HAMPPU

Hamppu on maapallomme eräs vanhimmista kulttuurikasveista. Tuhansia vuosia on bambusta valmistettu kankaita, purjeita, köysiä, naruja,eristeitä, paperia, öljyä, lääkkeitä, ruokaa ja mehua.

75-95 % kaikesta maailman paperista 1900-luvun alkuun saakka oli hamppulumppupaperia. Hampun laajamittaisella viljelyllä voidaan tuottaa ensiluokkaista sellua ja painopaperia. ja näin korvata hitaammin kasvavaa puuta.

Hamppu kasvaa erittäin nopeasti eika se vaadi voimakasta lannoittamista. Hamppu kykenee puhdistamaan maaperää raskasmetalleista - näin Kiinassa ja Bulgariassa. Sitä voidaan kasvattaa valtateiden varsilla - sen sijaan että teiden varsilla kasvatetaan viljaa. Vanhastaan hamppua on istutettu perunapeltojen reunoille suojelemaan näitä tuholaisilta.

Alkuperäiset Kalifornian kullankaivajien Levikset olivat hamppukangasta, koska taskujen oli kestettävä raskaan kullan painoa. Hamppukangas oli 1800-luvulletultaessa maailman käytetyin tekstiilikuitu, ja sillä varustettiin myös kaikki maailman purjelaivat purjeineen, köysineen, takiloineen ja miehistönuniformuineen. Puuvillaan verrattuna hamppu on erittäin luontoystävällinen ja soveltuu erityisesti paikalliseen pienimuotoiseen tekstiiliteollisuuteen.

Hamppuöljy oli tärkein lamppuöljy 1800-luvun loppuun saakka.Hampunsiemenistä saatava kylmäpuristettu öljy on eräs merkittävimmistä linoleenihapon ja linolihapon lähteistä - nämä hapot ovat välttämättömiä ruumiin elämänenergian kulkuun.

Rudolph Dieselin kehittämä diesel-moottori oli alunperin tarkoitettu käyttämään hamppu - ja kasvisöljyjä. Hyödyntäen uusia työstämismenetelmiä voidaan hampunbiomassalla korvata voitelu- ja polttoaineet, petroli sekä hiili. Hamppupohjaisetöljyt eivät laske hiilivetypäästöjä ilmaan kun niitä poltetaan.

Hamppu on erinomainen kasvi eroosion pysäyttämiseen (tähän on vielä parempi osmankäämi), joentörmien tukemiseen ja palaneiden metsäalueiden maanmöyhentämiseen.


Kirjasta

Hamppu Suomessa

Copyright Hypnopoliittinen Instituutti
Printed by Palladium 1993
ISBN 951-96195-9-3