SISÄASIAINMINISTERIÖ
POLIISIN YLIJOHTO
Poliisitoimintayksikkö        Päivänmäärä  Dnro
                   6.5.1999   SM-1999-3/Tu-41Helsingin kihlakunnan poliisilaitos  751/05/99/HPL
PL 18
00131 HELSINKI
viite: Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen selvitys- ja lausuntopyyntö
sisäasiainministeriön poliisiosastolle 28.4.1999, dnro 640/4/99

SELVITYS- JA LAUSUNTOPYYNTÖ

         Poliisin ylijohto kehottaa Helsingin kihlakunnan 
         poliisilaitosta hankkimaan asian tutkimisen kannalta 
         tarpeelliset selvitykset ja antamaan oman lausuntonsa 
         viitekohdassa mainitussa selvitys- ja lausuntopyynnöstä
         ilmenevässä asiassa. Lausunto ja selvitykset on 
         toimitettava poliisin ylijohtoon 1.6.1999 mennessä ja 
         samalla asiakirjat on palautettava.         Poliisijohtajan sijainen
         Poliisiylitarkastaja        Pertti Luntiala

         Komisario             Jonne Lähteenmäki


Postiosoite    Käyntiosoite    Puhelin        Telekopiointi
PL 257                 vaihde (09) 1601   160 2924
00171 HELSINKI   Kirkkokatu 12    vaihde (09) 1601   160 2521