Toiset ovat tasa-arvoisempia

Eräiden yhdistysten rekisteröinti Suomessa kestää vuoden kaksi, joidenkin vain yhden päivän. Joitakin yhdistyksiä ei hyväksytä rekisteriin lainkaan. Suomessa on helppo perustaa ja rekisteröidä yhdistys, joka on uusfasistinen tai jonka tarkoitus on pelkästään huijata rahaa jonkin "ylevän" tarkoituksen peitossa. Mutta silloin syntyy vaikeuksia, jos halutaan perustaa yhdistys, jonka tarkoituksena on muuttaa vanhanaikaista lakia.

Suomen kannabisyhdistys on koko olemassaolonsa ajan vuodesta 1991 joutunut käymään taistelua perusoikeuksistaan. Yhdistyksestä on tehty eduskuntakysely, jonka tuloksena käynnistettiin rikostutkinta yhdistyksen toiminnan laillisuudesta. Rikostutkinta lopetettiin, kun toiminnassa ei ollut mitään rikollista. Yhdistysrekisteritoimisto (oikeusministeriö) epäsi yhdistyksen anomuksen päästä yhdistysrekisteriin sillä perusteella, että yhdistyksen tarkoitus muuttaa olemassaolevaa lakia, on hyvien tapojen vastainen. Valitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen tuotti tulokseksi sen, että tarkoitus sinänsä ei ole hyvien tapojen vastainen, mutta KHO keksi yhdistykselle uuden lisätarkoituksen, joka on vahingoittaa suomalaisten terveyttä.

SKY on nyt valittanut asiasta Euroopan ihmisoikeuselimiin. On hyvin valitettavaa, että yhdistyksen on haettava itsestään selviä perusoikeuksiaan tältä tasolta. On outoa, että Suomen viranomaiset ovat kokeneet SKYn niin suureksi "uhkaksi", että tavoitteemme torjua todellisia huumeongelmia ja huumausainerikollisuutta laillistamalla kannabis halutaan ohittaa keinolla millä hyvänsä.

Helsingissä 2.4.1995 Timo Larmela


HAMPPU 1/1995

ISSN 1237-3524

Julkaisija:
Suomen kannabisyhdistys

Toimitus:
Timo Larmela (vastaava päätoim.),
Johnny B. Goode,
Kapteeni Happo, Mari
Risto Mikkonen,
Katarina Turpeinen,
Kimmo Wilska,
Eero Hankonen (valokuvaaja),
Mikko (grafiikka)

Levikki: Johnny B. Goode
Taitto: Timo Larmela

Osoite:
PL 12, 02781 Espoo
Internet-osoite:
sky@sky.org
URL:
http://www.sky.org/
Puhelin:
(90) 811 232, päivystys klo 10-12
Pankkiyhteys:
SYP 218618 - 11033

Saatavana mm.
Akateemiset kirjakaupat, Stockmannin lehtipiste, Turun Kirjakahvila, KUKUNOR, Helsingissä: Kasviksen kauppa, Oskun Divari, Aquarius, Fabulous Paradise.

Tilausmaksu 100 mk / 4 numeroa,
kirjeessä kotiin toimitettuna.
Irtonumero 20 mk
Lehtiä voi tilata myyntiin.