GROGUIDE FÖR NYBÖRJARE

Pris 40 krINOMHUSODLING - KORTFATTAD INTRODUKTION

Odling av Marijuana är förbjudet i Sverige. Jag vill ändå här redogöra för tekniken av rent akademiskt intresse. Att odla marijuana inomhus är enkelt. Alla klarar av att göra det. Tanken bakom denna skrift är att presentera en enkel metod för inomhusodling främst för nybörjare.

ATT VÄLJA FRÖN

Den enskilt viktigaste faktorn för en bra skörd (en stor skörd med hög kvalitet) är plantans gener. Att välja ett bra frö är således det billigaste och det mest grundläggande sätt att optimera sin skörd. Man brukar tala om två huvudgrupper när det gäller marijuana, nämligen Indica och Sativa. Sativans rus kan beskrivas som uppåt, klart och energiskt. Att beskriva Indicans rus tycker jag personligen är svårare, men ett försök skulle kunna vara att ruset är tyngre, mer fysiskt och andligt. De senaste 20 åren har det utvecklats hybrider (korsningar) av dessa två huvudtyper och mellan olika sorter. Ett av resultaten är att man fått fram mycket potenta sorter väl anpassade för inomhusodling.

För den som är nybörjare och som vill odla ett mycket kraftfullt gräs rekommenderas Northern Light. Denna planta är kort och kompakt, lätt att clona och har en av de absolut kortaste blomningstiderna. 7-8 veckor. Denna planta är en ren Indica. Dessutom är i genomsnitt en av fyra honor, en sk heavy yielder. Varför dessa egenskaper är viktiga återkommer jag längre fram till i avsnittet om cloning och separat uppdrivingsyta.

California Orange Bud: bra, söt och stark inomhusplanta. Blomningstid ca 9 veckor, 50% Indica 50% Sativa..

Haze x Skunk: Kraftfullt rus, blomningstid ca 9-10 veckor. Mestadels Sativa.

Detta är tre exempel på sorter som är väl lämpade för Inomhusodling. De har en mycket hög kvalitet och finns att köpa i Sverige för ca 100 kr/5 frön.

BELYSNING

Om val av frön är den viktigaste faktorn för en odlare så är definitivt ljuset den näst viktigaste. Lysrör som är relativt billiga i inköp går utmärkt att använda. En annan fördel är att de inte alstrar så mycket värme.Philips lysrör nr 33 har ett ljusspektrum som kan användas för plantans hela växtcykel. Lysrör kan placeras både ovanför och på sidan om plantan. Ett lämpligt sätt kan vara att låta lysrören hänga i kedjor från taket så att höjden lätt går att reglera. Det förtjänar här att påpekas att det är av yttersta vikt att belysningen monteras på ett stadigt sätt, annars riskerar armaturen att ramla ned och hamna i ett vått område och därmed orsaka livsfara.


Om endast en del av ett rum används kan med fördel aluminiumfolie användas för avgränsning. På så sätt koncentreras ljuset till en mindre yta. Sätt den mindre blanka sidan in mot ljuset, då speglar "äter" ljus. Då lysrörens ljusstyrka är begränsad är det viktigt att plantans topp är så nära lysröret som möjligt. Toppen får dock inte komma i kontakt med röret , då brännskadas den vilket hämmar dess växt. Man bör sträva efter att ha lysröret på ett avstånd mellan 1 - 10 cm från plantorna. Har ens plantor olika höjd går det ju bra att justera detta genom att stapla upp dem underifrån med böcker eller dylikt.

Väljer man istället en 400W högtrycksnatriumlampa (HPS) uppnås en betydligt snabbare växt och en större och starkare skörd . Denna typ av lampa används vanligen av proffsodlare. Den drar mindre energi i förhållande till ljusmängd och man slipper att justera avståndet mellan lampa och planta. Ett vanligt problem med dessa lampor är att odlingsutrymmet ,som skall hålla en temperatur mellan 25-28 grader Celsius, blir för varmt. Genom att köpa en lampa där den värmealstrande generatorn går att separera så man kan ställa den i ett annat utrymme kommer man en bra bit på väg då det gäller att få ned värmen. Glödlampan som skall väljas heter SON-T eller ännu hellre en vid namn SON-T-Agro som är speciellt framtagen för växter. En 400W HPS lampa räcker till ett utrymme på ca 1 - 2 kvadratmeter. Vid ett utrymme på 1,5 kvadratmeter uppnås den optimala ljusstyrkan om 3 000 lumen per kvadratfot.

Då ovan beskrivna lampor är värmealstrande är det viktigt att inga lättantändliga material finns i deras närhet. Det är också viktigt att lamporna jordas då de skall placeras i fuktiga utrymmen..

Om man använder sig av olika odlings utrymmen för uppdrivning resp blomning kan lysrör med fördel användas vid uppdrivning medan HPS-lampan tar hand om blomningsrummet.

TEMPERATUR OCH VENTILATION

En temperatur på 25-28 grader Celsius är det ideala för Marijuana. Underskrids gränsen hämmas plantans växthastighet. Överskrids gränsen ökar risken för sjukdomar och parasitangrepp. Blir värmen alldeles för hög orsakas brännskador varpå plantan slutar helt att växa. En termometer som sätts upp i odlingsrummet är därför en självklarhet. En god ventilation är viktig dels för att leda bort överskottsvärme dels för att Marijuana utsöndrar ett ämne som är giftigt för den själv samt att plantorna behöver ny luft då de förbrukar Koldioxid. Nödvändig ventilation kan kanske erhållas genom att en dörr eller ett fönster får stå på glänt. Annars får någon typ av fläkt installeras. En "roterande" bordsfläkt av den typ som brukar användas i solarium är lätt att rikta mot odlingen. Ett annat alternativ,ofta använt för odlingar i garderober, är att använda den typ av fläktar som finns i persondatorers hårddiskar. Hål borras då upp och en fläkt får utgöra utsug medan den andra får stå för insuget. Insuget placeras lågt och utsuget högt. Ett tredje alternativ kan vara en takfläkt. Vilket alternativ som är lämpligast beror på odlingsutrymmets beskaffenhet. Vid god luftgenomströmning utvecklar dessutom plantan en kraftigare stam. Något som kan vara en fördel när grenarna skall upprätthålla de resintyngda honblommorna.
Kalla golv måste isoleras. Om krukan står direkt mot ett kallt golv kommer det att kyla ned jorden och därmed växtens rotsystem vilket medför en långsammare växt. Ett effektivt sätt att isolera golvet är att lägga ut ett lager med frigolit som dessutom har den fördelen att det reflekterar det ljus som eventuellt når golvet. Annars kan krukorna ställas på ett lågt bord eller på en varupall eller något dylikt så att luft kan cirkulera under dem.

PLANTERING AV FRÖN

Införskaffa ett antal små torvkrukor. (Finns på flertalet av de ställen som säljer växter och växtutrustning och är avsedda för ändamålet.) Plantera fröet direkt i jord på ett djup som ungefär motsvarar fröets storlek. Vattna sedan försiktigt så inte fröet spolas bort. Ev kan det vara en god idé att spreja jorden våt. Ställ sedan krukorna på en plats som håller exakt 25 grader C. Ej under direkt belysning. Odlare har berättat att de fått goda resultat när de ställt torvkrukorna ovanpå lysrören. Annars kan elektriska värmemattor köpas billigt. (Också hos växthandlare.) När fröet grott (syns när ett litet "skott" skjutit upp ca 1 cm ovan jord) placeras hela torvkrukan i den slutliga krukan som skall ha en diameter på minst 18 cm. På så sätt undviks onödiga omplanteringar vilket alltid är störande för växten. Plantans rötter kommer att växa igenom torvkrukan. Därefter placeras krukan under sin belysning. som till en början inte ska vara alltför kraftig.

VÄXTFASER

Man skiljer mellan två olika faser i plantans liv. Nämligen den vegetativa fasen då plantan växer och utvecklar sin grönska.. Samt blomningsfasen då honplantans resinfyllda blommor (dvs den slutliga skörden) utvecklas.

DEN VEGETATIVA FASEN

När skottet placerats i sin slutliga kruka om minst 18 cm i diameter och placerats under ljus 18-24 timmar om dygnet börjar den vegetativa fasen. Då plantan klarar av att tillgodogöra sig ljus 24 timmar om dygnet är detta den primära rekommendationen. De vanligaste felet en nybörjare gör är att ge växterna för mycket eller för lite vatten eller när de ger plantan en överdos av näringstillskott. Så dessa tre aspekter är de första man skall inrikta sig på att behärska.

Vad vattningsvattnet ankommer skall detta stå några timmar, (så det blir rumstempererat), innan man vattnar. Köldchocker av rotsystemet är störande och skall därför undvikas. När man vattnar, vattnar man ordentligt. När jorden är helt genomblött och vatten rinner ut på krukfatet är det lagom. Därefter låter man jorden torka ut. Detta är viktigt då rötterna behöver syre. När de nedersta bladen börjar sloka har man just gått över tiden för när vattning skulle ha skett. Ett annat sätt att veta när det är dags att vattna är när krukan känns lätt. Det räcker inte att jorden känns torr på ytan, ofta finns det då vatten längre ned. Men pysslar man om sina växter ordentligt uppstår så småningom en så stark relation att man faktiskt kan känna när det är dags att vattna.


Har odlaren ett öppet och andlig sinne kommer han eller hon inte kunna undgå att märka att det är en urgammal religiös "powerplant" som man har att göra med. Om man så vill har man i plantan en storartad lärare och en mäktig vän. Att odla Marijuana erbjuder oss en möjlighet att växa som människor.

Någon näring skall inte tillsättas medan rotsystemet utvecklas. En tumregel för när rotsystemet är tillräckligt utvecklat är när lövverket växt sig större än krukan i höjd och omfång. Efter ca två veckor kan en svag dos av näringstillskott tillsättas som efter hand ökas till normaldos. 9-9-5 eller 20-20-20 kan vara en lämpliga formula. Vad dessa siffror står för beskrivs utförligt i kapitlet om näring.

Genom att använd en betydligt större kruka typ 25cm i diameter med plats för 10 l jord underlättas skötseln. Vattning sker ca 1 gång i veckan. (Även en odlare kan behöva en längre semester.) Näringstillskottet kan som regel vänta tills blomningen under förutsättning att plantan sätts i blom tidigt. Tillförsel av näring blir inte lika kritiskt varför risken för övergödning minskar. Dessutom upplever jag att plantans blad blir större och friskare när den för möjlighet att utveckla ett rejält rotsystem.

När plantan uppnått en längd av 30-40 cm kan den sättas i blom. Denna längd är lämplig när tekniken Sea of Green tillämpas. Odlas ett fåtal plantor på en rymlig plats kan man vänta tills 8 par ordentliga sidgrenar hunnit utvecklas. I denna skrift utgår vi dock från att Sea of green används.

Odlingen sätts i blom genom att ljuset sänks till 11-13 timmar. 11 timmar ger något kortare blomningstid. 13 timmar ger en något större skörd. För att mildra detta svåra val föreslås kompromissen 12 timmar. En timer upplever många som en nyttosak i detta läge. Då regelbundna ljus och mörker perioder är något som växter generellt är vana vid.

Men vänta lite, innan vi sätter odlingen i blom, skall vi ta sticklingar. Detta beskrivs utförligare i senare avsnitt, men innebär i korthet att vi aldrig mer behöver köpa frön samt att vi kan få odlingen att bestå av enbart de praktfullaste honorna. Inget mer strul med hannar.

SEA OF GREEN

Liknelsen "Hav av grönska" känns riktig då man tittar in i sitt lilla odlingsutrymme och möts av en tät, bördig och frisk vegetation. Denna moderna inomhusteknik går ut på att man istället för ett fåtal stora plantor satsar på många små. På så sätt optimeras skörden per kvadratmeter. Genom att sätta plantan i blom tidigt hinner den inte utveckla sidskott som upptar vertikalt utrymme. Ställs växterna ett avstånd på 25-30 cm fås plats med 10-15 plantor per kvadratmeter.

Toppodlingar lyckas prestera så mycket som 800 gram färdig skörd per kvadratmeter, men detta förutsätter att man tillsätter koldioxid något jag valt att hoppa över i denna guide.


UTRYMMET

För att tillvara ta det dyrbara ljuset målas väggarna vita. Det näst bästa är att klä dem med aluminiumfolie något som är praktiskt att använda när ett större utrymme skall avgränsas. Kalla golv isoleras med t.ex. frigolit.

SINSEMILLA

Innebär att endast honblommor tillåts gå i blom På så sätt undviker man att honblommorna får frön, vilket medför att fröhyllena istället sväller med växtsaft, vilket innehåller stora mängder THC. Man låter inte heller att de THC-svaga hanblommorna uppta dyrbar plats i blomningsrummet. Hanblommor kastas normalt.

ATT URSKILJA HONOR OCH HANAR

Oftast kan könet identifieras innan man satt odlingen i blom. Använd ett förstoringsglas. Den tidiga blomningen upptäcks i klykorna mellan stammen och de därifrån utskjutande grenarna. Hanblommorna ser ut ungefär som ett klöver med en liten stam undertill. Honblomman manifesterar sig som en liten knopp med en eller två tentakelliknade pistiller.

Skulle det inte gå att urskilja könet sätts odlingen i blom. Så fort en hanne är igenkänd avlägsnas den. Det är hyggligt lätt att ta sticklingar upp till två veckor efter det att blomningsfasen är initierad. Det är dock viktigt att samtliga hannar är bortplockade innan dessa börjar pollinera.

CLONING

Genom att "clona" en planta får man en eller flera genetiska kopior av den. En stickling från en hona blir således alltid en hona. Man clonar samtliga honor och märker dessa . När man senare ser vilken hona som gav bäst skörd låter man den utgöra grunden för hela sin odling.

Det är lättast att få sticklingarna att utveckla rötter om dessa tas innan moderplantan satts i blom. Northern light och Skunk är exempel på lätta sorter. Big bud är en sort som lär vara svår att clona.

Sticklingen tas från den nedre tredjedelen av plantan. Skär sticklingen så den blir 5-12 cm lång, använd ett skarpt blad. Snittet görs diagonalt mellan två bladutväxter. Efterhand sticklingarna tas läggs dessa i en skål med fingerljumt vatten, så det inte torkar.

Nästa steg är att skära bort alla blad utom toppen och möjligtvis ett bladpar (bladen får inte vara för stora). En större mängd blad ökar sticklingen behov av vatten. vilket sticklingen har svårt att klara. Sk vattenstress uppstår lätt. Av samma anledning skall sticklingarna endast ha en begränsad mängd ljus.

Därefter doppas sticklingen i ett rotningsmedel. Flytande lär vara bättre. Men jag har hört att vissa odlare istället slickar på snittet.


Nu är det dags att sätta sticklingen i ett rotningsmedium. Detta kan vara rockwool , vermiculite, torvbrickor eller ev direkt i jord. Rotningsmediumet skall hållas vått. Åtminstone 2 cm av sticklingen skall vara nedstucken i rotningsmediumet. Placera sticklingarna i ett miniväxthus, eller annan plats med hög luftfuktighet. där rotnintsmediumet skall hålla en exakt temperatur på 25 grader Celsius.

Om clonerna sätts direkt i vatten måste syre tillsättas. En akvariumpump kan då komma väl till pass.

Under bra förhållanden tar det ca 1-2 veckor för sticklingen att utveckla rötter. Då är det dags att placera sticklingen i den slutliga krukan.

JORD

Marijuana växer i jord som har ett PH-värde mellan 5,0-8,5. Men ett PH-värde kring 7,0 är det ideala, dvs varken surt eller basiskt. Många blandar sin egen jord för bästa resultat.

Till en nybörjare rekommenderas istället jordsorten Hasselfors Garden med mini-lecakulor. Denna sort har odlare använt med mycket stor framgång. Den finns att köpa i handeln för ca 50 kr för en 50 l säck.

NÄRINGSTILLSKOTT

De tre första veckorna behöver ingen näring tillsättas. (Den finns redan i jorden.) Ett organiskt/biologiskt gödningsmedel ger bättre kvalitet. Tillsätts kemiska näringslösningar får Marijuanan "vattensmak". En kemisk lösning är dessutom helt fel om man vill bidra till att rädda planeten.

Kväve (N), Fosfor (P) och Kalium (K) kallas makronäring då plantan använder stora kvantiteter av dessa.

Kalcium (Ca), Svavel (S) och Magnesium (Mg) behövs i relativt stora doser. De kallas ofta för sekundär näring.

Mindre mängder av Järn (Fe), Zink (Zn), Mangan (Mn), Bor (B), Kobolt (Co), Koppar (Cu), Molybden (Mo) och Klor (Cl) behövs också, dessa kallas mikronäring.

När plantan börjar sin kraftiga växt, vanligtvis inom 2 veckor, ökar behovet av kväve. Detta för att bygga aminosyror , ämnet som protein skapas av. N-P-K -formula som 9-9-5 brukar användas.

Under blomningsfasen minskar behovet av Kväve medan behovet av Fosfor ökar. N-P-K formula som 3-10-4, 5-20-5 eller 4-30-12 brukar användas.

Odlare som använder samma näringstillskott under hela växtcykeln använder formeln 20-20-20 eller liknande. De två sista veckorna före skörd undviks näringstillförsel, annars finns risken att Marijuanan tar smak.

Varning ! Om du tillsätter för stor dos näring dör plantan. Skulle övergödning inträffa, ett tecken på detta är att bladen blir som brända på kanterna, genomvattnas jorden ett flertal gånger.

BLOMNINGSFASEN

När plantan blivit 30 cm kan den sättas i blom. Belysningen sänks till 12 timmar per dygn. De tre första veckorna är det extra viktigt att inget ljus träffar plantorna under mörkerperioden. Det är bra om ljus och mörker perioderna hålls konstanta. En timer är en bra investering.

Anledningen till att Marijuanan går i blom när ljuset sänks är att den tror att det börjar bli vinter. Då måste den börja producera frön som kan spridas innan plantan dör, då den är en årsväxt.

När 50-80% av de vita honblommorna ändrat färg till brun, orange eller rött är det dags för skörd. Många väljer att skörda vid 50% då ett klarare rus erhålls. Klarar man av att vänta tills 80% har ändrat färg erhålls maximal THC-halt.

TORKNING

Häng plantan upp och ned i ett mörkt, 18 gradigt utrymme med viss luftfuktighet. Genom att torka plantan långsamt erhålls en mild och fin smak. Om ett antal plantor hängs tätt i en mindre garderob erhålls en lagom luftfuktighet. Kontrollera dock att inte mögel uppstår.

FÖRVARING

Förvara Marijuanan mörkt, torrt och kallt håller den i flera år. Skall inte heller packas för hårt.

SEPARAT UPPDRIVNINGSOMRÅDE

Genom att ha två olika odlingsutrymmen, ett för den vegetativa fasen och en för blomningsfasen är det möjligt att få en ny skörd var 7-9 vecka. Således möjliggörs en ny skörd var 7:e vecka om man väljer en sort med kortast möjliga blomningstid.

OHYRA

Ta för vana att inspektera växterna regelbundet. Kontrollera även undersidan av bladen. Skulle du upptäcka spindelvävsliknande trådar på blad eller mellan grenar, sk spinn, sprutas plantan upprepade gånger med såpvatten. Spinn är smittsamt varför övriga plantor ska inspekteras noga.

Vad beträffar bladlöss och övriga parasiter pröva i första hand såpvatten, fungerar inte det hänvisas till din växthusaffär, där ett brett sortiment av olika bekämpningsmedel finnes. För "bananflugor" finns speciella blompinnar med flugfällor som är giftfria.


PROBLEM

Av någon märklig anledning som jag inte känner till, och inte heller kan ta ansvar för, är det förbjudet att odla Marijuana i Sverige. Om du trots min starka avrådan skulle ge dig i kast med ett dylikt äventyr vill jag att du beaktar ett par aspekter. Det finns några huvudorsaker till att en odling blir avslöjad och odlaren tas av polisen. (Gud förbjude.)

Det kan vara svårt för den entusiastiska odlaren att låta bli att skryta om sitt fina resultat. Så berätta inte för någon om din lilla hemlighet. Skvaller är troligtvis den vanligaste orsaken för att odlare åkt fast.

Marijuana luktar ganska starkt. Får du problem med avslöjande dofter rekommenderar jag att du skaffar en sk jonisator. Luktpartiklar lär nämligen färdas genom luften på positivt laddade joner. En jonisator sprider negativa joner och rättar på så sätt till problemet.

Under den vegetativa fasen, när ljuset är på 24 timmar om dygnet, bör man ordna det så att ingen granne blir misstänksam/nyfiken över det nattliga ljuset.

Odlingens avfall (vissnade löv o.d.) kastas någon annanstans än i den egna soptunnan.

AVSLUTNINGVIS

Jag hoppas att denna guide inte avskräcker någon från att odla. Vissa av odlingstipsen är ganska detaljerade. Det går att odla under mindre noggranna förhållanden. Marijuana växer ju trots allt som ett ogräs. När du väl behärskar den, i denna guide, beskrivna modellen för odling är det dags att köpa en bok i ämnet.

Jag önskar dig mycket lycka och glädje på vägen.

Be Happy

Dr Ananda