EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHELLE

Selvityksenä Tero Niemisen Eduskunnan Oikeusasiamiehelle osoitettuun 22.3.1999 päivättyyn kantelukirjoitukseen ilmoitan seuraavaa:

1) kutsu kuulusteluuun

Sain esimiehiltäni tehtäväksi kuulustella Tero Niemisen. Nieminen kutsuttiin kuulusteluun kirjeitse poliisilomake 617/VI:llä. Hänelle lähetettiin virkapostissa kutsu kuulusteluun, jossa kuulusteluajankohdaksi oli merkitty 5.8.1997 klo 13.00. Kutsusta kävi ilmi asiaa hoitavan henkilön eli allekirjoittaneen yhteystiedot siltä varalta, että ilmoitettu kuulusteluajankohta ei sovi Tero Niemiselle. Kutsu lähettiin lauantaina 2.8.1997 pääpostin kautta. 1. luokan virkapostin olisi pitänyt olla perillä maanantaina 4.8.1997.

Tero Nieminen arvostelee kantelussaan, että hänelle on jäänyt vain kaksi ja puoli tuntia aikaa saapua kuulusteluun. Tässä tapauksessa Niemisellä olisi ollut mahdollisuus ottaa yhteyttä puhelimitse ja pyytää kuulusteluajan muuttamista mikäli hän olisi ollut estynyt tai mikäli kutsussa mainittu ajankohta ei olisi hänelle sopinut.

Huumausainejutuissa rikoksesta epäillyn kutsuminen kirjeitse kuulusteluun on erittäin harvinaista. Niemisen tapauksessa oli kuitenkin tarkoituksenmukaista pyytää Nieminen kuulusteluun tällä menettelytavalla.

2) Niemisen mainitsemasta iltapäivälehden jutusta ja sen julkaisemiseen liittyvistä yksityiskohdista allekirjoittaneella ei ole mitään tietoa.

3) Kuulustelusta

Tero Niemiselle on ilmoitettu ennen kuulustelua hänen asemansa esitutkinnassa, mistä teosta häntä epäillään, oikeudesta pyytää kuulustelutodistaja paikalle sekä oikeudesta käyttää avustajaa. Samalla kuulusteltavalle kerrottiin esitutkinnan toimittamisvelvollisuudesta, yleisistä periaatteista ja esitutkinnan päättämisestä ja siihen liittyvästä loppulausuntomenettelystä. Nieminen ilmoitti kuulustelujen alkaessa, että hän ei halunut paikalle avustajaa eikä kuulustelutodistajaa.

Tero Nieminen ilmoittaa kantelussa omana käsityksenä, että 5.8.1997 suoritetussa kuulustelussa kuulustelija (allekirjoittanut) olisi sanonut, että "on täysin eri asia mitä sanon tv:ssäja täysin eri asia mitä sanon kuulusteluissa". Ja edelleen Nieminen kertoo tulkinneensa, että hänelle olisi tarjottu tilaisuutta muuttaa kertomusta ja näin saattaa ohjelmassa esitetyt seikat kyseenalaisiksi.

Kuulustelussa on täsmennetty Niemiselle esitutkinnan toimittamisvelvollisuutta ja kuulustelun määrämuotoisuutta. Kuulusteluissa on pyritty selvittämään Niemisen osuus täsmällisesti tutkittavana olleeseen epäiltyyn huumausainerikokseen. En ymmärrä mitä Nieminen tarkoittaa tulkinnallaan väittäessään kuulustelijan tarjonneen tilaisuutta muuttaa kertomustaan. Väite ei tällaisenaan pidä paikkaansa. Kuulusteluissa ei ole yksityiskohtaisemmin käyty läpi, eikä katsottu Niemisen