3


PERUSTELUT:


Katson saaneeni liian ankaran seuraamuksen rikosoikeudellisesti
varsin vähäisinä pidettävien tekojeni johdosta. Olen syyllis-
tynyt niin vähäisinä pidettäviin tekoihin, joista minulle on 
aiheutunut muun muassa vakituisen työpaikkani menettäminen, että 
minut tulisi jättää rangaistukseen tuomitsematta jo rikoslain 3 
luvun 5 pykälän 3 momentin 1- ja 3-kohtien nojalla. Joka tapauk-
sessa minut tulisi jättää rangaistukseen tuomitsematta rikoslain 
50 luvun 7 pykälän nojalla, joka nimenomaan antaa mahdollisuuden 
jättää rangaistuksen tuomitsematta silloin, kun on kysymys huu-
mausaineen omasta käytöstä ja kannabiksen kasvattamisesta omaa 
käyttöä varten.


Taustaa

Olin mennyt TV-ohjelman toimittajan pyynnöstä kertomaan Suomen
television asiaohjelmassa, A-Studiossa, hallitusta kannabiksen
käytöstäni. Ohjelman toimittaja oli Suomen Kannabisyhdistykselle
välittämässään viestissä pyytänyt, että he saisivat normaalin
työssäkäyvän henkilön kertomaan julkisesti omalla nimellään
täysin hallinnassa olevasta kannabiksen käytöstään. Ohjelman
tarkoituksena oli nimenomaisesti herättää yhteiskunnallista ja
kriminaalipoliittista keskustelua ja tämän keskustelun syntyyn
halusin olla myötävaikuttamassa.

Painotettakoon, että kohdallani on kysymys hallitusta kannabik-
sen käytöstä nautintoaineena, mihin tarkoitukseen valtaosa väes-
töstä käyttää alkoholia. Kannabiksen käyttöni on ollut hallittua 
ja vähäistä. Korostettakoon myös, että käytön olen rahoittanut 
palkkatyöstäni saamillani varoilla.

Mainittakoon vielä, ettei minua ole ikinä tuomittu mistään ri-
koksesta eikä minulla ole varsinaisen huumausainerikollisuuden
kanssa mitään tekemistä. Kuukaudessa käyttämäni huumausainemäärä
on hyvin pieni ja olen kasvattanut vähäisiä määriä kannabista
ainoastaan omaa käyttöäni varten.