6(6)

lisäksi avustajan laatima valitus on tuonut muutoksen myös käräjäoikeuden tuomioon hovioikeudessa. Nieminen ei olisi itse kyennyt laatimaan asiassa valitusta hovioikeuteen ja hovioikeuden päätös huomioon ottaen käräjäoikeuden ratkaisu oli liian ankara.

Lopuksi Nieminen pyytää, että avustajalle suoritetaan palkkio valtion varoista oheisten laskujen mukaisesti.
Helsingissä elokuun 29. päivänä 1999
TERO OLAVI NIEMINEN
ohjelmistosuunnittelija, HelsinkiLaati:
          HK
          asianajaja, varatuomari, Espoo 
          Tero Niemisen asiamiehenä