EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN KANSLIA

Helsinki 28.4.1999

Tero Nieminen


   HELSINKI

ILMOITUS    Ilmoitan tiedoksenne, että kantelukirjoituksenne on saapunut 
        eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan 22.3.1999.

        Apulaisoikeusasiamies on pyytänyt asiassanne selvityksen ja 
        lausunnon sisäasiainministeriön poliisiosastolta 11.6.1999 
        mennessä.

        Saatuaan riittävän selvityksen apulaisoikeusasiamies Jaakko 
        Jonkka ratkaisee kantelunne. Asiat tutkitaan yleensä 
        saapumisjärjestyksessä. Ratkaisu lähetetään Teille 
        kirjallisena.

        Asiaanne (dnro 640/4/99) valmistelee kansliassa nuorempi
        oikeusasiamiehensihteeri Jussi Pajuoja, puh. 09 - 432 3361.

        Päivi Karhu
        osastosihteeri