2

         Nieminen vetosi rikoslain 6 luvun 4 §:ään ja 
         kertoi, että hän menetti rikoksensa ja siitä 
         kertomisen seurauksena työpaikkansa. Nieminen 
         vetosi vielä yleisesti siihen, että hänen 
         kertomansa huumausaineen käyttö ei liity 
         rikolliseen toimintaan ja hän käyttö on ollut 
         hallittua ja vähäistä.


TODISTELU

         Asiassa esitettiin seuraava todistelu:


Kirjalliset todisteet
         - Tero Niemisen kertomus
         - Takavarikkopöytäkirja 6070/R/136858/79/KEY/1


LOPPULAUSUNNOT  Asianosaiset esittivät loppulausuntonsa


MAKSUTONOIKEUDENKÄYNTI


         THA pyysi, että Tero Olavi Niemiselle 
         myönnetään maksuton oikeudenkäynti 2.4.1998 lukien 
         ja että hänet määrätään avustajaksi.PÄÄTÖS      Käräjäoikeus myöntää Tero Olavi Niemiselle 
         maksuttoman oikeudenkäynnin tässä asiassa 2.4.1998 
         lukien ilman korvausvelvollisuutta valtiolle.


         Sen sijaan käräjäoikeus hylkää pyynnön avustajan 
         määräämisestä. Käräjäoikeus katsoo, että 
         kysymyksessä on yksinkertainen rikosasia, jossa 
         yleisen rangaistuskäytännön mukaan ei ole
         odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sakko. 
         Asiassa ei myöskään ole mitään sellaisia erityisiä 
         syitä, joiden perusteella syytetyn oikeusturva 
         edellyttäisi avustajan määräämistä.