9


siihen, että edellä mainittu seuraamus otettiin rangaistusta
mitattaessa huomioon.

Lopuksi pyydän edelleen kunnioittaen, että avustajalleni suori-
tetaan palkkio valtion varoista käräjäoikeudelle esitetyn laskun 
mukaisesti samoin kuin tämän muutoksenhakukirjelmän laatimises-
ta.


Helsingissä toukokuun 20. päivänä 1998


TERO OLAVI NIEMINEN 
ohjelmistosuunnittelija, HelsinkiLaati:
         THA
         asianajaja, varatuomari, Vantaa 
         Tero Niemisen avustajana