Innehållsförteckning

1 En egen trädgård
        1.1 Utrymmeskrav
        1.2 Belysning
                1.2.1 Lysrör
                1.2.2 Gasurladdningslampor
                1.2.3 Att odla i solljus
        1.3 Trädgårdens storlek och ljusbehov
 
jahman.gif (8062 bytes)      1.4 Att skaffa frön
                1.4.1 Super Skunk

2 Odlingens A-B-C
        2.1 Jord
                2.1.1 Krukor
                2.1.2 Jordmånen
                2.1.3 Näring
                2.1.4 Gödsling
                2.1.5 Undernäring
                2.1.6 Bladmatning
                2.1.7 Jordens pH-värde
        2.2 Luft
                2.2.1 Temperatur och fuktighet
                2.2.2 Koldioxid
        2.3 Vatten
                2.3.1 Bevattning
                2.3.2 Vattenodling
                        2.3.2.1 Exempel på ett passivt vattenodlingssystem
        2.4 Ljus
                2.4.1 Ljusperioden
                2.4.2 Lampornas avstånd till växterna

3 Hampans livscykel
        3.1 Att få frön att gro
        3.2 Vegetativ tillväxt
                3.2.1 Toppning
        3.3 Blomning
        3.4 Fortplantning
                3.4.1 Att producera frön
                3.4.2 Att ta sticklingar

4 Hampa som njutningmedel
        4.1 Torkning
        4.2 Cannabisterminologin
        4.3 Användning
                4.3.1 Exempel på en enkel bong
        4.4 Att preparera THC-olja
        4.5 Cannabiskemi

5 Hampa - en förnyelsebar naturresurs

6 Allmänna problem
        6.1 Myndigheter
        6.2 Skadeinsekter
        6.3 Lukt

Rekommenderad litteratur

Viktiga adresser