Uuteen huumepolitiikkaan

Tätä kirjoitettaessa huumelakien muutosesitys on annettu eduskunnalle oikeusministeri Hannele Pokan vaatimassa muodossa, mistä on poistettu lievennykset, joiden mukaan mm. käyttö olisi rangaistu huumausainerikkomuksena, josta saisi sakot. Jos esitys menee sellaisenaan läpi, se merkitsee Suomen huumausainelakien tiukentumista. Oudoksuttaa vimma, jolla käyttäjät halutaan edelleen tuomita jopa vankeusrangaistukseen. Pallo on nyt eduskunnalla. Vetoamme kansanedustajiin, että palattaisiin edes alkuperäiseen huumausainelakityöryhmän esitykseen.

Päihdepolitiikka, joka perustuu mahdollisen kovaan pelotteluun rangaistuksilla ja niiden täytääntöönpanoon, ei toimi. Sen todistaa kautta aikojen erilaisten kieltolakien romahdus ja rangaistukseen perustuvan politiikan epäonnistuminen kansainvälisesti.

Suomen suurin huumeongelma on alkoholi ja lääkkeet. Myös muut huumeongelmat ovat kasvamassa. Jos nykyistä rangaistuksiin perustuvaa linjaa jatketaan ja kaikki huumeet (paitsi alkoholi ja tupakka) niputetaan yhteen, se johtaa Suomessa vakaviin amfetamiini- ja heroiiniongelmiin. Tietoomme tulee jatkuvasti tapauksia, joissa henkilö on lähtenyt ostamaan kannabista, mutta sen sanotaan olevan loppu, mutta tarjolla olisi halvalla hyvää amfetamiinia tai heroiinia - erityisesti poltettavaa heroiinia. Näin varsinkin nuoret työnnetään väkisin kosketuksiin rikollisuuden kanssa, jonka ainoa motiivi on saada mahdollisimman hyvä voitto. Näin saadaan porttiteoriakin toimimaan - vaikka väkisin.

Perusratkaisu olisi miedon kannabiksen erottaminen kovista huumeista. Kannabiksen käyttö ja saatavuus tulisi mahdollistaa siten, että niiden käyttäjät saataisiin irti kovien aineiden markkinoista. Kannabiksen käyttäjän rikollistaminen ja saattaminen koske tuksiin organisoidun rikollisuuden kanssa, on tuhoisaa. Vähin toimenpide, mitä voitaisiin tehdä, olisi omaan käyttöön tulevan kannabiksen kasvatuksen salliminen. Se voitaisiin vielä aivan hyvin lisätä uuteen lakiin ja/tai sen perusteluihin eikä se sotisi edes kansainvälisiä huumesopimuksia vastaan.

Helsingissä 13.10.1992 Timo Larmela