiä mm. Pohjois-Irlannissa. Toisin kuin Suomessa poliisit näkisivät tervetulleena kiellettyjen aineiden listan radikaalin karsimisen.

Lehti toteaa asiallisen keskustelun kuitenkin olevan vaikeaa, koska huumeisiin liittyvät tabut ovat niin voimakkaat; vertailukohtia historista on mm. USA:n alkoholin kieltolain historia tai homoseksuaalisuuden dekriminalisointi.

Pääkirjoituksensa lopuksi lehti toteaa, että on mitä oudointa, että vielä 25 vuoden jälkeen kannabis (ja muita mietoja huumeita) on "edelleen kiellettyjen aineiden listalla, ja että tabut niiden ympärillä ovat vielä niin vahvat. Taistelu yksilön vapauttam iseksi holhouksesta on yhä kaukana voitosta".

Ilmoituksen koostuu kolmesta osasta: vetoomuksesta allekirjoituksineen, tekstiosasta ja asiantuntijasitaateista. Allekirjoittajina on julkisuuden henkilöitä, lääkäreitä, lakimiehiä ja kansanedustajakin. (Linnunratoja liftanneet scifi-hullut tunnistavat tu tun kirjailijan ensimmäisenä listalla, musiikki on myös monipuolisesti edustettuna.) Ilmoitus kokonaisuudessaan on seuraava.

Tämän kansalaisadressin allekirjoittajat vetoavat sisäministeriin, että hän näkisi, että ylivoimainen määrä todistusaineistoa osoittaa kannabiskieltolain edistäneen rikollisuutta, ylläpitäneen konfliktia ja tuottaneen enemmän vahinkoa yksilölle ja yhteisk unnalle kuin sen käyttö koskaan olisi aikaansaanut. Kansalaisina ja yhteisön jäseninä pyydämme häntä esittämään ohjelman lain muuttamiseksi, joka sisältää seuraavat asiat:

  1. Kannabiksen hallussapito ei ole rikos.
  2. Perusteellinen selvitys, missä laajuudessa toteuttaa laillinen ja asiallisesti valvottu kannabiksen jakelu.

Kannabiksen polttaminen on yleistä Isossa-Britanniassa. Tässä maassa arvioidaan olevan yli 5 miljoonaa kannabista käyttänyttä ihmistä. Useampi polttaa kannabista kuin käy jalkapallo-otteluissa, taidenäyttelyissä tai kirkossa sunnuntaisin. Sitä käyttäviä ihmisiä on kaikissa sosiaaliryhmissä, heitä on kaiken ikäisiä, kaikissa yhteiskuntaluokissa ja yhteisön kaikissa lohkoissa. Heitä ei voi ahtaa mihinkään tavanomaisiin kaavoihin - itse asiassa ainoa asia, mikä heitä yhdistää, on se, että he kaikki rikkovat lakia. Heidät leimataan rikollisiksi, koska he osallistuvat vapaa-ajan toimintaan, jota vastaan ei vieläkään ole osoitettavissa ratkaisevaa todistusaineistoa merkittävästä vahingollisuudesta. Vain silloin kannabista käyttäviin ihmisiin pitäisi soveltaa rikoslakia, kun heidän huumeenkäyttönsä aiheuttaa vahinkoa muille.

Väite, että kannabis väistämättä johtaa riippuvuuteen kovemmista huumeista, on osoitettu kelvottomaksi. Ainoa yhdysside on laki, joka yhdistää kannabiksen muihin huumeisiin ja sen takia johtaa jotkut, jotka käyttävät kannabista ja nauttivat siitä, virheelliseen uskomukseen muiden huumeiden samanlaisesta vaarattomuudesta. Kannabiskieltolaki ei ole vain oikeutuksensa ja luotettavuutensa menettänyt laki, vaan myös loukkaus yksilönvapautta vastaan ja pysyvä uhka yhteiskunnan merkittävän osan hyvinvoinnille. Se on laki, joka on osoittautunut periaatteellisesti moraalittomaksi ja käytännössä kestämättömäksi.

Kannabiksen käyttöä koskeva lakiuudistus toisi mukanaan valvonnan ja lisensoinnin tehokkaat lailliset puitteet. Lakimuutos takaisi kannabiksen käyttöä koskevan asiallisen tiedon ja säännöstön samalla tavalla kuin on jo olemassa monien muiden aineiden ja hyödykkeiden suhteen. Lakimuutos auttaisi palauttamaan luottamusta ja uskottavuutta huumeiden käyttöä koskeviin kysymyksiin. Lakimuutos osoittaisi vastuuta ja kypsyyttä, jota emme ole vielä halunneet ilmaista. Huomioonottaen valtavan todistusaineiston, että nykyinen laki on kohtuuton ja epäoikeudenmukainen, vetoamme hallitukseen ja Iso-Britannian kansalaisiin, että kannabiskieltolaki kumotaan ja kannabiksen käyttö laillistetaan nyt.

Asiantuntijat sanovat:

"Käytyämme läpi kaiken käytettävissä olevan materiaalin tulimme samaan johtopäätökseen kuin Intian hallituksen asettama Intialaisen hampun huumekomitea (Indian Hemp Drugs Commision, 1893-1894) ja New Yorkin pormestarin marihuanakomitea (New York mayor's commitee on marijuana, 1944), että kannabiksen pitkäaikaisella kohtuukäytöllä ei ole vahingollisia vaikutuksia"
- Wootonin komitea, The Advisory Committee on Drug Dependency, The Wooton Committee, 1968

"On riittämättömästi todistusaineistoa oikeuttamaan varmoihin johtopäätöksiin kannabiksen käytön vaikutuksista ihmiskehoon, mutta kovin monet tutkimushankkeet ovat epäonnistuneet osoittamaan positiivisia ja merkittäviä pelkästään kannabiksen käytöstä johd ettavia haittavaikutuksia ihmisille."
- Huumeiden väärinkäytön neuvoa antava neuvosto (The Advisory Council on the Misuse of Drugs), Kannabiksen käytön vaikutusten asiantuntijatyöryhmän raportti, sisäministeriö, 1981

"Jos tehdään objektiivisesti tiliä kannabiksesta, sille pitää nykyään antaa puhtaammat paperit kuin muille laillisille 'vapaa-ajan huumeille'."
- Kuninkaallinen psykiatrikollegio (The Royal College of Psychiatrists), Raportti huumeista ja huumeriippuvuudesta, 1987

"Lääkkeet aiheuttavat usein sivuvaikutuksia. Joskus ne ovat epämiellyttäviä. Monet lääkärit pitävät marihuanaa tehokkaana lievittämään kemoterapian aiheuttamaa pahoinvointia, tehokkaana viherkaihin hoitamisessa, ja se auttaa Aids-potilaita lihomaan. Sillä on myös epämiellyttäviä sivuvaikutuksia, mutta ne eivät ole fyysisiä, vaan poliittisia."
- The Economist 28.3.1992, Medical Marijuana the Last Smoke

"Nämä tutkimukset viittaavat siihen, että 10% nousevalla joukolla nuoria aikuisia kannabiksen polttaminen näyttää olevan vakiintunut vapaa-ajan toiminto. Enää ei voi sanoa, jos koskaan on voinutkaan, että kannabiksen polttaminen on merkki vaihtoehtoisen elämäntyylin omaksumisesta. Huomioimalla sen suosio ja ilmeinen sosiaalisen hyväksyttävyyden aste epäilemättä nousee kysymys kannabiksen laillistamisesta."
- Huumeiden väärinkäyttö, Office of Health Economics, 1992

"Ainoa ratkaisu huumeongelmaan on kaikkien huumeiden laillistaminen. Jos tämä on liian radikaalia ja vastakkaista omaksutulle elämänkokemukselle ja vuosikymmenien tottumuksille, niin ehkä voisimme aloittaa kumoamalla sitä huumetta koskevat lait, joka on o soittautunut useissa puolueettomissa tutkimuksissa olevan ei ainakaan haitallisempi kuin alkoholi ja jonka käyttö aiheuttaa eniten konfliktia käyttäjien ja lain välillä, so. kannabis.
- Ylikonstaapeli Gordon Payne, The Police Review, 28/2/92

"Rangaistusten huumeiden hallussapidosta ei pitäisi olla vahingollisempaa yksilölle kuin huumeen itsensä käyttö: ja missä näin on, lakeja pitäisi muuttaa. Missään tämä ei ole selvempää kuin laeissa , jotka kieltävät marihuanan hallussapidon omaan käyttöön.
- USA:n presidentti Jimmy Carter, lainaus N.C.M.D.A.:sta, 1977

"Tuntuu todennäköiseltä, että jos kannabiksen käyttöön liittyisi vaaroja, niiden pitäisi olla nyt melko hyvin tiedossa, mutta kaikki käytettävissä oleva todistusaineisto viittaa siihen, että kannabis ei ole sen vahingollisempi huume kuin tee tai kahvi. Kaikenkaikkiaan se on todennäköisesti vähemmän vaarallista kuin kofeiinia sisältävät juomat."
- Tohtori Vernon Coleman MB CHB, 1992

"Huumeriippuvuutta ja huumeiden väärinkäyttöä pitäisi ensi sijassa käsitellä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvänä asiana eikä poliisi- ja oikeusasiana."
- Euroopan yhteisön huumekauppaa tutkiva komitea (European Community Committee on Enquiry of Drug Trafficking), 1991

Vetoomukset allekirjoittajat aakkosjärjestyksessä:

Douglas Adams
Richard Adams
Don Aitken
Tariq Ali
William F Annesley
Lord Avebury
David Bailey
Desmond Banks
Tony Banks MP
Edwin Belchamber
Tony Bennet
Grace Berger
Dr Joseph H Berke
Humphry Berkeley
Sally Berriff
James Birch
Celia Birtwell
J H Blackham
Chris Blackwell
Revd Eric Blakebrough MBE
Alan Bleasdale
Anthony Blond
Sir Herman Bondi
Derec Boshier
Joe Boyd
Philip Boye-Anawomah
Billy Bragg
Tony Brainsby
Trudi Braun
Dr Colin Brewer
Anthony Burton
Tony Burton
Bernard Carnell
Michael Cashman
Julie Christie
Margi Clarke
Anne L Clarke
Dr George Cohen
Nigel Coke
Dr Vernon Coleman
Gail Colson
Colin Consterdine
Caroline Coon
Frank Crichlow
Janet Daley
Bob Davenport
Rick Davey
Jeff Dexter
Alison Downie
Andrzej Dubzinski
Kirsty Dunlop
Brian Eno
Pamela Esterson
Exeter Drugs Project
H J Eysenck
Duggie Fields
Harry Fletcher
Tony Garnett
Anthony George
Sara George
Terry Gilliam
Dave Gilmour
Bill Godber
Ray Giltrow LLB
Jane Goodsir
Jonathon Green
Timothy Greene
Sue Hall
Richard Hamilton
John Hanson
Tim Harding
Derek Harper
Brigitte T Harris
Kevin Harris
Lee Harris
Jillian Harris
Michael Hastings
Neil Henfrey
Anthony ('Antonil') Henman
Peter Herbert
David Hockney
Howard Hodgkin
John 'Hoppy' Hopkins
Jeremy Hornsby
Michael Horovitz
Tony Howard
Roger Hutchinson
Dr Sam Hutt
(Hank Wangford)
Brian Inglis
Peter Jenner
Matthew Johnson
MBchB MRCGP
Jennifer Kane
James Kay
Ludovic Kennedy
Andrew Keogh
Andy Kershaw
George Kiloh
Debbie Knight
Philip Knightley
Marek Kohn
Hanif Kureishi
Irma Kurtz
Nick Laird-Clowes
Fran Landesman
Paul Lashmar
Helen Laval
Roger Law
Ann Marie Legge
Rowley Leigh
David Leitch
Don Letts
Robert Lomas
David Longmoor
Neil Lyndon
John MacDougall
Caroline MacKechnie
Tim Malyon
Philip Manley-Reaves
Steve Mann
Michael Mansfield QC
Alan Marcuson
Howard Marks
Dr John Marks
Rita Marley
Tom Maschler
Gaz Mayall
Scarlett MccGwire
William McIlroy
Fiona Mactaggart
Darin Marsh
Jonathon Meades
George Melly
Paul Merton
Sue Miles
Adrian Mitchell
P W R Monahan FRCS
Cllr Robin Moss
Edward Muhammed
Richard Neville
Dr Russell Newcombe
Suzette Newman
Professor Nowell-Smith
David Offenbach
Steve O'Rourke
John Pearse
Professor Geoffrey Pearson
Gareth Peirce
Rubert Pennant-Rea
John Phillips
Martin Polden
Claire Powell
Patrick Procktor
Andrew Puddephatt
Barbara Pukwana
Ramus
William Rankin
Mike Reed LLB
Ron Reid
David Reynolds
Danny Roche
Tom Robinson
Julian Rothenstein
Chris Salewicz
Craig Sams
Gregory Sams
Bill Sanderson
Carol Sarler
John Savage
Professor Wendy Savage
FRCOG
Eugene Schoenfeld MD
Michael Schofield
W G & Jo Sno Serpliss
David L Shaw
Willy Slavin
Larry Smart
Pennie Smith
Arthur Smith
Barbara Smoker
Tony Smythe
Cathy Snipper
Joyce Stanbridge
Lindi St-Clair
Sue Stapely
Dr Anthony Storr
A J Taylor
Joyce Taylor
Michael Thomas
James Tighe RMN
Peter Till
Jim Tomlinson
Edward Totah
Geoff Travis
Wainwright & Cummins
Dr Tom Waller
Nicolas Walter
Sandar Warshal
Peter Webb
Cass Wedd
George Weiss
Edward Welsh
Dr David Widgery
John Wilcock
Richard Williams
Mark Williams
Anthony Wilson
Christian Wolmar
Rowdy Yates
Professor Jock Young
Caroline Younger