Heroiinia yskänlääkkeeksi

On vaikea uskoa näinä huumehysterian päivinä, että Suomessakin on heroiinia käytetty yskänlääkkeenä sen aiheuttamatta valtavaa huumeongelmaa. Kun nyt perustellaan maataloustukien tarvetta vedoten Suomen pohjoiseen asemaan, niin vielä vähän yli 40 vuotta sitten viranomaiset perustelivat suomalaisten tarvetta heroiinin käyttöön Suomen pohjoisella sijainnilla. Hamppu löysi 7.7.1950 Suomen Sosiaalidemokraatin, joka kertoo YK:n pääsihteerin Trygve Lien kääntyneen 7.6.1950 asiakirjalla Suomen hallituksen puoleen pyytäen tätä suorittamaan tutkimuksia asiassa, joka koskee helsinkiläisen Willhemsin apteekin huumausaineita sisältävien lääkkeiden toimituksia Kanadassa. Julkaisemme Demarin artikkelin kokonaisuudessaan.
"Suomi on jo pidemmän ajan ollut YK:n oopiumikomission ja maailman lehdistön huomion kohteena. Niinpä Lontoon Times julkaisi jo 6.1.1949 hälyttävän uutisen, jossa Suomi esiintyi hyvin epäedullisessa valaistuksessa huumausaineiden käytön suhteen. Suomen Sosialidemokraatti julkaisi puolestaan 8.1. vastaavasta asiasta uutisen kertoen, että YK:n oopiumikomission tilaston mukaan Suomi kulutti mm. heroiinia (diasetylmorfiini) 17,67 kg miljoonaa asukasta kohden, joka on kolme kertaa niin paljon kuin vastaava luku Italiassa, mikä puolestaan on maailman toiseksi suurin heroiinin kuluttaja.
YK:n oopiumikomissio esitti jo silloin, että Suomen olisi rajoitettava huumausaineita sisältävien lääkkeiden käyttöä. Suomalaiset viranomaiset ilmoittivat kuitenkin YK:lle, että tämä on mahdotonta Suomen pohjoisen aseman ja epäedullisen ilmaston takia. Suomalaiset kun käyttävät huumausaineita yskänlääkkeenä.
Suomi joutui nyt uudelleen huumausaineiden alalla julkisuuden valoon Kanadan hallituksen takavarikoitua erään määrän huumausaineita sisältäviä lääkkeitä, joista ilmeni, että niiden toimitukset oli hoitanut Helsingissa sijaitseva Willhemsin apteekki. Kanadan hallitus kääntyi suorittamiensa tutkimusten jälkeen YK:n puoleen pyytäen YK:ta ja sen oopiumikomission apua asian selvittämisessä. Kanadan hallituksen asiakirjassa mainitaan, että tämäntapaisten lääkkeiden levittäminen on Kanadassa ankarien määräysten alaista ja siihen tarvitaan erityiset luvat sekä joka kerta lääkärin nimetylle potilaalle kirjoittama määräys.
Pääsihteeri Lie kääntyi tämän jälkeen edellä kerrotulla asiakirjalla Suomen hallituksen puoleen. Parhaillaan asia on sisäasianministeriömme tutkittavana. Eräillä tahoilla mainitaan, että asia olisi saanut alkunsa sellaisesta vähäisestä tapauksesta, että Willhemsin apteekki olisi myynyt eräälle kanadalaiselle matkailijalle 2-3 huumausaineita sisältävää pilleriä. Kanadan hallitus puolestaan puhuu asiakirjassa takavarikosta, joka "koski erästä määrää lääkeaineita, jonka todettiin sisältävän morfiinia". YK:n asiakirjassa viitataan edelleen siihen kansainväliseen sopimukseen, joka koskee huumausaineiden kaupan rajoittamista ja jonka Suomen hallitus on allekirjoittanut vuonna 1946. Kanadalaiset puolestaan tiedustelivat YK:n oopiumikomissiolta, miten Suomessa v oidaan myydä tällaisia määriä huumausaineita vapaasti, vaikka kaikkialla muualla sellaiseen tarvitaan erityiset asetusten määräämät muodot.
Aikaisemmassa vaiheessa YK:n oopiumikomissio on esittänyt, että huumausaineiden vientiä Suomeen rajoitettaisiin. Pahimmassa tapauksessa nyt sattunut tapaus saattaa aiheuttaa tämäntapaisen reaktion. Mikäli se toteutuisi, joutuisi maamme lääkintätyö monien vakavaa laatua olevien vaikeuksien eteen."