EDUSKUNNAN
APULAISOIKEUSASIAMIES

Helsinki 6.10.2000

Dnro   640/4/99

viite
Tero Nieminen


   HELSINKI
VASTAUS KANTELUUN


1
KANTELU  Arvostelette 22.3.1999 eduskunnan oikeusasiamiehelle osoittamassanne
     kantelukirjoituksessa Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen menettelyä, kun
     se aloitti esitutkinnan kerrottuanne 27.7.1997 TV-ohjelmassa käyttävänne
     kannabista. Pyydätte eduskunnan oikeusasiamiestä myös selvittämään mm. miksi
     syyttäjä nosti asiassa syytteen ja miksi tuomioistuin tuomitsi Teidät
     huumausainerikoksesta.


2
SELVITYS Kirjoituksenne johdosta on hankittu sisäasiainministeriön poliisiosaston ja
     Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen lausunto. Selvityksen antoivat
     Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen rikosylikomisario Paavo Selin,
     rikoskomisario Raimo Paakkala ja rikosylikonstaapeli Juha Kypärä.

     Annoitte asiassa 5.8.1999 päivätyn vastineen.


3
RATKAISU Hankittuun selvitykseen viitaten katson, että asiassa ei ole ilmennyt
     aihetta epäillä lainvastaista menettelyä tai velvollisuuden laiminlyöntiä.
     Tästä syystä en voi puutua asiaan.

     Oikeusasiamiehen tehtävistä ja toimivallasta saatte lähempiä tietoja
     liitteenä olevasta esitteestä.

     Kirjoituksenne liitteet palautetaan ohessa.
     Apulaisoikeusasiamies      Jaakko Jonkka     Esittelijä            Jari Pirjola


Osoite: 00102 Eduskunta  Puhelin 09-4321  Telefax 432 2268