1(6)


KORKEIMMALLE OIKEUDELLE

ASIA:      Valituslupahakemus ja valitus

MUUTOKSENHAUN
KOHDE:     Helsingin hovioikeuden tuomio 29.6.1999 nro 1914 huumausainerikosta 
        koskevassa asiassa R 98/759.