3

         Päätös julistettiin ja siihen annettiin 
         muutoksenhakuohjaus.TUOMIO      Julistettiin ja annettiin muutoksenhakuohjeet.


         Merkittiin, että vastaaja Tero Olavi Nieminen on 
         määräajassa ilmoittanut tyytymättömyyttä 
         maksutonta oikeudenkäyntiä ja avustajan 
         määräämistä koskevaan päätökseen siltä osin, kuin
         pyyntö avustajan määräämisestä on hylätty.

         Valitusosoitus liitteenä.


Tuomioistuimen jäsenet:


Puheenjohtaja   Timo Vuojolahti 
         käräjätuomari


Lautamiehet    Minna Autere, Asko Lampsijärvi, Jouko Miikkulainen

         Viljo Klemola 
         toimistovirkailija 
         pöytäkirjanpitäjä
         Määräpäivä valitukselle 20.5.1998 
         Määräpäivä vastaukselle 3.6.1998