Hamppu lehti julkaisi Paul Hagerin jutun tusinasta marihuanamyytistä numerossa 2/94. Jutussa kumottiin myyttejä, mutta mikä on totuus! Käymme läpi kaikki myytit perusteellisemmin myytti pari per numero. Tavoite on saada objektiivista tietoa. Jokainen kommentti on tervetullut. Niitä voi lähettää osoitteella:
Suomen kannabisyhdistys, PL 12, 02781 Espoo
tai sähköpostitse osoitteeseen sky@sky.org.


Ensimmäinen myyttti kumottiin ja päädyttiin päätelmään: marihuanan käyttäjien parissa tehdyt tutkimukset eivät ole tuottaneet todisteita aivovaurioiden esiintymisestä. Miten on Pentti Arvela?

Pentti Arvela
Farmakologian ja
toksikologian laitos
Oulun yliopisto
Kajaanintie 52 D
90220 Oulu
puh. 981/5375262

Aiheuttaako marihuana aivovaurioita ?

Varmuudella ei ole pystytty osoittamaan kannabistuotteiden aiheuttavan aivovaurioita. Tämä johtuu osittain siitä, ettei nykyisillä menetelmillä pystytä osoittamaan minkäänlaisia histologisia muutoksia koe-eläinten aivoissa edes pitkäaikaisten suurten kannabisannosten jälkeen. Mahdolliset muutokset tapahtuvat aivojen molekyylibiologiassa, josta vasta nykyisin on saatu enemmän tietoa.

Tosin Gabriel Nahas ja Colette Latour pari vuotta sitten ilmestyneessä kirjoituksessaan "The Human Toxicity of Marijuana" (1) ovat koonneet joukon julkaisuja, joissa todetaan olevan kliinistä näyttöä mm marihuanan aiheuttamasta muistin heikentymisestä, pitkittyneestä psykomotooristen toimintojen häiriintymisestä, kuusinkertaistuneesta mahdollisuudesta sairastua skitsofreniaan, kasvaneesta suu- ja keuhkosyöpäriskistä, sikiötoksisuudesta sekä kannabista käyttäneiden äitien lasten lisääntyneestä leukemiariskistä. Kaikki edelläkuvatut tutkimukset on julkaistu enemmän tai vähemmän korkeatasoisissa kansainvälisissä lehdissä ja käyttäen kylmää matemaattista todennäköisyyttä. Valehtelevatko sitten nämä tutkimukset? Eivät varmasti tietoisesti enempää kuin muutkaan tutkimukset, joiden tulokset on myöhemmin asetettu kyseenalaisiksi. Useat tutkimukset ovat jo nyt kumonneet Nahasin esittämiä väitteitä ja tiede etenee huimin askelin tälläkin alalla.

Nykyiset tutkimukset kannabiksen vaikutuksista ovat pyrkineet selvittämään pikemminkin mitä häiriöitä se aikaansaa aivojen välittäjäaineissa ja niiden välittämässä sähköisessä liikenteessä. On mm osoitettu suurien kannabisannosten aiheuttavan koe-eläimissä aivojen serotoniinipitoisuuden nousua ja toisen välittäjäaineen noradrenaliinin laskua. Vastaavanlaisia muutoksia näiden välittäjäaineiden pitoisuuksissa on todettu myös muilla hallusinogeenisilla aineilla. Myös asetyylikoliinin, joka on eräs aivojen tärkeä välittäjäaine, on todettu lisääntyvän annettaessa koe-eläimille pitempiä aikoja suuria kannabisannoksia. Kyseisillä välittäjäaineilla on merkitystä sekä unirytmissä että motoorisessa aktiivisuudessa.

Varsinkin serotoniinin aivopitoisuuden muutoksia on viimeaikoina paljon tutkittu. Väitetään, että erittäin agressiivisilla henkilöillä olisi alhainen serotoniinipitoisuus aivoissa ja toisaalta nostamalla serotoniinin pitoisuutta esim. ekstasyn (MDMA) tapaisilla huumeilla saadaan ihmisessä aikaan koko maailmaa syleilevä empatia. Uusimmat depressiolääkkeet vaikuttavat serotoniinin takaisinottoa inhiboivasti eli estävät normaalin serotoniinin kulkeutumisen takaisin aivosoluihin. Näistä yhteisellä nimityksellä SSRI (selective serotonine reuptake inhibitor) kaupan olevista lääkeaineista ehkä tunnetuin on Prozac, jonka käyttö on ainakin USA:ssa saavuttanut merkittävät mittasuhteet. Väitetään, että Prozac:ia syötetään siellä jopa lemmikkieläimille. Undulaatit kun kuulemma laulavat paljon iloisemmin saatuaan kyseistä lääkettä.

Aivojen toiminnan tutkimus perustuu nykyisin suurelta osalta erilaisten reseptoriteorioiden tarkasteluun. Reseptorithan ovat kohtia, joihin liittymällä kemialliset välittäjäaineet saavat aikaan erilaisia spesifisiä reaktioita. Kaikilla välittäjäaineilla on omat reseptorinsa. Näiden lisäksi on aivoista löydetty esim. opiaattireseptoreita, joiden kautta sellaisten opiaattien kuten morfiinin ja heroiinin vaikutukset välittyvät. Tunnetaan myös elimistön omaa tuotantoa olevia peptidejä, jotka sitoutumalla kyseisiin reseptoreihin saavat aikaan vastaavanlaisen reaktion. Näitä peptidejä kutsutaan endorfiineiksi. Jo nimi osoittaa sen, että nämä peptidit ovat elimistön omia (endogeenisiä) morfiinintapaisia aineita. Endorfiinit lisääntyvät mm. rasituksen ja liikunnan yhteydessä minkä esim. lenkkeilijät kokevat miellyttävänä tuntemuksena raskaan urakkansa jälkeen.

Nyt tiedetään, että Luoja on käsittämättömässä viisaudessaan rakentanut meidän aivoihimme myös reseptoreita, joihin kannabistuotteet pystyvät sitoutumaan. Kyseiset reseptorit on n. 5 vuotta sitten pystytty molekyylibiologisin keinoin kloonaamaan. Useat tutkijat ovat näiden kannabisreseptorien löytymisen jälkeen yrittäneet löytää endorfiinin kaltaisia aineita, jotka elimistön omana tuotantona pystyisivät liittymään kyseisiin reseptoreihin ja mahdollisesti aikaansaamaan kannabiksen kaltaisia vaikutuksia. Tämä onnistui samalta mieheltä joka noin 30 vuotta sitten löysi kannabiksen vaikuttavan aineen tetrahydrokannabinolin eli THC:n. Israelilainen Raphael Mechoulam eristi työryhmineen ensimmäisenä sian aivoista aineen, joka pystyi liittymään kannabisreseptoreihin ja aikaansai THC:n kaltaiset vaikutukset (2). Hän osoitti aineen olevan arakidonyylietanoliamidin ja antoi sille nimeksi anandamidi (ananda on sanskriittia ja merkitsee siunausta). Nyt tutkijat yrittävät löytää olosuhteita, joilla anandamidin pitoisuus aivoissa lisääntyy ja mahdollisesti aineita, joilla sen pitoisuutta voitaisiin lisätä. Vastaavia lääkeaineita, joilla esim endorfiinien hajoamista pystytään hidastamaan (tiorfaani) on jo syntetisoitu.

Lopuksi haluan vain todeta, että ennenkuin puhutaan kannabiksen aiheuttamista aivovaurioista täytyisi tietää miksi meillä on aivoissa kannabisreseptoreita ja missä tilanteessa niiden funktio on mielekäs.

Kirjallisuutta:
(1) Nahas and Latour: Med.J.Australia 156 (1992) 495-497.

(2) Devane et al.: Science 258 (1992) 1946-1949

Marihuanamyytit (kaikki 2/94)


+--------+
| H 1/95 | 1. Marihuana aiheuttaa aivovaurioita
+--------+
| ?   | 2. Marihuana heikentää hedelmällisyyttä
+--------+
| ?   | 3. Marihuana on "portti" kovempiin aineisiin 
+--------+
| ?   | 4. Marihuana heikentää vastustuskykyä
+--------+
| ?   | 5. Marihuana on paljon vaarallisempaa kuin tupakka
+--------+
| ?   | 6. Laillinen marihuana aiheuttaisi tuhoa maanteillä
+--------+
| ?   | 7. Marihuana "latistaa" aivokäyrää
+--------+
| ?   | 8. Marihuana on nykyään voimakkaampaa kuin ennen
+--------+
| ?   | 9. Marihuana heikentää välimuistia
+--------+
| ?   | 10. Marihuana kerääntyy elimistöön kuten DDT
+--------+
| ?   | 11. Marihuanan savussa on yli 1000 kemikaalia
+--------+
| ?   | 12. Kukaan ei ole kuollut marihuanan yliannostukseen
+--------+

English Summary: Does Marijuana Cause Brain Damage?

In his article, Dr. Pentti Arvela of the Department of Pharmacology and Toxicology at the University of Oulu writes that animal studies have not revealed evidence of brain damage even from heavy and sustained use of cannabis. A study by Gabriel Nahas and Colette Latour published in the Medical Journal of Australia in 1992 comprised a collection of publications suggesting clinical proof that marijuana weakens the memory, increases the risk of schizophrenia, raises the risk of oral and lung cancer, causes fetal damage, and increases the risk of leukemia in children of mothers who use the drug. Many of these findings have been contradicted by subsequent research. Present studies focus on the possible disturbances cannabis might cause in the relaying of the electric impulses in the brain. Studies show that cannabis increases serotonine and lowers nonadrenaline in the brain. Research has also found specific receptors in the brain which react to opiates as well as endorphines produced by the body itself, and most recently, to cannabis. Israeli researcher Raphael Mechoulam, who first isolated THC 30 years ago, has now isolated a substance from pig brain which links up with the cannabis receptors, causing a reaction similar to that caused by THC. He named the substance anandamide - after the Sanskrit word ananda, which means 'blessing'. In the view of Dr. Arvela, before discussing the possibility of brain damage caused by cannabis, we should find out the function of the cannabis receptors in the brain.