9533/018
HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS       TIEDOKSIANTOTODISTUS     1
Osasto 6/11 
Pasilanraitio 11                   Asianumero 
00240 HELSINKI           17.03.1998    R 98/143

Syyttäjä     kihlakunnansyyttäjä Maarit Loimukoski

Vastaaja(t)    Nieminen, Tero Olavi

Asia       huumausainerikoksia

Käsittelypäivä  Maanantai 20.04.1998 klo 9.00

         Yllä mainittuun asiaan liittyvä haaste liitteineen
         on annettu tiedoksi

         Tero Olavi Niemiselle


         Tiedoksiannon vastaanottajalle on samalla annettu 
         jäljennökset asiakirjoista.Tiedoksiantoaika 
ja -paikka     30.3.1998 HELSINKI
         ___________________________________________________
Tiedoksiannon 
toimittajan
allekirjoitus   ___________________________________________________

Virka-asema,
nimen selvennys  LAURI LÄNSMAN
ja puhelinnumero ___________________________________________________

          HAASTEMIES
         ___________________________________________________