televisio-ohjelmaa, eikä puututtu siihen mitä sanatarkasti Nieminen on televisiossa kertonut.

TV-ohjelmassa Nieminen on kertonut kannabiksen käytöstä ja tämä on käynnistänyt esitutkinnan. Rikoksesta epäillyn kuulustelu on esitutkintalain mukainen tutkintatoimenpide. Tero Niemistä on kuulusteluissa pyydetty kertomaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti mm. omasta huumausaineiden käytöstä, siitä mistä Nieminen on käyttämänsä kannabiksen hankkinut sekä siitä miten ja millä perusteella hän halusi julkisesti kertoa omasta kannabiksen käytöstä tv-ohjelmassa.

4) kotietsintä

Tero Niemisen asuntoon suoritettiin kotietsintä 5.8.1997 klo 17.25. Tero Nieminen oli itse läsnä kotietsinnässä. Kotietsinnässä takavarikoitiin 15 hampun siementä ja 2 vesipiippua. Nieminen kertoi itse polttaneensa kannabista vesipiipuilla. Kotietsintä suoritettiin takavarikoitavan esineen löytämiseksi ja sellaisen seikan tutkimiseksi, jolla voi olla merkitystä rikoksen selvittämiseksi.

5) lisäkuulustelu

Tero Nieminen kutsuttiin uudestaan kuulusteluun 27.8.1997. Samassa yhteydessä Nieminen luovutti oman loppulausuntonsa esitutkintapöytäkirjaan liitettäväksi. 27.8.1997 suoritetussa lisäkuulustelussa tarkennettiin asioita, jotka liittyivät tutkittavana olevaan juttuun.


Helsingissä 24. päivänä toukokuuta 1999
Rikosylikonstaapeli
Juha Kypärä