MUUTOKSENHAKU 
Muutosta tähän ratkaisuun saadaan hakea korkeimmalta oikeudelta 
valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perus-
teilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää 
valitusluvan.


Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämi-
seen ja valituksen tekemiseen päättyy 30.08.1999


Helsingin hovioikeuden puolesta:                   Raija Aalto 
                   toimistosihteeri 
                   byråsekreterareRatkaisuun osallistuneet jäsenet: hovioikeudenneuvokset Monika
Kuhlefelt, Varpu Vihuri ja Juha Paimela. Ratkaisu on yksimieli-
nen. 
Esittelijä: viskaali Pauliina Hermunen