Miksi ei saisi kasvattaa hamppua!

Timo Larmela

Puhuttaessa vapaasta kannabiksesta vastustajat ovat usein esittäneet, että jos pienen määrän hallussapito ei olisi rikos, niin aine pitäisi kuitenkin hankkia jostain ja tällä tavoin tuettaisiin rikollisuutta, koska myynti kuitenkin on kiellettyä. Laillinen myynti taas katsotaan mahdottomaksi, koska se sotii Suomen solmimia kansainvälisiä sopimuksia vastaan. Vaikka laillistaminen pitäisikin tapahtua kautta linjan tuotannosta kuluttajalle, niin jätetään tämän pohtiminen nyt ja tarkastellaan ratkaisua, joka on toteuttamiskelpoinen tässä ja nyt, ja joka helpottaisi osin asioita.

Ratkaisu on hampun kotikasvatuksen salliminen. Kriitikko voi tässäkin vedota kansainvälisiin sopimuksiin, jotka kieltävät viljelyn. Argumentti ei ole kestävä, koska sopimuksien tarkoittama viljely tarkoittaa suurimittaista tuotantoviljelyä. Tuskin kukaan vakavissaan uskoo, että Suomea syytettäisiin sopimusten rikkomisesta, jos Hampun kotiviljely omaan käyttöön olisi sallittu. Väitän, että jos nykyisiä Suomen huumerikostilastoja hampun viljelystä esitellään kansainvälisesti, niin reaktio on säälivän huvitt unut. Niistähän löytyy yhdestä takavarikoidusta kasvista kymmeniin takavarikoituihin kasveihin vuodessa olevia tuloksia. Uskon, että poliisi ei halua saattaa itseään naurunalaiseksi esittelemällä tällaisia tuloksia.

Vaikka ei saataisi aikaan lakiakaan, niin kotikasvatuksen voisi sallia de facto. Ihmisten annettaisiin kasvatella hamppua omiin tarpeisiin siihen puuttumatta. Nykyinenkin laki sallisi tämän, koska vähäpätöisistä rikoksista ei tarvitse lähteä syyttämään. Luulisi myös poliiseilla olevan omanarvontunnetta ja ammattiylpeyttä sen verran, että kieltäytyvät osallistumasta turhauttavaan toimintaan kyttäämällä ihmisten kukkaharrastuksia. Oikeiden rikosten torjunnassa luulisi riittävän haastavampaakin tekemistä.

Omaan käyttöön tuleva kotikasvatus ei tue rikollisuutta - päinvastoin. Rahaa ei virtaa pimeille markkinoille eikä päädy kasvattamaan järjestäytynyttä rikollisuutta eikä niitä lukuisia kahakoita, joita maailma on pullollaan. Samalla kosketus rikollisuuteen , joka välttämättä seuraa, jos pilveä hankkii ostamalla, vähenee. Pimeät huumemarkkinat välttämättä synnyttävät myyjien ja ostajien välille liittosuhteen, joka tukee rikollisuutta. Kontaktit tuovat ostajien ulottuville usein myös varastettua tavaraa yms. eli tavara liikkuu.

Laadunvalvonta pettää pimeillä huumemarkkinoilla - piittaamattomat ihmiset lisäävät ahneuksissaan pilveenkin ties mitä aineita, jotka voivat olla haitallisia terveydelle. Vuosien varrella on tullut nähtyä monella tavalla pilattua pilveä (mitähän niidenkin ääliöiden päässä on liikkunut!?). Kasvattamalla itse omat pilvensä voi ainakin olla varma sen puhtaudesta. Itse asiassa suurimman terveysvaaran minkä tahansa aineen kohdalla muodostavat pimeät markkinat, joilla liikkuu vaarallisia aineita. Ne aiheuttavat suurimman terveyshaitan.

Kannabiksen laadulla on muutenkin merkitystä. Pimeiltä markkinoilta ostettava aine on usein huonosti varastoitua, vanhaa, ja Suomeen usein tulee laatuja, jotka eivät kelpaa muualle Eurooppaan. Huonojen laatujen vaikutuskin on usein huono: todella stoned. Voi olla, että joku pilveä vuosia käyttänyt ei edes tiedä, minkälainen olotila on high. Joku tietysti sanoo, että sehän on hyvä, koska käyttö loppuu. Negatiiviset vaikutukset eivät ainakaan kohteen kannalta ole mukavia ja saattavat myös johtaa kokeilemaan jotain vaarallisempaa huumetta, koska pilvi ei kolahda - tämän ei pitäisi olla vastustajankaan edun mukaista. Itse kasvatettu pilvi on aikankin tuoretta ja vaikutukseltaan hienoa.

Jonkun vastustajan mieleen nousee varmaan uhkakuva kasvatuksen riistäytymisestä käsistä. Vaara ei ole todellinen. Ensiksikin kasvatus omaan käyttöön vaatii tietoa ja työtä - paneutumista harrastukseen. Ei marihuana itsestään kasva. Harrastusta voi verrata kotiviinin valmistukseen, joka pysyy tietyissä puitteissa, vaikka välineitä, tietoa ja tarveaineita on jokaisen saatavilla. Sama koskee kotioluen tai sahdin valmistamista. Toiseksi harvat omistavat suuria peltoja tai kasvihuoneita eli kasvatuksen puitteet jäävät vaatimattomiksi: kotona sisällä tai mahdollisesti pihannurkalla. Suomen kesä on myös lyhyt, joten pääosa kasvatuksesta tapahtuisi sisätiloissa - ihmisten asunnoissa. Tuntien Suomen asuntojen koon, niin kovin suuriin kukkakomeroihin ei ihmisillä yksinkertaisesti ole mahdollisuutta. Suurimittainen myyntiin tarkoitettu toiminta paljastuisi yhtä helposti kuin nykyäänkin.

Filosofiselta kannalta kenelläkään ei ole oikeutta määrätä ihmisen ajatuksia ja mielentilaa, eikä niitä tapoja, joilla hän vaikuttaa ajatuksiinsa ja mielentilaansa, jos se ei aiheuta vaaraa muille. Yhteiskunta ei omista yksilöä eikä voi määrätä hänen päänsä sisällöstä. Yhtä vähän ulkopuolisilla ihmisillä on siihen oikeus. On todella vaikea nähdä, mihin logiikkaan perustuu kielto, että ei saa nauttia jotain luonnontuotetta, erityisesti jos sen on itse hankkinut kasvattamalla siemenestä. Nykyään on periaatteessa kahden vuoden vankeusuhka olemassa pilven kasvattamisesta omaan käyttöön ja sen nauttimisesta. Ei edes äärimmäisistä itsensä tuhoamisen yrityksistä ole mitään uhkaa olemassa eli laki ei kiellä myrkyttämästä itseään tai yrittämästä itsemurhaa, tai hitaammin pilaamasta terveyttään huonolla ravinnolla ja elintavoilla tai saattamasta itseään vaaralle alttiiksi kiipeilemällä vuorilla tai vaeltelemalla erämaissa. Kaksinaismoralisesti valtio samalla pitää yllä huumemonopolia (alkoholi), joka on sen taloudelle välttämätön, vaikka alkoholi on monin verroin vaarallisempi, huume kuin kannabis. Kielto kasvattaa itselleen hamppua ja nauttia siitä on niin totaalisesti ristiriidassa yksilön autonomian, kaikkien yksilön perusoikeuksien, perustuslaillisten oikeuksi en ja eettisten normien kanssa, että sitä ei voi missään olosuhteissa hyväksyä.