HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS	      PÖYTÄKIRJA	   1 (3)
Osasto 6/11             Rikosasia
                  20.4.1998     R 98/143


Syyttäjä     kihlakunnansyyttäjä Maarit Loimukoski

Vastaaja     Tero Olavi Nieminen, Helsinki, itse läsnä,
         avustajanaan asianajaja THA

Asia       huumausainerikos

Henkilötiedot   Vastaaja Nieminen myönsi hänestä esitetyt
         henkilötiedot oikeiksi ja ilmoitti
         bruttotuloikseen 10.973 markkaa kuukaudessa ja
         että hänellä on yksi alaikäinen huollettava.


VAATIMUKSET JA PERUSTEET


Syyte       Syyttäjä esitti haastehakemuksen mukaiset syytteet 
         ja muut vaatimukset.VASTAUKSET JA PERUSTEET


         Nieminen myönsi menetelleensä syytteessä kerrotuin 
         tavoin siten, että huumausaineen käyttöjä on ollut 
         noin kaksi kertaa kuukaudessa ja käytetyt määrät 
         olivat olleet vähäisiä alle 1 gramman kuukaudessa.


         Nieminen vetosi rikoslain 50 luvun 7:n ja 
         rikoslain 3 luvun 5 §:n 3 momentin säännöksiin ja 
         katsoi, että teosta tulee jättää rangaistus 
         tuomitsematta. Nieminen vetosi rikoslain 6 luvun 3
         §:n 3 kohdan säännökseen ja kertoi, että hän on 
         itse selvittänyt poliisille rikoksensa. Edelleen