EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHELLE


Selvityksenä Tero Niemisen Eduskunnan Oikeusasiamiehelle osoitettuun 22. päivänä maaliskuuta 1999 päivättyyn kantelukirjoitukseen ilmoitan seuraavaa:

Huumerikosyksikön päällikkö Paavo Selin määräsi allekirjoittaneen toimimaan tutkinnanjohtajana ko. jutussa.

Jutun tutkinta sai alkunsa 28.7.1997 televisiossa esitetyn A-studion ohjelman perusteella, jossa Tero Nieminen varsin avoimesti kertoi jo pitkään jatkuneesta kannabiksen käytöstään ja vuoden 1997 alussa alkaneesta kannabiksen viljelystä asunnossaan Espoossa. Esitutkinnan käynnistämistä edelsi useiden kansalaisten yhteydenotot huumerikosyksikköön. Niissä vaadittiin asian selvittämistä. Monet, varsinkin nuorten lasten vanhemmat, kokivat Tero Niemisen esiintymisen TV-ohjelmassa huonoksi esimerkiksi nuorisolle tai jopa yllytykseksi huumausainelain rikkomiseen. Nieminenhän kertoi ohjelmassa omana käsityksenään, että huumausaineiden hankinta omaan käyttöön olisi Suomessa lain mukaan sallittua vedoten rikoslain 50 luvun 7 §:ään. Niemisen huumetekemiset päätettiin selvittää ja esitutkinta käynnistettiin, koska todennäköiset syyt siihen, että Niemistä voitiin epäillä huumausainerikoksista olivat hänen oman julkisen esiintymisensä perusteella olemassa.

Määräsin jutun tutkijaksi rikosylikonstaapeli Juha Kypärän. Toimintaohjeeksi annoin, että hän kutsuisi Tero Niemisen kuulusteluun ja kuulustelun jälkeen harkittaisiin mahdollisia jatkotoimenpiteitä. Näin Kypärä menettelikin ja hän kutsui Niemisen kuulusteluun 5.8.1997. Kuulustelun aikana ilmeni, että Niemisen asunnolla oli tuolloin mm. huumausaineiden käyttövälineitä sekä kannabiksen viljelyyn liittyvää materiaalia ja hampun siemeniä. Näillä perusteilla oli selvää ja perusteltua, että Niemisen asuntoon suoritettiin kotietsintä.