Ett vindsbås för inomhusträdgård

Det här är en beskrivning över hur jag snickrade ett trevligt bås på vinden för hobbyodling av grönsaker. Jag gjorde en del missar - berättar om dem senare. Förutsättningen är att du bor i ett eget hus och har en vind med synliga takstolar. Avståndet mellan vindsgolv och tacknock bör vara ca 2 m. Det är klart att det går att bygga på en vind utan takstolar, då blir båset likformat och konstruktionen annorlunda.

Poängen med takstolarna att de som övre fundament är till god hjälp vid konstruktionen och ger stabilitet åt bygget. Avståndet mellan takstolarna brukar väl vara ca 110 cm. Beroende på ditt vindstrymme, kan du välja att odla mellan två eller flera takstolar. Minivolymen bör med tanke på den här fölreslagna belysningen vara drygt 1 kubikmeter. Anpassa båsets djup till spånplattans brädd, så slipper du skarva så mycket! Mät från takstolens stödben och inåt mot större takhöjd.

Vi börjar med utrustningen, först sådant dom du förmodligen redan har hemma:

Borrmaskin eller handborr och borr, samt stjärnskruv-stycke till borrmaskinen.
Stjärnskruvmejsel, vanlig skruvmejsel, fil, kniv, rundat stämjärn och såg.
Vinkelhake, måttband, passare, markörpenna och vattenpass.
Nubb och bitar av plast- eller linoliummatta (minst 1 kvm).
Papp, gullfiber (isoleringsull).
Kabel för 220 volt.
Plåtsax.

Sedan till prylar du kanske behöver inhandla. Jag hittade en del [markerat med (c)] av prylarna - nedan med sidangivelser - i Clas Ohlsons 1998-års katalog, kan rekvireras på tel +46 (0) 247 440 00 eller www.clasohlson.se . Våra Nordiska grannar har väl sina motsvarigheter. Jag har markerat vissa delar med * vilket betyder att de inte är "obligatoriska" - se resonemanget nedan angående fläktar och temperaturkontroll. Varje post är numrerad och försedd med kommentar.

1 Två 12-volts fläktar (c) *
2 Termostat (c) *
3 Nätaggregat (220 till 12 volt) (c) *
4 Natriumlampa 400 watt med "allt"
5 Kabel för 12 volt (c) *
6 Rundstift-kabelskor (c) *
7 Kabelklämmor (c) *
8 Skruv till spånplattor
9 Bult och muttrer
10 Ett par gångjärn (c)
11 Spånplatta 10 mm till väggar
12 Läkt 45*20 mm
13 Aluminiumplåt
14 Bred tätningslist eller annat ljudabsorberande material *

1) Artikelnummer hos CO: 32-347, sid 190, pris för två st är 330 SEK. Jag valde ett 12-voltssystem eftersom det är säkrare än starkström i båset. Varje fläkt sörplar i sig 1 A(mpere).

2) 32-5663, sid 194, 149 SEK. Avsedd kanske i första hand för starkström, men fungerar utmärkt med 12 V.

3) 32-7019, sid 231, kostar 225 SEK. Aggregatet levererar 3,15 A. Det finns aggregat som lämnar jämt skägg - 2 A, men jag blev varnad hos CO för att de på sikt skulle riskera att gå upp i rök i kombination med de två fläktarna.

4) Hjärtat och solen i anläggningen. Philips SON Agro T 400 watts lampa kan du köpa separat hos en elgrossist, men du måste också köpa en sockel, tändare och armatur med reflektor. Ett färdigt paket finns t ex hos Forkesta i Eskilstuna (tel 016-510 300) och kostar där 1612 SEK. Då ingår frakt till din dörr, men se till att någon är hemma och kan betala kontant vid leveransen. Hela konkarongen väger närmare 9 kg. Du måste själv ansluta starkströmskabel till lampan. Den jag fick krävde ingen jordanslutning. Anslut bara ca 40 cm kabel och montera en hankontakt i andra ändan. På så vis blir det lättare att flytta lampan.

5) 49-104-301, sid 208, 10 meter, 35 SEK. En trevlig röd-svart kabel, som gör det lätt att koppla plus till plus (röd) och negativ till negativ (svart). Du måste hålla ordning på polariteten när du ska koppla samman fläktar, nätagg och termostat!

6) Påsar med vardera 10 st honor (hylsa) och hanar (stift): 15-271-10 och 15-273-10, sid 126. Tillsammans 20 SEK. Håll inte på att tvinna och tejpa ihop 12-volts-kabeln! Kabelskorna fungerar som kontakter, vilket gör det lätt att vid behov flytta och koppla om komponenterna. Dessutom gör de tillsammans med kabelklämmorna (nedan) ett proffsigt intryck och en känsla av välbehag, när du besiktigar din trädgårds tekniska komponenter.

7) Påse med plastkabelklämmor, 32-5359-25, sid 126, 13 SEK. Sätt upp kablaget vinkelrätt och snyggt längs läkt och spånskivor.

8) Storpack med 45 millimeters spånskruv till spånplattor och läkt.

9) 12 st M-6 bult, muttrer och 24 brickor till fläktar och gångjärn.

10) Ett par gångjärn 21-1796, sid 170, 49 SEK. Den här speciella typen, som numera återfinns i de flesta köksskåp, garderober m m är lättmonterade.

11) Spånplatta 10 mm till väggarna. Finns på byggmarknaden och levereras som (120*200) cm

plattor, tag med tackräcke till bilen.

12) Läkt, bredd:45, djup:20 mm. Från byggvaruhuset finns på 200 cm:s längd eller längre.

13) Aluminium- eller plåtskiva, ca 2-3 mm tjock, ca (100*60)mm

Temperaturkontroll: En nordisk vind kan bli ganska kylig under vintern. Trädgården mår bäst i 25 grader så jag ställer in termostaten på det värdet. Natriumlampan alstrar betydande värme. Jag monterade en fläkt för insug i ett nedre båshörn och en för utblås i ett diagonalt sett motstående övre hörn. Nu kommer vi till misstagen: Kanske behöver du inte isolera med gullfiber mot taket? Om du har båsdörren på glänt 5-10 cm behöver du kanske inte fläktarna?

För min del måste jag efter test lämna dörren på glänt, riva bort isoleringen ovanför dörren för att skapa ett ventilationshål. Först då stannade fläktarna. Med stängd dörr, tänd lampa och all isolering, gick fläktarna innan dess i princip hela tiden. Med åtgärderna efter testen, kommer fläktarna att fungera som säkerhet mot för hög temperatur. Men, det finns inget skydd mot för låg temperatur. Ständig manuell passning alltså.

Misstag nr två: När fläktarna går, fungerar hela båset som resonanslåda. Surret fortplantar sig och uppfattas lätt som störande i intilliggande (undre) rum. Med båsdörr på glänt och ventilationshål över dörren, uppstår inte denna situation så ofta. För att minska bullret, måste du på ett tidigt stadium av bygget planera in resonansmotverkande åtgärder. T ex att lägga en extra bred tätlist mellan läkten du fäster mot golv och takstolar samt att fästa fläktarna med ljuddämpande material mellan spånskiva och fläkt.

OK, vi fortsätter bygget: Inspektera vinden och väl ut en läplig plats. Börja med att dammsuga golvytan och röj runt byggplatsen så du får rejält med utrymme. Lägg ut och spika fast vinylmattan (bitarna) med nubb. Den skyddar golvet mot fukt och är allmänt trevlig jämfört med golvbrädorna. Det gör inget om golvmattan blir i överkant, utskjutande delar kan lätt skäras bort i efterhand med kniv.

Skruv eller spik? Använd skruv! De är lättare att avlägsna utan att skada spånskivor eller läkt och de inlemmas bättre i virket. Spik glider efter en tid i virket och kan orsaka glapp. Spånskivorna gillar inte att bli spikade, de går lätt sönder.

Läkten: Måtta in och såga upp. Två läkt ska fästas längs med vardera takstols yttesida - du behöver komma ut från takstolen med ett läktdjup (20 mm) för att bygget ska bli enkelt. Fyra läkt läggs med bredsidan mot golvet - spånplattorna ska vila mot dem. Två främre läkt ska bilda vertikal stomme. Dessa vertikala läkt ska ligga utanpå de två som ligger på takstolen men stå på golvläkten. En läkt ska ligga tvärs (horisontellt) på framsidan, just över dörren och skruvas vinkelrätt i de två främre vertikala läkten, planera därför tidigt in hur hög dörren ska vara och var gångjärnen ska sitta. Två bakre vertikala läkt läggs utanpå takstolens stödben. Finns inga stödben på lämpligt ställe måste du montera vertikala lägt på samma bredd som de främre har.

Vill du ljudisolera (se misstag 2 ovan), fäster du först ljudisolerande material mot takstol och golv och skruvar fast läkten ovanpå det. Var under alla omständigheter noga med vattenpass, vinkelhake och märkpenna så prylarna kommer i rätt läge!

Spånskivorna: Mät och såga till dessa. Borra hål för skruvarna mot läkten så skonar du skivan. Ett hål / en skruv per 40 cm bör räcka förutom fästena mot läkten. Kanske kommer du inte upp på vinden med de stora skivor som levereras? Såga till dem utanför vinden. Fixa lister att fästa på skarvarna utvändigt, på insidan räcker det med en kloss (överbliven läktbit) att fästa listskruven i.

Dörren: Ett knepigt kapitel för en nybörjare som mig. Jag valde jag att inte låta dörren gå ända upp mot taket utan sluta vid underkanten på det horisontella läkt som beskrivs ovan. För att bilda vägg på utrymmet ovanför, mellan dörr och tak, använde jag en restbit av spånplattan och i den biten måste jag såga uttag för att takstolarna ska platsa in. På den del av skivan som ligger mellan takstolarnas innersidor bör du såga en glugg ca 10 cm i överkanten så att du får plats med isolermaterial eller lufthål mellan tak och skiva.

Gångjärnen: Studera de medföljande monteringsanvisningarna. Gör en urgröpning i dörrens ytterkant där gångjärnen ska sitta så att fästena passar. För detta lägger du fästena vinkelrätt på dörrskivan och markerar konturen. Borra många genomgående små hål längs linjen och avsluta med att knacka ut biten med stämjärn. Gångjärnsfästena i båset skruvar du fast med vanlig träskruv i den vertikala läkten (höger eller vänster) så att de tangerar läktens innerkant. Gångjärnens belastning på dörren blir förhållandevis påfrestande på den porösa spånplattan. Förstärk därför dörren (spånplattan) med aluminiumskivorna, klipp av dem längs långsidan i två lika stora delar - ca (100*30) mm vardera. Placera plattorna som förstärkning och skydd under gångjärnens infästningar. Använd bult, mutter och brickor för att skruva fast belägg och gångjärn - inte de pluttiga skruvar som medföljer gångjärnen. Borra 6 mm hål i dörren för bultarna.

Fläktarna: En insugsfläkt placeras i golvnivå i lämpligt hörn. Tänk på att rummet utanför inte får blockeras. In- eller utsug? Testa fläkten innan så du vet hur du ska montera den. Lägg fläkten mot spånplattan, fastställ var mittpunkten kommer att ligga. Mät avståndet mellan fläktens axel och propellerns ytterdiameter. Tag ut samma avstånd med en passare och rita med hjälp av den upp en cirkel på spånplattan där fläkten ska sitta. Borra upp många små genomgående hål längs cirkellinjen och hugg ut resten med stämjärnet. Detta kan göras när plattorna väl är monterade. Utsuget placeras i det diagonalt motsatta och övre hörnet i båset. För att fästa fläktarna måste du borra upp deras befintliga hål till 6 mm. Du måste också försiktigt knäcka bort den bit av fläktfäste som du inte ska använda men som blockerar det du borrat i.

Nätaggregatet: Placeras på en ljuddämpande matta utanför båset. Anslut kablarna med banankontakterna.

Termostaten: Monteras på båsets insida ca 50 cm över golvet i anslutning till stället du tänkt ställa nätaggregatet.

Hur koppla termostat - fläktar - nätaggregat? Börja med att lägga upp alla prylarna på köksbordet. Kapa lämpliga delar av den röd-svarta kabeln för testen. Anslut nätaggregatet till kontakten i väggen. Använd din intuition, titta på kopplingsanvisningarna och anslut med rätt polaritet till rätt pryl. Ställ in termostaten med din rumstemperatur, vrid över den nivån. Då ska fläktarna starta. Vrid tillbaka - fläktarna ska stanna. Det blir för krångligt att beskriva kopplingarna här. Eftersom du jobbar med svagström, är det inte hela världen om du kortvarigt kopplar fel. En stor glädje infinner sig, när de hela fungerar! Notera kur du kopplat, hur fläktarna blåser och överför sedan schemat till verkligheten när grejerna sitter på plats. Observera att de fläktar som angivits här kräver rätt polaritet. För att få en insugande och en utblåsande vänder du fläkten på rätt håll vid monteringen.

Lampan: Tänk på att den väger närmare 9 kilo i det här rekommenderade utförandet. Tänk också på att den måste hänga absolut horisontellt (+ - 2 grader)! Att hålla på att fira lampan upp och ned beroende på odlingens höjd behövs knappast i det utrymme som är aktuellt. Välj rätt höjd på din grönska redan på fröstadiet. Fäst lampan i takstolarna på ett säkert sätt i mitten över odlingen och använd vattenpass för att kolla lutningen. Själva gödlampan tål absolut inga vattenstänk - tänk på det vid bevattningen. En ny lampa kostar runt 500 SEK! Drag fram 220 v kabel - som alltså inte behöver vara jordad - och fäst den med kabelklämmor så att den inte syns och är i vägen. Drag kabeln genom ett hål i båsväggen, montera en honkontakt och anslut till hanen som du monterat på lampan.

För övrigt alstrar lampan ett mycket starkt ljus, som tydligt syns genom eventuella springor och glipor. Något att tänka på om du inte i förtid vill överraska gäster som hittat upp på vinden.

När allt är ok, är det dags att gro tomatplantorna och sedan sätta upp dem under solen i båset! Det är trevligt att kunna bjuda färska nyodlade tomater eller andra grönsaker året runt. Här på nätet finns många bra odlingsguider. Här finns också sidor, som tipsar om tillagning, dressing, bestick och annat!

Hälsningar "Gröna Tummen"