HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS     20.4.1998   NO : 1830	TL: 1
OS. 6/11                    DNO: R 98/143
   SYYTETTY

   Nieminen, Tero Olavi


            
      HELSINKI

   TUOMIOLAUSELMA        SYYKSI LUETUT RIKOKSET

       1) Kaksi huumausainerikosta kevät 1993 - kesä 1997

        RANGAISTUSSEURAAMUKSET

        SAKKO
        Syyksi luettu rikos 1
        25 päiväsakkoa a 113 markkaa = 2.825 markkaa

        LAINKOHDAT

       1) Rikoslaki 50 luku 1 §
        Rikoslaki 6 luku 4 §

        MUUT RIKOSOIKEUDELLISET SEURAAMUKSET

        Rikoksentekovälineinä Niemiseltä takavarikoidut 
        15 hampun siementä ja kaksi vesipiippua tuomi-
        taan valtiolle menetetyiksi. Takavarikko (6070/ 
        R/136858/97/KEY/1) määrätään pidettäväksi voi-
        massa, kunnes menettämisseuraamus pannaan täy-
        täntöön tai asiasta toisin päätetään.