Go to INDEX


FCF / SKY presenterar :

Go to Index

En odlingsguide för astrosmurfer

(c) 1997 Church of Stone

 

AVEIV är en översatt och bearbetad
version av den finskspråkiga odlings-
guiden "Hullu Puutarhuri", även den
utgiven av Finlands Cannabisförening

 

 

skylogo.gif (6563 bytes)OBS ! Enligt finsk lagstiftning så är odling av hampa (förutom som prydnadsväxt) ett brott som i teorin kan bestraffas med upp till två års fängelse. De instruktioner och råd som ges i denna guide är därför inte ämnade for tillämpning innanför Finlands gränser så länge lagstiftningen är sådan som den är idag. Däremot rekommenderar vi att du stöder Finlands Cannabisförening i deras strävan till att få till stånd en lagförändring som skulle tillåta hemmaodling av Cannabis åtminstone för personligt bruk.

 

Tvärtemot vad många tror så är det egentligen ingen konst att odla prydnadshampa av ypperlig kvalitet i normal hemomgivning. Visserligen räcker det inte riktigt med att du påtar ner några frön i en kruka och ställer den i fönstret, men med lite ansträngning och en engångsinvestering på några hundralappar kan du ändå få igång en trevligt blommande odling av ståtlig växter som förser dig med rikliga mängder tetrahydrocannabinol (THC).

Det är fullt möjligt att nå hyfsade resultat med mycket få baskunskaper så länge man använder sig av lite sunt förnuft. De råd som ges i denna guide skall inte ses som absoluta nödvändigheter utan snarare som faktorer som maximerar plantornas välmående. Du kan vattna med kallt, nytappat kranvatten, du kan odla hampa under endast ett eller två lysrör. Hampa är en mycket tålig växt och överlever nog så länge du behandlar den någorlunda väl. Men det är en sak att få en planta att växa och en helt annan att odla jättelika monsterväxter som mår toppen och ger maximal skörd.

Ändamålet med den här boken är att fungera som en lättläst men ändå grundlig guide riktad främst till nybörjare men även till mer avancerade odlare. När du efter hand blir mer erfaren så rekommenderar vi ändå att du bekantar dig med någon av de (främst engelskspråkiga) guider och böcker som omtalas i slutet av boken. Trots att det existerar en stor mängd dylika alster så har vi i denna publikation strävat efter att också ge information som inte finns tillgänglig i några andra utländska guider.

Att själv odla grönväxter kan vara en berikande och trevlig upplevelse. Hampa är en speciellt givande växt eftersom den är lättskött och växer med en hastighet och vigör som få andra växter kan närma sig. plants1.gif (12719 bytes)Många föredrar den även på grund av de psykoaktiva egenskaper som växtens blommor och blad besitter. Finlands lag tillåter tyvärr inte i sin nuvarande utformning att hampa används som njutningsmedel och därför bör anvisningarna i denna publikation under inga omständigheter användas för preparering eller förädling av psykoaktiva substanser. Att odla hampa som en prydnad eller för dess rikliga fibrer är däremot inget brott. Trots detta så kan du i teorin anses vara skyldig till "narkotikabrott" så fort du avlägsnar blad eller blommor från plantan, även om det rör sig om torkade eller döda blad. Personligen är jag av den åsikten att det borde vara helt upp till var och en att begagna sig av vilka som helst njutningsmedel man behagar, må de sedan vara kaffe, alkohol eller marijuana. Jag vill dock på inget sätt uppmuntra någon att bryta mot finsk lag och publicerar därför denna bok uteslutande i syftet att informera.

INDEX