HELSINGIN HOVIOIKEUS      TUOMIO      No 1914


                Antopäivä    Asian numero
                29.06.1999    R 98/759RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA
Helsingin käräjäoikeus 6/11 os. 20.4.1998 nro 1830 (R 98/143)
(liite 1)
II Helsingin käräjäoikeus 6/11 os. 20.4.1998 (R 98/143)
(liite 2)


ASIA 
Huumausainerikos ym.


VALITTAJA
Ohjelmistosuunnittelija Tero Olavi Nieminen, Helsinki


VALITUS 
Tero Olavi Nieminen on vaatinut, että hänet jätetään rangais-
tukseen tuomitsematta tai että rangaistusta joka tapauksessa 
alennetaan. Lisäksi Nieminen on vaatinut, että asianajaja THA 
määrätään hänen oikeudenkäyntiavustajakseen.


HOVIOIKEUDEN RATKAISU 
Oikeudenkäyntiavustajan määräminen
Hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden ratkaisun (II), jolla Niemi-
sen pyyntö oikeudenkäyntiavustajan määrämisestä on hylätty.


Pääasiaratkaisu
Ottaen huomioon käräjäoikeuden soveltamat rangaistuksen lieven-
tämisperusteet, tuomittu rangaistus on liian ankara. Rangais-
tusta on sen vuoksi alennettava. Muilta osin syytä käräjäoikeu-
den tuomion (I) muuttamiseen ei ole.

Hovioikeuden ratkaisu ilmenee tuomiolauselmasta.