4(6)
PERUSTELUT:

Tero Nieminen antoi Suomen television asiaohjelmassa A-studiossa haastattelun, jossa kertoi vähäisestä kannabiksen käytöstään. Ohjelmassa haluttiin kuulla normaalia työssäkäyvää henkilöä, joka oli valmis omalla nimellään julkisesti kertomaan täysin hallinnassa olevasta kannabiksen käytöstä. Ohjelman tarkoituksena oli herättää yhteiskunnallista ja kriminaalipoliittista keskustelua ja Nieminen halusi olla osaltaan myötävaikuttamassa tällaisen keskustelun syntymiseen.

Nieminen käyttää kannabista harkitusti ja hallitusti päihteenä samalla tavoin kuin valtaosa väestöstä käyttää alkoholia. Käyttö on tapahtunut työn ulkopuolisena aikana viikonloppuina korkeintaan kaksi kertaa kuukaudessa. Kuukausittain käytetty määrä on kaikkiaan hyvin pieni, alle 1 gramma/kk ja lisäksi hän on kasvattanut vähäisen määrän kannabista, neljä kukintoa, ainoastaan omaan käyttöön. Huumausaineen käytön Nieminen on rahoittanut palkkatyöstä saamillaan varoilla.

Nieminen on käyttänyt sananvapauttaan, yhtä tärkeimmistä perusoikeuksista ja halunnut osallistua yhteiskunnassa käytävään huumausainekeskusteluun. Esiintymisessä Nieminen ei ole suinkaan käyttänyt kannabista, vaan hän on asialliseen sävyyn kertonut omasta käytöstään ja samalla siitä, miten normaalia elämää hän elää. Hän ei ole mitenkään "mainostanut" kannabiksen käyttöä, siten että hänen esiintymisensä TV:ssä olisi jollakin tavoin ollut omiaan heikentämään yleistä lainkuuliaisuutta.

RL:n 50 luvun 7 §:ssä on selkeäsanaisesti perusteltu sitä, että huumausaineen käytöstä voidaan jättää rangaistukseen tuomitsematta. Lainkohdan esitöissä on nimenomaisesti lausuttu, että kyseistä toimenpiteistä luopumiseen mahdollistavaa 7 §:ää olisi mahdollista soveltaa silloin, kun kysymys on huumausaineen käytöstä ja hallussapidosta tai valmistuksesta omaan käyttöön. Helsingin hovioikeus on 29.4.1999 antamassaan tuomiossa nro 1137 soveltanut RL 50:7 juuri lainsäätäjän tarkoittamalla tavalla ja siten kun Niemisen tapauksessakin olisi tullut soveltaa.

Niemistä ei ole aiemmin tuomittu mistään rikoksesta hän ole missään tekemisissä huumausainerikollisuuden kanssa. Hänen menettelynsä ei ole ollut omiaan heikentämään yleistä lainkuuliaisuutta. Esiintymisen aikaansaama esitutkinta, oikeudenkäynti, tuomitseminen ja kaiken lisäksi vielä työpai-