3(6)

ovat julkisesti kertoneet huumausaineen käytöstään eivät ole joutuneet esitutkintatoimenpiteiden kohteeksi eikä varsinkaan oikeuteen vastaajiksi. Puhumattakaan että heidät olisi tuomittu käytöstään rangaistukseen kuten Nieminen. Tältä osin Nieminen ei ole saanut yhdenvertaista kohtelua lain edessä.

Lisäksi Helsingin hovioikeus on 29.4.1999 (tuomio nro 1137 R 98/1547) vastaavanlaisessa tapauksessa antanut erisisältöisen päätöksen, jolloin oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi olisi tärkeää, että korkein oikeus käsittelee asian.

Nimisen kannalta muuna tärkeänä syynä muutoksenhakuluvan saamiseen on tämän rikosasian aiheuttama mainitun työpaikan menettäminen.

VALlTUS


Tero Nieminen pyytää kunnioittavasti, että korkein oikeus muuttaa edellä mainittua hovioikeuden tuomiota siten, ettäI   jättää hänet ensisijaisesti rikoslain 50 luvun 7 §:n nojalla ja 
    toissijaisesti rikoslain 3 luvun 5 §:n 1 ja 3 -kohtien nojalla 
    rangaistukseen tuomitsematta ja


II   maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain säännösten nojalla 
    määrää asianajaja HKn hänen oikeudenkäyntiavustajakseen.


III  valtion varoista suoritetean oheiset asianajopalkkiolaskut 
    Niemisen avustamisesta käräjäoikeudessa, hovioikeudessa ja korkeimmassa 
    oikeudessa.